نوع فعالیت مدیریت آدرس بازدید
ابزار آلات کدخدائی امیر امیر کدخدائی نوش آبادی کاشان نوش آباد خ امامره جنب داروخانه دکتر نجفی 5
ابزارآلات گلیان حسین حسین گلیان بادرود خ امام 3
ابزار آلات نوین امیر امیر جوانی بادرود خ امام بعد از بانک رفاه پ1 6
رنگ ابزار حسینی سیدعباس سیدعباس حسینی بادرود خ امام مقابل بانک تجارت 6
ابزارآلات پوراختری علی علی پوراختری بادرود میدان معلم 4
رنگ و ابزار یزدان پور عبداله عبداله یزدان پور بادرود خ امام مقابل پست 3
ابزارآلات نوآوران امیرحسین امیرحسین ذوالفقاری شهرک صنعتی امیرکبیرخ عطاالملک میدان ساماندهی 3
قفل وابزاریکتا محمد پرنده خوزانی خمینی شهرچهارراه شهرداری ابتدای شریعتی شمالی 3
جلسات فرهنگی قرآنی مرتضی مرتضی نکوئی مهر خمینی شهرخ شریعتی شمالی ک ماهوش ک 5بن بست شفا 3
فروشگاه اصفهان بوش غلامعلی غلامعلی موحدی دهنوی خ چهارباغ روبروی کارخانه ریسندگی و بافندگی 3
ابزار آلات کیان ابزار ابوالفضل ابوالفضل کیانی خوزانی خمینی شهربلواراشرفی اصفهانی ک 40 6
کیان ابزار ابوالفضل ابوالفضل کیانی خوزانی خمینی شهربلواراشرفی اصفهانی ک 40 5
رنگ ابزارطاهری حجت اله طاهری اصفهان خ کهندژ چهارراه ماربین رنگ ابزار طاهری 6
ابزارآلات بهزار حیدر نظریان خوزانی خیابان شریعتی شمالی ، قبل از ساختمان گز بوعلی 7
ابزارآلات نوین محمد تقی بدیعی خوزانی شهر خمینی شهر محله منظریه بلوار شهیدعموشاهی سه راه فیض الاسلام 3
ابزارآلات کبیری احمدرضا کبیری خوزانی خمینی شهرخ شریعتی شمالی بعدازچاپ مطهری 2
ابزارفروشی علی معصومه ابراهیمی ورنوسفادرانی میدان صنعت ، خیابان باغبان ، کوی عطار، جنب ساختمان سوپری تک 4
ابزارصنعتی موحدی مجید موحدی زاده خیابان سلمان ، بعد از ساختمان بانک ملی 6
کلیدوابزاراحمدی مصطفی مصطفی احمدی دستجردی اصفهان بران جنوبی روستای پیله وران سه راهی پیله وران 6
ابزار روح الامین بهرام بهرام روح الامین خمینی شهرچهارراه شریعتی ابتدای خ شریعتی شمالی مقابل قرض الحسنه رفاه 3