نوع فعالیت مدیریت آدرس بازدید
صنایع فلزی رُش لطفی خیابان مصطفی خمینی خیابان مصطفی خمینی 387
بازار تور مهدی دهقانیزاده یزد.ابتدای بل جانباز.بعداز هتل تهرانی 341
ابزار و یراق قاسمی خیابان امام خمینی نرسیده به میدان حسن اباد کوچه جهانگردی پاساژ رشید2 طبقه اول واحد20 321
رحیمی رحیمی 209
توزیع ابزار محمدی غلامرضا محمدی شهرکرد 187
ابزار یراق فرزاد پورحسین 84
یراق رامین صادقی 93
تعمیر ادوات کشاورزی شهرضا خیابان حافظ غربی 78
رنگ وابزار هادی علی حسین وهادی مریخی بلوار22 بهمن.۱۳ 52
گروه مهندسی پدیده نقش جهان رضائی 163
خ خدمات ابزار اطلس حبیب زیانی شیراز خیابان شمس روبروی کوچه 15 285
قفل ابزار محمد محمد وفائی ملایر20متری رسالت 164
ایمن صنعت عزتی مشهد_چهارراه ابوطالب 299
اابزار صنعتی احمد دوستدار مبینی رشت:خیابان سعدی,جنب همیاری شهرداریها فروشگاه ابزار صنعتی, ساختمانی, کشاورزی دوستدار 326
آلما تجارت اسپادانا مرتضوی 255
آلما تجارت اسپادانا مرتضوی 314
اوستا سیستم مهپویا -علیپور شیراز ک3 جاده بنر عباس شرکت رنگین پوشش و اوستا سیستم 165
بازرگانی بوستانی بوستانی 160
گروه صنعتی مهدوی اعتمادی 386
تولیدی سهراب دادخواه تهران خیابان جمهوری 106