بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران

کامپیوتر و الکترونیک

کافی نت کاوش اسفراین
نرم افزار باشگاه مشتریان حامی
نرم افزار برنامه توسعه فردی و آموزش ضمن خدمت آراپندار
تیکاونت(مدیریت فروش آنلاین بلیت همایش ،سمینار،کنفرانس)
سامانه فروش بلیت
برنامه نویسی
ارائه دستگاه کارتخوان بی سیم و ثابت
طراحی سایت
نرم‌افزار حسابداری حسابگر نسخه 10 محصول شرکت شایگان‌سیستم
ارائه خدمات اینترنتی درشهرستان ایرانشهر
ارائه خدمات اپل ایدی
ارائه خدمات اینترنتی درشهرستان ایرانشهر
ارائه کلیه خدمات مجازاینترنت درسطح شهرستان ایرانشهر
ارائه کلیه خدمات مجازاینترنت درکافی نت نور
گافی نت نورارائه خدمات اینترنت درایرانشهرخ امام پاساژایرانزمین
کافینت نور
ارئه خمات اینترنتی درسطح شهرستان ایرانشهر
ارائه کلیه خدمات اینترنت
کافی نت نور.cafinetnoor.lightcafinet.
ارائه خدمات ایمن وسالم درکافی نت نورایرانشهر