آیا کارگران قرارداد موقت مشمول دریافت حق سنوات می‌

حق سنوات به عنوان پاداش پایان کار به آن دسته از کارگرانی داده می‌شود که سابقه یک ساله کاری دارند. اما پایه سنوات برای کارگاه‌هایی است که طرح طبقه بندی مشاغل دارند که پایه سنوات به حداقل حقوق آنها اضافه می‌شود.دیگر تفاوتی بین سنوات کارگران قراردادی و رسمی نیست.چه کارگران تسویه حساب کرده باشند و چه تسویه حساب نکرده باشند مشمول حق سنوات می‌شوند.

نظرات
نظر شما درباره این خبر
نام:
پست الکترونیک: