شادترین شغل های دنیا را بشناسید

منشی مدیر عامل

بسیاری از منشی ها به دلیل داشتن اینچنین شغلی از دیگر افرادی که شغل های دیگری دارند، شادترند. 

تاسیسات (لوله کشی)

شاید این شغل، دشوار و کمی کثیف به نظر برسد، اما از برخی نظرها، مواجه با سختی ها و کثیفی ها مرتبط با این شغل، از بسیاری از وظایف محول شده به حرفه های دیگر بهتر است. خصوصا به این دلیل که صاحبان این شغل عموما برای خودشان کار می کند و رئیس ندارند و می توانند تمرکزشان را بر روی کارشان جمع کنند

دانشمند و محقق

محقق بودن معمولا با تکیه بر بودجه های امکان پذیر است که شاید کمی استرس زا باشد؛ چرا که کمبود می تواند محقق را ناچار به متوقف ساختن موضوع مورد تحقیق خود بسازد. اما خوشبختانه روز به روز نیاز صنعت و علم به وجود محققان بیشتر احساس می شود و هم بخش خصوصی و هم بخش های دولتی برای پیشرفت چاره ای بجز یاری گرفتن از دانشمندان ندارند.

باغبانی

باغبانی یکی از لذت بخش ترین شغلهای یدی دنیاست. باغبانان پول پارو نمی کنند، اما در میان شادترین شاغلین دنیا قرار دارند و دلیل آن به نظر واضح می رسد

پزشکی

رضایت از انجام دادن این شغل بسیار زیاد و همراه با درآمد و منزلت اجتماعی بالا است.

بازاریابی و روابط عمومی

پرستاری

معلمی و استادی

آرایشگری

مهندسی

 

نظرات
نظر شما درباره این خبر
نام:
پست الکترونیک: