بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان کرمان  شهر فهرج برای
هدایای تبلیغاتی  استان کرمان  شهر فهرجهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان کرمان  شهر فهرج
تعداد کل: 422

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
لیسانس مامایی اعظم سلطانی فهرج طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان اعظم سلطانی فهرج 266
داروخانه شماره 8 بهداری طب و پزشکان_مراکز پزشکیداروخانه شماره 8 بهداریبم روستای فهرج529
داروخانه دکتر صدف صابری-فهرج طب و پزشکان_داروخانهداروخانه دکتر صدف صابری-فهرجفهرج میدان انقلاب روبروی اداره مخابرات496
محمد حسین محمدزاده قلعه خانی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمحمد حسین محمدزاده قلعه خانیفهرج567
منصور جهان آبادیان راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمنصور جهان آبادیانفهرج591
محسن فهیمی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمحسن فهیمیفهرج656
انوشیروان پیر دادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانانوشیروان پیر دادیفهرج540
امیر بلوچ آبادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانامیر بلوچ آبادیفهرج607
رضا کامران زاده راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانرضا کامران زادهفهرج598
محمد حسین راوند راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمحمد حسین راوندفهرج583
مقداد بدرآبادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمقداد بدرآبادیفهرج586
منصور کفاشی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمنصور کفاشیفهرج586
ایمان بدر آبادی زاده راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانایمان بدر آبادی زادهفهرج584
محمد گرگین راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمحمد گرگینفهرج600
عباس حسین آبادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانعباس حسین آبادیفهرج566
مجید وحید آبادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمجید وحید آبادیفهرج570
محسن رستم زاده رئیسی مالدار راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمحسن رستم زاده رئیسی مالدارفهرج594
عباس رضوانی مرادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانعباس رضوانی مرادیفهرج581
مهرداد بدرآبادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمهرداد بدرآبادیفهرج613
علی محمد آبادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانعلی محمد آبادیفهرج776
-->