بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان آذربایجان شرقی  شهر خدا آفرين برای
تعداد کل: 390

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تاکسی تلفنی خداآفرین خمارلو خدمات مسافرتی_آژانس های مسافرتیبابک ابراهیم پور شهرستان خداآفرین.شهرخمارلو.خ.امام خداآفرین.شهرخمارلو.خ.امام 951
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارداور محمودیشرفه - روستای گرمادوز غربی - پائین - کوچه اصلی روستا - طبقه همکف518
اسدی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارحسن اسدیعاشقلو - روستای منجوان غربی - کوچه کریم - طبقه همکف748
شیری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارداریوش شیری کنگرلوطوعلی سفلی - روستای منجوان شرقی - کوچه اصلی - طبقه همکف461
محمدزاده صنعت_ابزار و یراقنجف محمدزادهمرزآباد (قره چی احمدآبا - روستای دیزمارشرقی - کوچه احمدی - طبقه همکف481
حیدری خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیعلی حیدریعاشقلو - روستای منجوان غربی - کوچه کریم - طبقه همکف487
حیدری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباربیوک حیدری ابراهیم سمیابراهیم سمیع - روستای منجوان غربی - کوچه یعقوب محمودی - طبقه همکف460
مروتی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباراسماعیل مروتی بسطامبسطاملو - روستای بسطاملو - خیابان اصلی - طبقه همکف469
محمدی صنعت_ابزار و یراقعدالت محمدیمرزآباد (قره چی احمدآبا - روستای دیزمارشرقی - کوچه احمدی - طبقه همکف447
خواربارفروشی دخانیات_فروشندگان دخانیاتسعید آسیابیخمارلو - پایین - کوچه صفامهر - کوچه آقاپور - طبقه همکف473
عمده فروشی اسدنژاد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباریوسف اسدنژادخمارلو - بالا - خیابان شهیدمطهری - کوچه رودخانه - طبقه همکف452
خواربارفروشی علی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارصیاد جباری قلی بیگلوکدخدالوقلی بیگلو (ق کدخدالو) - روستای بسطاملو - کوچه اصلی - طبقه همکف459
محمودی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباریوسف محمودی اقدم ابراهم سمیابراهیم سمیع - روستای منجوان غربی - کوچه یعقوب محمودی - طبقه همکف440
نمایشگاه اتومبیل خدمات وسایل نقلیه_نمایندگی فروش خودرو های ایرانی و خارجیابوالفضل ساری محمدصالح لوشرفه - روستای گرمادوز غربی - پائین - کوچه اصلی روستا - طبقه همکف454
رحیمی صنعت_ابزار و یراقسعید رحیمیعاشقلو - روستای منجوان غربی - کوچه صفی زاده - طبقه همکف519
زینو محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارپیمان محمدزادهمرزآباد (قره چی احمدآبا - روستای دیزمارشرقی - کوچه جباری - طبقه همکف457
محمدی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارجابر محمدی کنکرمزلوگون گورمز (جغر) - روستای گرمادوز غربی - خیابان اصلی - طبقه همکف523
کاشی سرامیکی عباس آذر خدمات ساختمان_کاشی و سرامیکمحسن عباسی آذرخمارلو - فرمانداری - میدان مرزبانان شهید - خیابان ارس - طبقه همکف436
همراهی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمسلم همراهیلاریجان - روستای گرمادوز غربی - خیابان اصلی - طبقه همکف450
اسمعیل زاده خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیاسرافیل اسمعیل زادهعاشقلو - روستای منجوان غربی - کوچه اسدی - طبقه همکف465
-->