بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان آذربایجان شرقی  شهر خدا آفرين برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان شرقی  شهر خدا آفرينهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان شرقی  شهر خدا آفرين
تعداد کل: 390

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
تاکسی تلفنی خداآفرین خمارلو خدمات مسافرتی_آژانس های مسافرتیآذربایجان شرقی_خدا آفرينبابک ابراهیم پور شهرستان خداآفرین.شهرخمارلو.خ.امام خداآفرین.شهرخمارلو.خ.امام 5
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_خدا آفرينداور محمودیشرفه - روستای گرمادوز غربی - پائین - کوچه اصلی روستا - طبقه همکف61
اسدی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_خدا آفرينحسن اسدیعاشقلو - روستای منجوان غربی - کوچه کریم - طبقه همکف67
شیری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_خدا آفرينداریوش شیری کنگرلوطوعلی سفلی - روستای منجوان شرقی - کوچه اصلی - طبقه همکف58
محمدزاده صنعت_ابزار و یراقآذربایجان شرقی_خدا آفريننجف محمدزادهمرزآباد (قره چی احمدآبا - روستای دیزمارشرقی - کوچه احمدی - طبقه همکف53
حیدری خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیآذربایجان شرقی_خدا آفرينعلی حیدریعاشقلو - روستای منجوان غربی - کوچه کریم - طبقه همکف64
حیدری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_خدا آفرينبیوک حیدری ابراهیم سمیابراهیم سمیع - روستای منجوان غربی - کوچه یعقوب محمودی - طبقه همکف57
مروتی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_خدا آفريناسماعیل مروتی بسطامبسطاملو - روستای بسطاملو - خیابان اصلی - طبقه همکف59
محمدی صنعت_ابزار و یراقآذربایجان شرقی_خدا آفرينعدالت محمدیمرزآباد (قره چی احمدآبا - روستای دیزمارشرقی - کوچه احمدی - طبقه همکف58
خواربارفروشی دخانیات_فروشندگان دخانیاتآذربایجان شرقی_خدا آفرينسعید آسیابیخمارلو - پایین - کوچه صفامهر - کوچه آقاپور - طبقه همکف58
عمده فروشی اسدنژاد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_خدا آفرينیوسف اسدنژادخمارلو - بالا - خیابان شهیدمطهری - کوچه رودخانه - طبقه همکف55
خواربارفروشی علی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_خدا آفرينصیاد جباری قلی بیگلوکدخدالوقلی بیگلو (ق کدخدالو) - روستای بسطاملو - کوچه اصلی - طبقه همکف58
محمودی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_خدا آفرينیوسف محمودی اقدم ابراهم سمیابراهیم سمیع - روستای منجوان غربی - کوچه یعقوب محمودی - طبقه همکف60
نمایشگاه اتومبیل خدمات وسایل نقلیه_نمایندگی فروش خودرو های ایرانی و خارجیآذربایجان شرقی_خدا آفرينابوالفضل ساری محمدصالح لوشرفه - روستای گرمادوز غربی - پائین - کوچه اصلی روستا - طبقه همکف57
رحیمی صنعت_ابزار و یراقآذربایجان شرقی_خدا آفرينسعید رحیمیعاشقلو - روستای منجوان غربی - کوچه صفی زاده - طبقه همکف55
زینو محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_خدا آفرينپیمان محمدزادهمرزآباد (قره چی احمدآبا - روستای دیزمارشرقی - کوچه جباری - طبقه همکف59
محمدی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_خدا آفرينجابر محمدی کنکرمزلوگون گورمز (جغر) - روستای گرمادوز غربی - خیابان اصلی - طبقه همکف60
کاشی سرامیکی عباس آذر خدمات ساختمان_کاشی و سرامیکآذربایجان شرقی_خدا آفرينمحسن عباسی آذرخمارلو - فرمانداری - میدان مرزبانان شهید - خیابان ارس - طبقه همکف58
همراهی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_خدا آفرينمسلم همراهیلاریجان - روستای گرمادوز غربی - خیابان اصلی - طبقه همکف66
اسمعیل زاده خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیآذربایجان شرقی_خدا آفريناسرافیل اسمعیل زادهعاشقلو - روستای منجوان غربی - کوچه اسدی - طبقه همکف59