بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان تهران  شهر کهریزک برای
تعداد کل: 294

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
نمایشگاه اتومبیل آقامحمدی خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینعلی آقامحمدی باقر شهر بهشت زهرا خیابان ۲۴ متری طالقانی غربی پلاک ۱۸۱ 203
خرید مواد آسیابی صنعت_صنایع بازیافتهادی علیزادهچهار دستگاه 310
خرید مواد آسیابی صنعت_صنایع بازیافتهادی علیزادهچهار دستگاه 367
فولاد شمس گل آذین صنعت_صنایع فولاددکتر امیرحسین اولیایی شهرک صنعتی شمس آباد بلوار بهارستان گا آذین گلآذین 2 پلاک 17457
پارساپلاست صنعت_تزریق پلاستیکپارساتهران کهریزک 324
فنس بافی صنعت_آهن آلات و ضایعات  454
املاک سناتور خدمات ساختمان_مشاورین املاکبدری تهران شهرری کهریزک خیابان باهنر روبه رو کوچه ولیعصر املاک سناتور 605
انبارداری خدمات شهری_انبارداریرزاقی تهران شورآباد خیابان شهید مدنی پلاک60انبار جزیزه815
پارس توشه خدمات ساختمان_رنگ ساختمانهزارخانى شوراباد مهدى اباد 1339
کارتن سازی آریانا صنعت_بسته بندی کالاآقای پدیسار تهران کهریزک 60متری شوراباد خیابان صنعت دهم 1042
امیر سیری راننده کامیون شهر کهریزک حمل و نقل_رانندگانامیر سیریکهریزک891
مهدی مرادیان سیل آباد راننده کامیون شهر کهریزک حمل و نقل_رانندگانمهدی مرادیان سیل آبادکهریزک837
محسن تاجیک جنگلی راننده کامیون شهر کهریزک حمل و نقل_رانندگانمحسن تاجیک جنگلیکهریزک832
علی شفیعی راننده کامیون شهر کهریزک حمل و نقل_رانندگانعلی شفیعیکهریزک817
محمد محمدی پویا راننده کامیون شهر کهریزک حمل و نقل_رانندگانمحمد محمدی پویاکهریزک823
کریم کوشکی راننده کامیون شهر کهریزک حمل و نقل_رانندگانکریم کوشکیکهریزک853
رضا صفر راننده کامیون شهر کهریزک حمل و نقل_رانندگانرضا صفرکهریزک826
امیر نوری راننده کامیون شهر کهریزک حمل و نقل_رانندگانامیر نوریکهریزک815
مهدی محمدی راننده کامیون شهر کهریزک حمل و نقل_رانندگانمهدی محمدیکهریزک834
سعید حمید زاده راننده کامیون شهر کهریزک حمل و نقل_رانندگانسعید حمید زادهکهریزک926
-->