نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
شعبانی کیف و کفش و چمدانکردستانشریف شعبانیخیابان چهارباغ-جنب مسجدحریری27
گفتاری کیف و کفش و چمدانکردستانمحمد گفتاریروستای گلین36
فرضی کیف و کفش و چمدانکردستانمحمد صالح فرضیخ گلشن کوچه دماوند جنب مسجد حیار20
صیدیمرادی کیف و کفش و چمدانکردستانبهاء الدین صیدیمرادیخ انقلاب بازار سنندجی47
فاطمه طهماسبی کیف و کفش و چمدانکردستانفاطمه طهماسبیخ انقلاب39
بها ء الدین صید مرادی کیف و کفش و چمدانکردستانبها ء الدین صید مرادیخ انقلاب بازار سنندجی14
محمدعلی صلواتی کیف و کفش و چمدانکردستانمحمد علی صلواتیخ انقلاب58
محمد صلواتی کیف و کفش و چمدانکردستانمحمد صلواتیخ انقلاب52
نجم الدین صلواتی کیف و کفش و چمدانکردستاننجم الدین صلواتیخ فردوسی ک هتل آبیدر16
محمد رشید الله ویسی کیف و کفش و چمدانکردستانمحمد رشید الله ویسیخ نمکی14
عبد الله نسائی مقدم کیف و کفش و چمدانکردستانعبد الله نسائی مقدمخ چهار باغ24
عطیه رنجبر کیف و کفش و چمدانکردستانعطیه رنجبرخ کشاورز جنب پارک ظفریه38
فروش کفش شادمانی کیف و کفش و چمدانکرمانشمسی شادمانیزرند - خیابان فردوس24
کفش فروشی حسام کیف و کفش و چمدانکرمانزهرا جعفریزرند - بازارچه ولی عصر (عج)39
کفش فروشی احمدی کیف و کفش و چمدانکرمانربابه احمدیزرند - بازارچه ولیعصر عج20
بنر کیف و کفش و چمدانکرمانفرهاد ضياء الدينيزرند - بازراچه وليعصر31
كفش فروشي رجائي کیف و کفش و چمدانکرمانميلاد رجائيزرند - خيابان فلسطين21
كفش فروشب زين الديني کیف و کفش و چمدانکرمانامرالله زين الدينيزرند - انتهاي بازار19
کفش فروشی حاتم پوری کیف و کفش و چمدانکرمانعباس حاتم پوریزرند - خیابان مصلی16
کفش فروشی ضیاء الدینی کیف و کفش و چمدانکرمانمطهره ضیاء الدینیزرند - خیابان فلسطین - روبروی بانک صادرات مرکزی16