بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان کرمان  شهر فهرج برای
هدایای تبلیغاتی  استان کرمان  شهر فهرجهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان کرمان  شهر فهرج
تعداد کل: 422

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
لیسانس مامایی اعظم سلطانی فهرج طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان اعظم سلطانی فهرج 33
داروخانه شماره 8 بهداری طب و پزشکان_مراکز پزشکیداروخانه شماره 8 بهداریبم روستای فهرج308
داروخانه دکتر صدف صابری-فهرج طب و پزشکان_داروخانهداروخانه دکتر صدف صابری-فهرجفهرج میدان انقلاب روبروی اداره مخابرات278
محمد حسین محمدزاده قلعه خانی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمحمد حسین محمدزاده قلعه خانیفهرج365
منصور جهان آبادیان راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمنصور جهان آبادیانفهرج382
محسن فهیمی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمحسن فهیمیفهرج404
انوشیروان پیر دادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانانوشیروان پیر دادیفهرج377
امیر بلوچ آبادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانامیر بلوچ آبادیفهرج403
رضا کامران زاده راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانرضا کامران زادهفهرج385
محمد حسین راوند راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمحمد حسین راوندفهرج367
مقداد بدرآبادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمقداد بدرآبادیفهرج402
منصور کفاشی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمنصور کفاشیفهرج403
ایمان بدر آبادی زاده راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانایمان بدر آبادی زادهفهرج390
محمد گرگین راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمحمد گرگینفهرج410
عباس حسین آبادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانعباس حسین آبادیفهرج381
مجید وحید آبادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمجید وحید آبادیفهرج383
محسن رستم زاده رئیسی مالدار راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمحسن رستم زاده رئیسی مالدارفهرج398
عباس رضوانی مرادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانعباس رضوانی مرادیفهرج373
مهرداد بدرآبادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمهرداد بدرآبادیفهرج397
علی محمد آبادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانعلی محمد آبادیفهرج588