بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان اصفهان  شهر خوراسگان برای
هدایای تبلیغاتی  استان اصفهان  شهر خوراسگانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان اصفهان  شهر خوراسگان
تعداد کل: 610

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
جناب آقاي عباس لطيفي خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای عباس لطیفیخيابان ري شرقي - کوچه قيصري - محله قصر - کوچه نيکو - پلاک 12118
جناب آقاي محمدرضا اميني خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای محمدرضا امینیخيابان طالقاني132
جناب آقاي سعيد شيخ خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای سعید شیخخ طالقاني - کوچه شهيد پورمند - پ 1140
جناب آقاي مهدي اميني خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای مهدی امینیخ طالقاني - کوچه شهيد حسن اميني - پ 23133
جناب آقاي جماليان خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای جمالیانخ سلمان - نرسيده به کانال آب - جنب فشارشکت گاز130
جناب آقاي مصطفي درويشي خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای مصطفی درویشیانتهاي خ سلمان - جنب کانال آب - مغازه نجاري کاوه - سمت راست - جنب سايپا يدک122
جناب آقاي سعيد کمالي خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای سعید کمالیخيابان جي - خيابان فجر125
جناب آقاي محمد اميني خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای محمد امینیخ 22 بهمن - کوچه بهشت - پ 1126
جناب آقاي علي اصغر زينعلي خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای علی اصغر زینعلیخيابان طالقاني - ابتداي بلوار سردار شهيد علي باقري - کوچه شهيد کاظميان - پلاک 9116
جناب آقاي براتي خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای براتیخ سلمان - جاده گاز - روبروي انبار سيمان فتاحي121
کامپیوترولپ تاپ آدرن انفورماتیک کامپیوتر و الکترونیک_تعمیر و نگهداری کامپیوترسرکار خانم کثیری اصفهان-خوراسگان - خیابان سلمان - نبش کوچه 22 - کامپیوتر و لپ تاپ آدرن انفورماتیک 204
متخصص دندانپزشکي ترميمي دکتر پروين ميرزا کوچکي بروجني طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكانپروين ميرزا کوچکي بروجنيشهر خوراسگان514
دکترا دندان پزشکي عمومي دکتر منيره ملائي رناني طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكانمنيره ملائي رنانيشهر خوراسگان414
دکترا دندان پزشکي عمومي دکتر مريم مقتدائي طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكانمريم مقتدائيشهر خوراسگان441
ليسانس گفتاردرماني دکتر عصمت محمودي طب و پزشکان_پزشکان متخصص گفتار درمانیعصمت محموديشهر خوراسگان441
دکترا داروسازي دکتر صفورا گلي طب و پزشکان_پزشکان متخصص داروسازیصفورا گليشهر خوراسگان518
دکترا پزشکي عمومي دکتر محسن صادقيان طب و پزشکان_پزشكان عمومیمحسن صادقيانشهر خوراسگان489
متخصص بيماريهاي عفوني وگرمسيري دکتر محمد سرجوئي طب و پزشکان_پزشکان متخصص عفونی و گرمسیریمحمد سرجوئيشهر خوراسگان439
متخصص بيماريهاي داخلي دکتر احمد سبحاني طب و پزشکان_پزشکان متخصص داخلیاحمد سبحانيشهر خوراسگان491
کانال سازی عباس زاده خدمات ساختمان_کانال کشی و کانال سازیاصغر عباس زاده خیابان جی خوراسگان انتهای خیابان سلمان بلوار مقداد جنب سایپا یدک698
-->