بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان کرمان  شهر فهرج برای
تعداد کل: 422

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
لیسانس مامایی اعظم سلطانی فهرج طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان اعظم سلطانی فهرج 459
داروخانه شماره 8 بهداری طب و پزشکان_مراکز پزشکیداروخانه شماره 8 بهداریبم روستای فهرج679
داروخانه دکتر صدف صابری-فهرج طب و پزشکان_داروخانهداروخانه دکتر صدف صابری-فهرجفهرج میدان انقلاب روبروی اداره مخابرات679
محمد حسین محمدزاده قلعه خانی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمحمد حسین محمدزاده قلعه خانیفهرج707
منصور جهان آبادیان راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمنصور جهان آبادیانفهرج745
محسن فهیمی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمحسن فهیمیفهرج795
انوشیروان پیر دادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانانوشیروان پیر دادیفهرج679
امیر بلوچ آبادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانامیر بلوچ آبادیفهرج774
رضا کامران زاده راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانرضا کامران زادهفهرج737
محمد حسین راوند راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمحمد حسین راوندفهرج724
مقداد بدرآبادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمقداد بدرآبادیفهرج770
منصور کفاشی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمنصور کفاشیفهرج728
ایمان بدر آبادی زاده راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانایمان بدر آبادی زادهفهرج727
محمد گرگین راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمحمد گرگینفهرج739
عباس حسین آبادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانعباس حسین آبادیفهرج782
مجید وحید آبادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمجید وحید آبادیفهرج719
محسن رستم زاده رئیسی مالدار راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمحسن رستم زاده رئیسی مالدارفهرج737
عباس رضوانی مرادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانعباس رضوانی مرادیفهرج734
مهرداد بدرآبادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمهرداد بدرآبادیفهرج752
علی محمد آبادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانعلی محمد آبادیفهرج925
-->