بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان تهران  شهر کهریزک برای
هدایای تبلیغاتی  استان تهران  شهر کهریزکهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان تهران  شهر کهریزک
تعداد کل: 293

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
خرید مواد آسیابی صنعت_صنایع بازیافتهادی علیزادهچهار دستگاه 6
خرید مواد آسیابی صنعت_صنایع بازیافتهادی علیزادهچهار دستگاه 4
فولاد شمس گل آذین صنعت_صنایع فولاددکتر امیرحسین اولیایی شهرک صنعتی شمس آباد بلوار بهارستان گا آذین گلآذین 2 پلاک 1771
پارساپلاست صنعت_تزریق پلاستیکپارساتهران کهریزک 84
فنس بافی صنعت_آهن آلات و ضایعات  161
املاک سناتور خدمات ساختمان_مشاورین املاکبدری تهران شهرری کهریزک خیابان باهنر روبه رو کوچه ولیعصر املاک سناتور 239
انبارداری خدمات شهری_انبارداریرزاقی تهران شورآباد خیابان شهید مدنی پلاک60انبار جزیزه457
پارس توشه خدمات ساختمان_رنگ ساختمانهزارخانى شوراباد مهدى اباد 939
کارتن سازی آریانا صنعت_بسته بندی کالاآقای پدیسار تهران کهریزک 60متری شوراباد خیابان صنعت دهم 784
امیر سیری راننده کامیون شهر کهریزک حمل و نقل_رانندگانامیر سیریکهریزک719
مهدی مرادیان سیل آباد راننده کامیون شهر کهریزک حمل و نقل_رانندگانمهدی مرادیان سیل آبادکهریزک661
محسن تاجیک جنگلی راننده کامیون شهر کهریزک حمل و نقل_رانندگانمحسن تاجیک جنگلیکهریزک678
علی شفیعی راننده کامیون شهر کهریزک حمل و نقل_رانندگانعلی شفیعیکهریزک651
محمد محمدی پویا راننده کامیون شهر کهریزک حمل و نقل_رانندگانمحمد محمدی پویاکهریزک673
کریم کوشکی راننده کامیون شهر کهریزک حمل و نقل_رانندگانکریم کوشکیکهریزک694
رضا صفر راننده کامیون شهر کهریزک حمل و نقل_رانندگانرضا صفرکهریزک644
امیر نوری راننده کامیون شهر کهریزک حمل و نقل_رانندگانامیر نوریکهریزک618
مهدی محمدی راننده کامیون شهر کهریزک حمل و نقل_رانندگانمهدی محمدیکهریزک637
سعید حمید زاده راننده کامیون شهر کهریزک حمل و نقل_رانندگانسعید حمید زادهکهریزک696
اسماعیل ملک زاده راننده کامیون شهر کهریزک حمل و نقل_رانندگاناسماعیل ملک زادهکهریزک639
-->