بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان فارس  شهر اوز برای
تعداد کل: 86

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
پوشاک پوشاک_پوشاک بچه گانهمحمد ابراهیم پور فارس.شهرستان اوز.جنب شهرداری534
املاک خدمات ساختمان_مشاورین املاککیانی 418
درب وپنجره سازی خدمات ساختمان_آهنگری و جوشکاریسروش پیشداد ابلوار امام خمینی433
ابزار و يراق اطلس خدمات ساختمان_ابزار آلات ساختمانیايوب زارع اوز ، جنب سپاه743
متخصص بیماریهای داخلی امین حیدری طب و پزشکان_پزشکان متخصص داخلیامین حیدری  977
لیسانس مامایی آنوش ابراهیم نژاد طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان آنوش ابراهیم نژاد 372
دکترا پزشکی عمومی حمیدرضا بخشائی طب و پزشکان_پزشكان عمومیحمیدرضا بخشائی 319
دکترا پزشکی عمومی محمد صباغی طب و پزشکان_پزشكان عمومیمحمد صباغی 407
دکترا پزشکی عمومی هاجر دانشی طب و پزشکان_پزشكان عمومیهاجر دانشی 345
دندانپزشکی دکتر مهرداد عباس نیا طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكاندندانپزشکی دکتر مهرداد عباس نیالارستان-شهرستان اوز-خیابان شهید بهشتی-پاساژ زارع701
داروخانه دکتر واحدی طب و پزشکان_داروخانهداروخانه دکتر واحدیاوز-بلوار بهروزیان-روبروی بیمارستان امیدوار764
داروخانه دکتر گلزار طب و پزشکان_داروخانهداروخانه دکتر گلزارفارس-شهرستان لار-شهر اوز-روستای کوره711
داروخانه دکتر شریف زاده طب و پزشکان_داروخانهداروخانه دکتر شریف زادهلارستان-شهرستان اوز-روستای فیشور-داروخانه دکتر شریف زاده644
نظام عزیزی راننده کامیون شهر اوز حمل و نقل_رانندگاننظام عزیزیاوز791
یوسف بهروزی راننده کامیون شهر اوز حمل و نقل_رانندگانیوسف بهروزیاوز723
محمد تک نورد راننده کامیون شهر اوز حمل و نقل_رانندگانمحمد تک نورداوز691
اسماعیل جعفری راننده کامیون شهر اوز حمل و نقل_رانندگاناسماعیل جعفریاوز619
مجید عبدیان راننده کامیون شهر اوز حمل و نقل_رانندگانمجید عبدیاناوز789
رستم زارعی راننده کامیون شهر اوز حمل و نقل_رانندگانرستم زارعیاوز698
غلامعباس روزگاران راننده کامیون شهر اوز حمل و نقل_رانندگانغلامعباس روزگاراناوز632
-->