بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان تهران  شهر کهریزک برای
تعداد کل: 293

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
خرید مواد آسیابی صنعت_صنایع بازیافتهادی علیزادهچهار دستگاه 153
خرید مواد آسیابی صنعت_صنایع بازیافتهادی علیزادهچهار دستگاه 183
فولاد شمس گل آذین صنعت_صنایع فولاددکتر امیرحسین اولیایی شهرک صنعتی شمس آباد بلوار بهارستان گا آذین گلآذین 2 پلاک 17252
پارساپلاست صنعت_تزریق پلاستیکپارساتهران کهریزک 210
فنس بافی صنعت_آهن آلات و ضایعات  263
املاک سناتور خدمات ساختمان_مشاورین املاکبدری تهران شهرری کهریزک خیابان باهنر روبه رو کوچه ولیعصر املاک سناتور 406
انبارداری خدمات شهری_انبارداریرزاقی تهران شورآباد خیابان شهید مدنی پلاک60انبار جزیزه612
پارس توشه خدمات ساختمان_رنگ ساختمانهزارخانى شوراباد مهدى اباد 1112
کارتن سازی آریانا صنعت_بسته بندی کالاآقای پدیسار تهران کهریزک 60متری شوراباد خیابان صنعت دهم 921
امیر سیری راننده کامیون شهر کهریزک حمل و نقل_رانندگانامیر سیریکهریزک787
مهدی مرادیان سیل آباد راننده کامیون شهر کهریزک حمل و نقل_رانندگانمهدی مرادیان سیل آبادکهریزک740
محسن تاجیک جنگلی راننده کامیون شهر کهریزک حمل و نقل_رانندگانمحسن تاجیک جنگلیکهریزک732
علی شفیعی راننده کامیون شهر کهریزک حمل و نقل_رانندگانعلی شفیعیکهریزک717
محمد محمدی پویا راننده کامیون شهر کهریزک حمل و نقل_رانندگانمحمد محمدی پویاکهریزک726
کریم کوشکی راننده کامیون شهر کهریزک حمل و نقل_رانندگانکریم کوشکیکهریزک754
رضا صفر راننده کامیون شهر کهریزک حمل و نقل_رانندگانرضا صفرکهریزک723
امیر نوری راننده کامیون شهر کهریزک حمل و نقل_رانندگانامیر نوریکهریزک696
مهدی محمدی راننده کامیون شهر کهریزک حمل و نقل_رانندگانمهدی محمدیکهریزک736
سعید حمید زاده راننده کامیون شهر کهریزک حمل و نقل_رانندگانسعید حمید زادهکهریزک813
اسماعیل ملک زاده راننده کامیون شهر کهریزک حمل و نقل_رانندگاناسماعیل ملک زادهکهریزک689
-->