بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان مرکزی  شهر خنداب برای
هدایای تبلیغاتی  استان مرکزی  شهر خندابهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان مرکزی  شهر خنداب
تعداد کل: 1,617

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
بیمه تخصصی خاورمیانه خدمات شهری_بیمهمرکزی_خنداب  7
ندارد لوازم خانگی_فروشگاه لوازم خانگیمرکزی_خندابحسین یادگاریخنداب - یادگاری - خیابان انقلاب - خیابان امام خمینی - طبقه همکف47
ندارد لوازم خانگی_لوازم آشپزخانهمرکزی_خندابمرضیه فتاحیخنداب - خیابان شهدا - کوچه ((رحیم خادمی)) - کوچه شکوفه - طبقه همکف43
ندارد خرازی_خرازی فروشانمرکزی_خندابهوشنگ خانبلوکیمهرعلیا - روستای اناج - کوچه لاله 1 - کوچه سرآسیاب - طبقه همکف46
ندارد لوازم خانگی_لوازم آشپزخانهمرکزی_خنداباعظم برقیاستوه - روستای سنگ سفید - کوچه بیشه - خیابان امام خمینی - طبقه همکف44
ندارد لوازم خانگی_لوازم آشپزخانهمرکزی_خندابمریم یادگاریخنداب - امامزاده مسعود - میدان انقلاب - خیابان شهدا - طبقه همکف48
ملک پوری خدمات مجالس_ظروف کرایه و یکبار مصرفمرکزی_خنداباحمد ملک پوریخنداب - یادگاری - خیابان انقلاب - خیابان امام خمینی - طبقه همکف47
ندارد لوازم خانگی_فروشگاه لوازم خانگیمرکزی_خنداباحمدرضا نعیمیخنداب - مسجدامام حسین - خیابان انقلاب - بن بست حکمت - طبقه همکف45
پرسپولیس محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمرکزی_خندابمهدی کحالیخنداب - خیابان شهدا - خیابان شهدا - میدان انقلاب - طبقه همکف44
ندارد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمرکزی_خندابامامعلی بیانیاقداش - روستای سنگ سفید - آقداش - کوچه دشت - کوچه بادامستان - طبقه همکف51
سوپر مرغ درسا محصولات غذایی_مرغ و ماهیمرکزی_خندابمیثم گودرزیجاورسیان - انقلاب - میدان امام حسین - خیابان امام حسین - طبقه همکف44
شایلی آرایشی و بهداشتی_محصولات آرایشی بهداشتیمرکزی_خندابفاطمه ساکی مستخنداب - مسجدامام حسین - خیابان انقلاب - کوچه (رودخانه) - طبقه همکف47
فروشگاه آرین محصولات غذایی_فراوردهای پروتیینیمرکزی_خندابحسین سلیمی خندابیخنداب - خیابان غفاری - میدان حر - خیابان آیت اله غفاری - طبقه همکف47
لوازم التحریر فرهنگ نشر و انتشارات_لوازم تحریرمرکزی_خندابفاطمه خندابیخنداب - یادگاری - کوچه شهیداکبریادگاری - خیابان امام خمینی - طبقه اول46
قصابی حسنی محصولات غذایی_گوشت فروشیمرکزی_خندابعلی صفدر حسنیجاورسیان - درمانگاه - خیابان مخابرات - خیابان ولی عصر - طبقه همکف47
ندارد خدمات وسایل نقلیه_سیم پیچی و باطری سازیمرکزی_خندابداود غلامیایجان - روستای جاورسیان - خیابان یادگار امام - کوچه بوستان 3 - طبقه همکف45
ندارد لوازم خانگی_لوازم آشپزخانهمرکزی_خندابآسیه قراگوزلوگازران ، خیابان ادیب ، خیابان گلزار شهدا ، طبقه همکف48
ندارد دخانیات_فروشندگان دخانیاتمرکزی_خندابمهرداد گودرزیعباس آبادموقوفه - روستای جاورسیان - عباس آباد - خیابان فردوسی - خیابان ولیعصر - طبقه همکف45
لاستیک فروشی مرکزی خدمات وسایل نقلیه_فروشندگان لاستیکمرکزی_خندابسلیمان رازگردانی شراهیخنداب - سپاه - کوچه ساحلی - خیابان بسیج - طبقه همکف46
ساحل دخانیات_فروشندگان دخانیاتمرکزی_خندابرحمان یادگاریخنداب - خیابان شهدا - خیابان شهدا - میدان انقلاب - طبقه همکف48