بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان فارس  شهر اوز برای
هدایای تبلیغاتی  استان فارس  شهر اوزهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان فارس  شهر اوز
تعداد کل: 84

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
درب وپنجره سازی خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریسروش پیشداد ابلوار امام خمینی179
ابزار و يراق اطلس خدمات ساختمان_ابزار آلات ساختمانیايوب زارع اوز ، جنب سپاه405
متخصص بیماریهای داخلی امین حیدری طب و پزشکان_پزشکان متخصص داخلیامین حیدری  107
لیسانس مامایی آنوش ابراهیم نژاد طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان آنوش ابراهیم نژاد 78
دکترا پزشکی عمومی حمیدرضا بخشائی طب و پزشکان_پزشكان عمومیحمیدرضا بخشائی 78
دکترا پزشکی عمومی محمد صباغی طب و پزشکان_پزشكان عمومیمحمد صباغی 75
دکترا پزشکی عمومی هاجر دانشی طب و پزشکان_پزشكان عمومیهاجر دانشی 84
دندانپزشکی دکتر مهرداد عباس نیا طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكاندندانپزشکی دکتر مهرداد عباس نیالارستان-شهرستان اوز-خیابان شهید بهشتی-پاساژ زارع328
داروخانه دکتر واحدی طب و پزشکان_داروخانهداروخانه دکتر واحدیاوز-بلوار بهروزیان-روبروی بیمارستان امیدوار439
داروخانه دکتر گلزار طب و پزشکان_داروخانهداروخانه دکتر گلزارفارس-شهرستان لار-شهر اوز-روستای کوره359
داروخانه دکتر شریف زاده طب و پزشکان_داروخانهداروخانه دکتر شریف زادهلارستان-شهرستان اوز-روستای فیشور-داروخانه دکتر شریف زاده313
نظام عزیزی راننده کامیون شهر اوز حمل و نقل_رانندگاننظام عزیزیاوز472
یوسف بهروزی راننده کامیون شهر اوز حمل و نقل_رانندگانیوسف بهروزیاوز482
محمد تک نورد راننده کامیون شهر اوز حمل و نقل_رانندگانمحمد تک نورداوز447
اسماعیل جعفری راننده کامیون شهر اوز حمل و نقل_رانندگاناسماعیل جعفریاوز426
مجید عبدیان راننده کامیون شهر اوز حمل و نقل_رانندگانمجید عبدیاناوز474
رستم زارعی راننده کامیون شهر اوز حمل و نقل_رانندگانرستم زارعیاوز443
غلامعباس روزگاران راننده کامیون شهر اوز حمل و نقل_رانندگانغلامعباس روزگاراناوز394
غلام‌رضا دل‌پیشه راننده کامیون شهر اوز حمل و نقل_رانندگانغلام‌رضا دل‌پیشهاوز420
عارف پابرجا راننده کامیون شهر اوز حمل و نقل_رانندگانعارف پابرجااوز439
-->