بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان اردبیل  شهر سرعین برای
هدایای تبلیغاتی  استان اردبیل  شهر سرعینهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان اردبیل  شهر سرعین
تعداد کل: 357

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
خواربار فروشی حسن زاده محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباراردبیل_سرعینداود حسن زادهسیین - روستای ارجستان - سیین - کوچه 10متری - کوچه مسجدجامع - طبقه همکف49
عسل فروشی محبی محصولات غذایی_قنادی و شیرینی سرااردبیل_سرعینحسن محبیسرعین - سرعین - بلوار شهید نجف پور - خیابان شهیدعباس زارع - پلاک 20 - طبقه اول49
خواربارفروشی گل دوست محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباراردبیل_سرعینعباصلت کل دوستالداشین - روستای الوارس - الداشین - کوچه مسجد - کوچه فاتحی - طبقه همکف49
اهورا خرازی_خرازی فروشاناردبیل_سرعینحسین بصیری سرقینسرعین - سرعین - خیابان ولیعصرشرقی - میدان گاومیش گلی - پاساژ لاله - طبقه اول - واحد 9451
خرازی خوش مرام خرازی_خرازی فروشاناردبیل_سرعینمهین جهان خواه بابلانکرده ده - روستای آبگرم - ندارد - - کوچه احمدشاکر - طبقه همکف51
خرازی پیری خرازی_خرازی فروشاناردبیل_سرعینوحید پیری تکلهکلخوران ویند - روستای آبگرم - کلخوران - کوچه بالای باغ - خیابان شهید تسکین - طبقه همکف54
موبایل مهران کامپیوتر و الکترونیک_موبایلاردبیل_سرعینمنوچهر ابراهیم زاده دیجوجینسرعین - سرعین - خیابان امام خمینی جنوبی - خیابان ولی عصر - پلاک 275 - طبقه همکف50
خرازی قاسمی خرازی_خرازی فروشاناردبیل_سرعینداود قاسمیسرعین - سرعین - کوچه بهاران - خیابان شریعتی - پلاک 215 - طبقه همکف50
خواربار فروشی ایمان نژاد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباراردبیل_سرعینسالار ایمان نژاداسب مرز - روستای الوارس - اسبمرز - خیابان حمام - کوچه مسجد - طبقه همکف49
عسل فروشی ساوالان محصولات غذایی_قنادی و شیرینی سرااردبیل_سرعینحسین بذری سرقینسرعین - سرعین - خیابان معلم غربی - خیابان دانش - ساختمان خانه مسافر دانش - طبقه همکف49
خرازی رضایی خرازی_خرازی فروشاناردبیل_سرعینسیدابراهیم رضائی حورسرعین - سرعین - خیابان ولیعصرشرقی - میدان گاومیش گلی - پاساژ لاله - طبقه همکف - واحد 2349
خرده فروشی مواد دخانی فیروز دخانیات_فروشندگان دخانیاتاردبیل_سرعینفیروز محسن پورسرعین - سرعین - کوچه شهرداری - خیابان ولیعصرغربی - پلاک 11 - طبقه همکف49
عسل فروشی محمدزاده محصولات غذایی_قنادی و شیرینی سرااردبیل_سرعینساسان محمدزادهسرعین - سرعین - بلوار شهید نجف پور - بلوار امام علی - پلاک 174 - طبقه اول50
خواربارفروشی قنبری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباراردبیل_سرعینعلی قنبریاسب مرز - روستای الوارس - اسبمرز - خیابان ندارد - خیابان مسجد - طبقه همکف49
سوپرمارکت حسینی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباراردبیل_سرعینرزاق حسینیکرده ده - روستای آبگرم - ندارد - خیابان ندارد - کوچه مدرسه - طبقه همکف50
فروشگاه ایرانیان خرازی_خرازی فروشاناردبیل_سرعینعلی فرزانهسرعین - سرعین - خیابان فرعی چالدران - خیابان ولی عصر - ساختمان ایرانیان - پلاک 181 - طبقه همکف - 49
عسل فروشی پور حسین محصولات غذایی_قنادی و شیرینی سرااردبیل_سرعینفرخ پورحسینسرعین - سرعین - بلوار شهید نجف پور - خیابان شهیدعباس زارع - پلاک 54 - طبقه همکف50
مینی سوپر ولیعصر محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباراردبیل_سرعیننادر حسین زادهسرعین - سرعین - کوچه شبنم - خیابان حجاب جنوبی - پلاک 52 - طبقه اول50
لوازم خانگی زنده دل لوازم خانگی_فروشگاه لوازم خانگیاردبیل_سرعینعلی زنده دلسرعین - سرعین - خیابان ولیعصرغربی - خیابان امام خمینی - پلاک 209 - طبقه همکف50
دهکده لبنیاتی شاهی محصولات غذایی_قنادی و شیرینی سرااردبیل_سرعینعلی شاهی ارجستانارجستان - روستای ارجستان - خیابان راه اصلی - کوچه علی تقوی - طبقه همکف49