بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان خوزستان  شهر اندیکا برای
هدایای تبلیغاتی  استان خوزستان  شهر اندیکاهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان خوزستان  شهر اندیکا
تعداد کل: 676

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
خوار و بار فروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخوزستان_اندیکاولی زمانپورآبید - روستای کوشک - ندارد - خیابان فرعی - خیابان اصلی آبید - طبقه همکف58
پوشاک اسد پوشاک_پوشاک مردانهخوزستان_اندیکابرزو هاشم پورکوشکک - روستای کوشک - ندارد - خیابان فرعی - خیابان اصلی روستای کوشکک - طبقه همکف49
سیگار فروشی ورناصری دخانیات_فروشندگان دخانیاتخوزستان_اندیکاگودرز ورناصریجعفرآباد - روستای آبژدان - ندارد - خیابان فرعی - خیابان اصلی روستای جعفر آباد - طبقه همکف54
ندارد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخوزستان_اندیکاهوشنگ کاظمیقلعه خواجه - خیابان (بسیج ) - خیابان (( کشاورزی )) - طبقه همکف58
نوشت افزار یوسفی نشر و انتشارات_لوازم تحریرخوزستان_اندیکاگل بهار یوسفیآبژدان - خیابان (( شهید فاضل کاظمی )) - خیابان اصلی - طبقه همکف62
خوار و بار فروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخوزستان_اندیکامهریجان نوذریرستم آباد - روستای قلعه خواجه - ندارد - خیابان فرعی - خیابان اصلی روستای رستم آباد - طبقه همکف60
دخانیات بارانی دخانیات_فروشندگان دخانیاتخوزستان_اندیکاعلی بارانیچگادمان - روستای قلعه خواجه - ندارد - خیابان فرعی - خیابان اصلی روستای چگادمان - طبقه همکف60
ندارد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخوزستان_اندیکااله کرم کریمی مالک آبادیاسلام آباد - روستای کوشک - ندارد - خیابان فرعی - خیابان اصلی روستای اسلام آباد - طبقه همکف59
ندارد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخوزستان_اندیکاحوری سمالپوربابااحمدیابزهلو - روستای قلعه خواجه - ندارد - خیابان فرعی - خیابان اصلی روستای ابز هلو - طبقه همکف66
سوپرمارکت بردیا محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخوزستان_اندیکاتوران کاظمی خواهقلع زراس - روستای قلعه خواجه - ندارد - خیابان فرعی - خیابان اصلی روستای قلع زراس - طبقه همکف50
لوازم یدکی سجاد خدمات وسایل نقلیه_لوازم یدکی خودروخوزستان_اندیکاسجاد رضائیعلی پیروعلی مومن - روستای قلعه خواجه - ندارد - خیابان فرعی - خیابان اصلی علی پیرو علی مومن - طبقه همکف56
قصابی کاظمی محصولات غذایی_گوشت فروشیخوزستان_اندیکاخدایار کاظمیچگادمان - روستای قلعه خواجه - ندارد - خیابان فرعی - خیابان اصلی روستای چگادمان - طبقه همکف56
مرغ کشتار روز محصولات غذایی_مرغ و ماهیخوزستان_اندیکاسامان بلدیقلعه خواجه - خیابان (( اصلی )) - خیابان فلکه مرکزی - طبقه همکف61
پوشاک شیک پوشان پوشاک_پوشاک مردانهخوزستان_اندیکاافشین علیجانیسربازار - روستای چلو - ندارد - خیابان فرعی - خیابان اصلی روستای سربازار - طبقه همکف55
کالای خانه لوازم خانگی_فروشگاه لوازم خانگیخوزستان_اندیکاعلیرضا خداوردی حسن وندعبدی خون - روستای آبژدان - ندارد - خیابان فرعی - خیابان اصلی روستای عبدی خون - طبقه همکف50
مواد غذایی یوسفی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخوزستان_اندیکاوحید یوسفیآبژدان - خیابان (( بی نام )) - خیابان اصلی - طبقه همکف57
پوشاک زنانه وبچه گانه پوشاک_پوشاک زنانهخوزستان_اندیکازیور میرزائیاسلام آباد - روستای کوشک - ندارد - خیابان فرعی - خیابان اصلی روستای اسلام آباد - طبقه همکف49
خرازی فاطمه زهرا خرازی_خرازی فروشانخوزستان_اندیکاخدیجه باقریاسلام آباد - روستای کوشک - ندارد - خیابان فرعی - خیابان اصلی روستای اسلام آباد - طبقه همکف58
پوشاک زنانه ابوالفضل پوشاک_پوشاک زنانهخوزستان_اندیکاجواد باقریاسلام آباد - روستای کوشک - ندارد - خیابان فرعی - خیابان اصلی روستای اسلام آباد - طبقه همکف52
لاستیک عارف خدمات وسایل نقلیه_فروشندگان لاستیکخوزستان_اندیکامجید ورناصری زادهجعفرآباد - روستای آبژدان - ندارد - خیابان فرعی - خیابان اصلی روستای جعفر آباد - طبقه همکف59