بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان آذربایجان شرقی  شهر خدا آفرين برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان شرقی  شهر خدا آفرينهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان شرقی  شهر خدا آفرين
تعداد کل: 390

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تاکسی تلفنی خداآفرین خمارلو خدمات مسافرتی_آژانس های مسافرتیبابک ابراهیم پور شهرستان خداآفرین.شهرخمارلو.خ.امام خداآفرین.شهرخمارلو.خ.امام 124
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارداور محمودیشرفه - روستای گرمادوز غربی - پائین - کوچه اصلی روستا - طبقه همکف144
اسدی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارحسن اسدیعاشقلو - روستای منجوان غربی - کوچه کریم - طبقه همکف148
شیری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارداریوش شیری کنگرلوطوعلی سفلی - روستای منجوان شرقی - کوچه اصلی - طبقه همکف144
محمدزاده صنعت_ابزار و یراقنجف محمدزادهمرزآباد (قره چی احمدآبا - روستای دیزمارشرقی - کوچه احمدی - طبقه همکف129
حیدری خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیعلی حیدریعاشقلو - روستای منجوان غربی - کوچه کریم - طبقه همکف144
حیدری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباربیوک حیدری ابراهیم سمیابراهیم سمیع - روستای منجوان غربی - کوچه یعقوب محمودی - طبقه همکف140
مروتی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباراسماعیل مروتی بسطامبسطاملو - روستای بسطاملو - خیابان اصلی - طبقه همکف136
محمدی صنعت_ابزار و یراقعدالت محمدیمرزآباد (قره چی احمدآبا - روستای دیزمارشرقی - کوچه احمدی - طبقه همکف142
خواربارفروشی دخانیات_فروشندگان دخانیاتسعید آسیابیخمارلو - پایین - کوچه صفامهر - کوچه آقاپور - طبقه همکف134
عمده فروشی اسدنژاد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباریوسف اسدنژادخمارلو - بالا - خیابان شهیدمطهری - کوچه رودخانه - طبقه همکف136
خواربارفروشی علی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارصیاد جباری قلی بیگلوکدخدالوقلی بیگلو (ق کدخدالو) - روستای بسطاملو - کوچه اصلی - طبقه همکف140
محمودی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباریوسف محمودی اقدم ابراهم سمیابراهیم سمیع - روستای منجوان غربی - کوچه یعقوب محمودی - طبقه همکف146
نمایشگاه اتومبیل خدمات وسایل نقلیه_نمایندگی فروش خودرو های ایرانی و خارجیابوالفضل ساری محمدصالح لوشرفه - روستای گرمادوز غربی - پائین - کوچه اصلی روستا - طبقه همکف136
رحیمی صنعت_ابزار و یراقسعید رحیمیعاشقلو - روستای منجوان غربی - کوچه صفی زاده - طبقه همکف146
زینو محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارپیمان محمدزادهمرزآباد (قره چی احمدآبا - روستای دیزمارشرقی - کوچه جباری - طبقه همکف142
محمدی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارجابر محمدی کنکرمزلوگون گورمز (جغر) - روستای گرمادوز غربی - خیابان اصلی - طبقه همکف138
کاشی سرامیکی عباس آذر خدمات ساختمان_کاشی و سرامیکمحسن عباسی آذرخمارلو - فرمانداری - میدان مرزبانان شهید - خیابان ارس - طبقه همکف145
همراهی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمسلم همراهیلاریجان - روستای گرمادوز غربی - خیابان اصلی - طبقه همکف156
اسمعیل زاده خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیاسرافیل اسمعیل زادهعاشقلو - روستای منجوان غربی - کوچه اسدی - طبقه همکف140
-->