نوع فعالیت مدیریت آدرس بازدید
ابزار عدالت فرهاد پورعلی مددلو چهار راه شهید صدر روبروی هتل سیمرغ پ 28 13
ابزارتراش پارسیان نداف شهرک صنعتی توس فاز 1 خدماتی(دستگاه فبلا جمع آوری شده) 13
ابزار رضا محمدرضاایلخانی امام رضا خ دانش غربی مقابل دانش 5 14
ابزار نیرو حسین خورسند پریزاد نبش توس 80- صنایع توری تابان 14
کارگاه صنعتی علیپور محمدرضا علیپوز سیدی - ریاضی 51 13
پویا شیمی آقای سعید کشفی حجاب 79- پ 2- ط 1 14
سپهر بام شرق مشهد محسن زینلی جامی غربی مقابل کوچه درخت عناب 13
پخش رحمتی مهدی رحمتی ثانی عنصری شرقی 4 / کوچه اول سمت چپ 24
ابزار69 حسین حبیبی فرد کوشش 7و9 15
فروشگاه برجیس ابراهیم رضوی 17 شهریور - بین 17 شهریور 5 و چهارراه بعثت - فروشگاه برجیس 12
ابزارآلات فرهادی جوادبهشتیان توپکانلو خ رضوی قوچان-خ ش مطهری -روبروی اداره آگاهی پلاک30 16
پخش یراق الات سکوریت مرتضی سلطانی خواه امیرکبیرنبش 25 13
یراق نارون طاهره تاتاری بهشتی بهشتی 44 22
رنگ وابزار رجب پورخ رض احمد رجب پور بین شریعتی 69و71 20
میل لنگ تراشی حقیقت خ رض ناصر جباری بزدی انتهای خیابان بهشتی خیابان توحید میل لنگ تراشی حقیقت 15
رنگ وابزار حامد خ رض احمد دهقان بهشتی مقابل بهشتی 8ابزار حامد 18
یراق آرمان داود کوهسرخی کشاورز 1- بعدازچهارراه اول - قطعه ششم - سمت راست براق آلات آرمان 14
ابزارآلات کمیل خ رض مهدی بیات درگز-سه راه نوخندان -جنب داروخانه تقی زاده 14
مجموعه سازان افتاب مرتضی ملا احمدیان جاده کلات بعد از گرجی سمت چپ روبرو آشپزخانه آشپز باشی (جمع آوری شود) 14
رنگ و ابزار کلاهدوز محمد کلاهدوززاده پایداری 3و5پلاک 171 14