بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان خوزستان  شهر اندیکا برای
هدایای تبلیغاتی  استان خوزستان  شهر اندیکاهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان خوزستان  شهر اندیکا
تعداد کل: 676

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
خوار و بار فروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارولی زمانپورآبید - روستای کوشک - ندارد - خیابان فرعی - خیابان اصلی آبید - طبقه همکف275
پوشاک اسد پوشاک_پوشاک مردانهبرزو هاشم پورکوشکک - روستای کوشک - ندارد - خیابان فرعی - خیابان اصلی روستای کوشکک - طبقه همکف276
سیگار فروشی ورناصری دخانیات_فروشندگان دخانیاتگودرز ورناصریجعفرآباد - روستای آبژدان - ندارد - خیابان فرعی - خیابان اصلی روستای جعفر آباد - طبقه همکف311
ندارد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهوشنگ کاظمیقلعه خواجه - خیابان (بسیج ) - خیابان (( کشاورزی )) - طبقه همکف293
نوشت افزار یوسفی نشر و انتشارات_لوازم تحریرگل بهار یوسفیآبژدان - خیابان (( شهید فاضل کاظمی )) - خیابان اصلی - طبقه همکف327
خوار و بار فروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمهریجان نوذریرستم آباد - روستای قلعه خواجه - ندارد - خیابان فرعی - خیابان اصلی روستای رستم آباد - طبقه همکف273
دخانیات بارانی دخانیات_فروشندگان دخانیاتعلی بارانیچگادمان - روستای قلعه خواجه - ندارد - خیابان فرعی - خیابان اصلی روستای چگادمان - طبقه همکف327
ندارد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباراله کرم کریمی مالک آبادیاسلام آباد - روستای کوشک - ندارد - خیابان فرعی - خیابان اصلی روستای اسلام آباد - طبقه همکف299
ندارد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارحوری سمالپوربابااحمدیابزهلو - روستای قلعه خواجه - ندارد - خیابان فرعی - خیابان اصلی روستای ابز هلو - طبقه همکف296
سوپرمارکت بردیا محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارتوران کاظمی خواهقلع زراس - روستای قلعه خواجه - ندارد - خیابان فرعی - خیابان اصلی روستای قلع زراس - طبقه همکف286
لوازم یدکی سجاد خدمات وسایل نقلیه_لوازم یدکی خودروسجاد رضائیعلی پیروعلی مومن - روستای قلعه خواجه - ندارد - خیابان فرعی - خیابان اصلی علی پیرو علی مومن - طبقه همکف265
قصابی کاظمی محصولات غذایی_گوشت فروشیخدایار کاظمیچگادمان - روستای قلعه خواجه - ندارد - خیابان فرعی - خیابان اصلی روستای چگادمان - طبقه همکف292
مرغ کشتار روز محصولات غذایی_مرغ و ماهیسامان بلدیقلعه خواجه - خیابان (( اصلی )) - خیابان فلکه مرکزی - طبقه همکف275
پوشاک شیک پوشان پوشاک_پوشاک مردانهافشین علیجانیسربازار - روستای چلو - ندارد - خیابان فرعی - خیابان اصلی روستای سربازار - طبقه همکف264
کالای خانه لوازم خانگی_فروشگاه لوازم خانگیعلیرضا خداوردی حسن وندعبدی خون - روستای آبژدان - ندارد - خیابان فرعی - خیابان اصلی روستای عبدی خون - طبقه همکف281
مواد غذایی یوسفی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباروحید یوسفیآبژدان - خیابان (( بی نام )) - خیابان اصلی - طبقه همکف297
پوشاک زنانه وبچه گانه پوشاک_پوشاک زنانهزیور میرزائیاسلام آباد - روستای کوشک - ندارد - خیابان فرعی - خیابان اصلی روستای اسلام آباد - طبقه همکف268
خرازی فاطمه زهرا خرازی_خرازی فروشانخدیجه باقریاسلام آباد - روستای کوشک - ندارد - خیابان فرعی - خیابان اصلی روستای اسلام آباد - طبقه همکف330
پوشاک زنانه ابوالفضل پوشاک_پوشاک زنانهجواد باقریاسلام آباد - روستای کوشک - ندارد - خیابان فرعی - خیابان اصلی روستای اسلام آباد - طبقه همکف256
لاستیک عارف خدمات وسایل نقلیه_فروشندگان لاستیکمجید ورناصری زادهجعفرآباد - روستای آبژدان - ندارد - خیابان فرعی - خیابان اصلی روستای جعفر آباد - طبقه همکف294
-->