بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان آذربایجان شرقی  شهر خدا آفرين برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان شرقی  شهر خدا آفرينهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان شرقی  شهر خدا آفرين
تعداد کل: 390

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تاکسی تلفنی خداآفرین خمارلو خدمات مسافرتی_آژانس های مسافرتیبابک ابراهیم پور شهرستان خداآفرین.شهرخمارلو.خ.امام خداآفرین.شهرخمارلو.خ.امام 480
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارداور محمودیشرفه - روستای گرمادوز غربی - پائین - کوچه اصلی روستا - طبقه همکف275
اسدی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارحسن اسدیعاشقلو - روستای منجوان غربی - کوچه کریم - طبقه همکف430
شیری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارداریوش شیری کنگرلوطوعلی سفلی - روستای منجوان شرقی - کوچه اصلی - طبقه همکف280
محمدزاده صنعت_ابزار و یراقنجف محمدزادهمرزآباد (قره چی احمدآبا - روستای دیزمارشرقی - کوچه احمدی - طبقه همکف270
حیدری خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیعلی حیدریعاشقلو - روستای منجوان غربی - کوچه کریم - طبقه همکف296
حیدری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباربیوک حیدری ابراهیم سمیابراهیم سمیع - روستای منجوان غربی - کوچه یعقوب محمودی - طبقه همکف288
مروتی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباراسماعیل مروتی بسطامبسطاملو - روستای بسطاملو - خیابان اصلی - طبقه همکف286
محمدی صنعت_ابزار و یراقعدالت محمدیمرزآباد (قره چی احمدآبا - روستای دیزمارشرقی - کوچه احمدی - طبقه همکف288
خواربارفروشی دخانیات_فروشندگان دخانیاتسعید آسیابیخمارلو - پایین - کوچه صفامهر - کوچه آقاپور - طبقه همکف276
عمده فروشی اسدنژاد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباریوسف اسدنژادخمارلو - بالا - خیابان شهیدمطهری - کوچه رودخانه - طبقه همکف270
خواربارفروشی علی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارصیاد جباری قلی بیگلوکدخدالوقلی بیگلو (ق کدخدالو) - روستای بسطاملو - کوچه اصلی - طبقه همکف266
محمودی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباریوسف محمودی اقدم ابراهم سمیابراهیم سمیع - روستای منجوان غربی - کوچه یعقوب محمودی - طبقه همکف294
نمایشگاه اتومبیل خدمات وسایل نقلیه_نمایندگی فروش خودرو های ایرانی و خارجیابوالفضل ساری محمدصالح لوشرفه - روستای گرمادوز غربی - پائین - کوچه اصلی روستا - طبقه همکف269
رحیمی صنعت_ابزار و یراقسعید رحیمیعاشقلو - روستای منجوان غربی - کوچه صفی زاده - طبقه همکف290
زینو محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارپیمان محمدزادهمرزآباد (قره چی احمدآبا - روستای دیزمارشرقی - کوچه جباری - طبقه همکف290
محمدی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارجابر محمدی کنکرمزلوگون گورمز (جغر) - روستای گرمادوز غربی - خیابان اصلی - طبقه همکف289
کاشی سرامیکی عباس آذر خدمات ساختمان_کاشی و سرامیکمحسن عباسی آذرخمارلو - فرمانداری - میدان مرزبانان شهید - خیابان ارس - طبقه همکف275
همراهی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمسلم همراهیلاریجان - روستای گرمادوز غربی - خیابان اصلی - طبقه همکف293
اسمعیل زاده خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیاسرافیل اسمعیل زادهعاشقلو - روستای منجوان غربی - کوچه اسدی - طبقه همکف279
-->