بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان آذربایجان شرقی  شهر خدا آفرين برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان شرقی  شهر خدا آفرينهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان شرقی  شهر خدا آفرين
تعداد کل: 390

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تاکسی تلفنی خداآفرین خمارلو خدمات مسافرتی_آژانس های مسافرتیبابک ابراهیم پور شهرستان خداآفرین.شهرخمارلو.خ.امام خداآفرین.شهرخمارلو.خ.امام 58
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارداور محمودیشرفه - روستای گرمادوز غربی - پائین - کوچه اصلی روستا - طبقه همکف96
اسدی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارحسن اسدیعاشقلو - روستای منجوان غربی - کوچه کریم - طبقه همکف104
شیری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارداریوش شیری کنگرلوطوعلی سفلی - روستای منجوان شرقی - کوچه اصلی - طبقه همکف94
محمدزاده صنعت_ابزار و یراقنجف محمدزادهمرزآباد (قره چی احمدآبا - روستای دیزمارشرقی - کوچه احمدی - طبقه همکف85
حیدری خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیعلی حیدریعاشقلو - روستای منجوان غربی - کوچه کریم - طبقه همکف96
حیدری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباربیوک حیدری ابراهیم سمیابراهیم سمیع - روستای منجوان غربی - کوچه یعقوب محمودی - طبقه همکف93
مروتی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباراسماعیل مروتی بسطامبسطاملو - روستای بسطاملو - خیابان اصلی - طبقه همکف94
محمدی صنعت_ابزار و یراقعدالت محمدیمرزآباد (قره چی احمدآبا - روستای دیزمارشرقی - کوچه احمدی - طبقه همکف101
خواربارفروشی دخانیات_فروشندگان دخانیاتسعید آسیابیخمارلو - پایین - کوچه صفامهر - کوچه آقاپور - طبقه همکف94
عمده فروشی اسدنژاد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباریوسف اسدنژادخمارلو - بالا - خیابان شهیدمطهری - کوچه رودخانه - طبقه همکف90
خواربارفروشی علی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارصیاد جباری قلی بیگلوکدخدالوقلی بیگلو (ق کدخدالو) - روستای بسطاملو - کوچه اصلی - طبقه همکف97
محمودی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباریوسف محمودی اقدم ابراهم سمیابراهیم سمیع - روستای منجوان غربی - کوچه یعقوب محمودی - طبقه همکف101
نمایشگاه اتومبیل خدمات وسایل نقلیه_نمایندگی فروش خودرو های ایرانی و خارجیابوالفضل ساری محمدصالح لوشرفه - روستای گرمادوز غربی - پائین - کوچه اصلی روستا - طبقه همکف93
رحیمی صنعت_ابزار و یراقسعید رحیمیعاشقلو - روستای منجوان غربی - کوچه صفی زاده - طبقه همکف99
زینو محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارپیمان محمدزادهمرزآباد (قره چی احمدآبا - روستای دیزمارشرقی - کوچه جباری - طبقه همکف95
محمدی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارجابر محمدی کنکرمزلوگون گورمز (جغر) - روستای گرمادوز غربی - خیابان اصلی - طبقه همکف91
کاشی سرامیکی عباس آذر خدمات ساختمان_کاشی و سرامیکمحسن عباسی آذرخمارلو - فرمانداری - میدان مرزبانان شهید - خیابان ارس - طبقه همکف101
همراهی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمسلم همراهیلاریجان - روستای گرمادوز غربی - خیابان اصلی - طبقه همکف112
اسمعیل زاده خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیاسرافیل اسمعیل زادهعاشقلو - روستای منجوان غربی - کوچه اسدی - طبقه همکف94