بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران

خدمات شهری

وسایل بازی تور و طناب
کشیک نوروزی بیمه ایران صومعه سراخداپرست عزیزی
نمایندگی بیمه ایران-خداپرست32025عزیزی
بیمه سامان نمایندگی سلیمانی کد 3692
نمایندگی بیمه پاسارگاد
مجتمع مسکونی میخک
تخفیف ویژه
بیمه عمر پاسارگاد
ارائه کلیه خدمات  بیمه با بهترین شرایط
بیمه سینا - نمایندگی پورآدینه
بیمه ایران
بیمه آتش سوزی طرح تخفیف اصناف (فقط 10 روز)
صدور ثالث با 2.5 درصد تخفیف
صدور ثالث شش ماهه
بیمه عمر و تمین آتیه
نمایندگی بیمه ملت
خدمات قفل و کلید اتومبیل و منزل
آسایشگاه خیریه کهریزک البرز
مناقصات شهرداری استان یزد
بیمه درمان تکمیلی انفرادی برای کلیه اصناف و کسبه تبریز با شرایط و خدمات استثنایی