بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان کرمان  شهر فهرج برای
تعداد کل: 422

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
لیسانس مامایی اعظم سلطانی فهرج طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان اعظم سلطانی فهرج 337
داروخانه شماره 8 بهداری طب و پزشکان_مراکز پزشکیداروخانه شماره 8 بهداریبم روستای فهرج580
داروخانه دکتر صدف صابری-فهرج طب و پزشکان_داروخانهداروخانه دکتر صدف صابری-فهرجفهرج میدان انقلاب روبروی اداره مخابرات579
محمد حسین محمدزاده قلعه خانی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمحمد حسین محمدزاده قلعه خانیفهرج606
منصور جهان آبادیان راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمنصور جهان آبادیانفهرج632
محسن فهیمی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمحسن فهیمیفهرج699
انوشیروان پیر دادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانانوشیروان پیر دادیفهرج577
امیر بلوچ آبادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانامیر بلوچ آبادیفهرج669
رضا کامران زاده راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانرضا کامران زادهفهرج637
محمد حسین راوند راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمحمد حسین راوندفهرج624
مقداد بدرآبادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمقداد بدرآبادیفهرج623
منصور کفاشی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمنصور کفاشیفهرج627
ایمان بدر آبادی زاده راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانایمان بدر آبادی زادهفهرج627
محمد گرگین راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمحمد گرگینفهرج642
عباس حسین آبادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانعباس حسین آبادیفهرج629
مجید وحید آبادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمجید وحید آبادیفهرج620
محسن رستم زاده رئیسی مالدار راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمحسن رستم زاده رئیسی مالدارفهرج655
عباس رضوانی مرادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانعباس رضوانی مرادیفهرج627
مهرداد بدرآبادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمهرداد بدرآبادیفهرج651
علی محمد آبادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانعلی محمد آبادیفهرج827
-->