بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان اصفهان  شهر خوراسگان برای
هدایای تبلیغاتی  استان اصفهان  شهر خوراسگانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان اصفهان  شهر خوراسگان
تعداد کل: 610

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
جناب آقاي عباس لطيفي خدمات ساختمان_کابینتاصفهان_خوراسگانجناب آقای عباس لطیفیخيابان ري شرقي - کوچه قيصري - محله قصر - کوچه نيکو - پلاک 1240
جناب آقاي محمدرضا اميني خدمات ساختمان_کابینتاصفهان_خوراسگانجناب آقای محمدرضا امینیخيابان طالقاني46
جناب آقاي سعيد شيخ خدمات ساختمان_کابینتاصفهان_خوراسگانجناب آقای سعید شیخخ طالقاني - کوچه شهيد پورمند - پ 153
جناب آقاي مهدي اميني خدمات ساختمان_کابینتاصفهان_خوراسگانجناب آقای مهدی امینیخ طالقاني - کوچه شهيد حسن اميني - پ 2348
جناب آقاي جماليان خدمات ساختمان_کابینتاصفهان_خوراسگانجناب آقای جمالیانخ سلمان - نرسيده به کانال آب - جنب فشارشکت گاز43
جناب آقاي مصطفي درويشي خدمات ساختمان_کابینتاصفهان_خوراسگانجناب آقای مصطفی درویشیانتهاي خ سلمان - جنب کانال آب - مغازه نجاري کاوه - سمت راست - جنب سايپا يدک43
جناب آقاي سعيد کمالي خدمات ساختمان_کابینتاصفهان_خوراسگانجناب آقای سعید کمالیخيابان جي - خيابان فجر47
جناب آقاي محمد اميني خدمات ساختمان_کابینتاصفهان_خوراسگانجناب آقای محمد امینیخ 22 بهمن - کوچه بهشت - پ 147
جناب آقاي علي اصغر زينعلي خدمات ساختمان_کابینتاصفهان_خوراسگانجناب آقای علی اصغر زینعلیخيابان طالقاني - ابتداي بلوار سردار شهيد علي باقري - کوچه شهيد کاظميان - پلاک 942
جناب آقاي براتي خدمات ساختمان_کابینتاصفهان_خوراسگانجناب آقای براتیخ سلمان - جاده گاز - روبروي انبار سيمان فتاحي43
کامپیوترولپ تاپ آدرن انفورماتیک کامپیوتر و الکترونیک_تعمیر و نگهداری کامپیوتراصفهان_خوراسگانسرکار خانم کثیری اصفهان-خوراسگان - خیابان سلمان - نبش کوچه 22 - کامپیوتر و لپ تاپ آدرن انفورماتیک 118
متخصص دندانپزشکي ترميمي دکتر پروين ميرزا کوچکي بروجني طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكاناصفهان_خوراسگانپروين ميرزا کوچکي بروجنيشهر خوراسگان369
دکترا دندان پزشکي عمومي دکتر منيره ملائي رناني طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكاناصفهان_خوراسگانمنيره ملائي رنانيشهر خوراسگان328
دکترا دندان پزشکي عمومي دکتر مريم مقتدائي طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكاناصفهان_خوراسگانمريم مقتدائيشهر خوراسگان363
ليسانس گفتاردرماني دکتر عصمت محمودي طب و پزشکان_پزشکان متخصص گفتار درمانیاصفهان_خوراسگانعصمت محموديشهر خوراسگان361
دکترا داروسازي دکتر صفورا گلي طب و پزشکان_پزشکان متخصص داروسازیاصفهان_خوراسگانصفورا گليشهر خوراسگان440
دکترا پزشکي عمومي دکتر محسن صادقيان طب و پزشکان_پزشكان عمومیاصفهان_خوراسگانمحسن صادقيانشهر خوراسگان384
متخصص بيماريهاي عفوني وگرمسيري دکتر محمد سرجوئي طب و پزشکان_پزشکان متخصص عفونی و گرمسیریاصفهان_خوراسگانمحمد سرجوئيشهر خوراسگان360
متخصص بيماريهاي داخلي دکتر احمد سبحاني طب و پزشکان_پزشکان متخصص داخلیاصفهان_خوراسگاناحمد سبحانيشهر خوراسگان401
کانال سازی عباس زاده خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیاصفهان_خوراسگاناصغر عباس زاده خیابان جی خوراسگان انتهای خیابان سلمان بلوار مقداد جنب سایپا یدک613