بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان کرمان  شهر فهرج برای
هدایای تبلیغاتی  استان کرمان  شهر فهرجهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان کرمان  شهر فهرج
تعداد کل: 422

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
لیسانس مامایی اعظم سلطانی فهرج طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان اعظم سلطانی فهرج 214
داروخانه شماره 8 بهداری طب و پزشکان_مراکز پزشکیداروخانه شماره 8 بهداریبم روستای فهرج485
داروخانه دکتر صدف صابری-فهرج طب و پزشکان_داروخانهداروخانه دکتر صدف صابری-فهرجفهرج میدان انقلاب روبروی اداره مخابرات448
محمد حسین محمدزاده قلعه خانی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمحمد حسین محمدزاده قلعه خانیفهرج523
منصور جهان آبادیان راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمنصور جهان آبادیانفهرج550
محسن فهیمی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمحسن فهیمیفهرج580
انوشیروان پیر دادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانانوشیروان پیر دادیفهرج516
امیر بلوچ آبادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانامیر بلوچ آبادیفهرج560
رضا کامران زاده راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانرضا کامران زادهفهرج543
محمد حسین راوند راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمحمد حسین راوندفهرج545
مقداد بدرآبادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمقداد بدرآبادیفهرج562
منصور کفاشی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمنصور کفاشیفهرج559
ایمان بدر آبادی زاده راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانایمان بدر آبادی زادهفهرج559
محمد گرگین راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمحمد گرگینفهرج571
عباس حسین آبادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانعباس حسین آبادیفهرج541
مجید وحید آبادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمجید وحید آبادیفهرج545
محسن رستم زاده رئیسی مالدار راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمحسن رستم زاده رئیسی مالدارفهرج555
عباس رضوانی مرادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانعباس رضوانی مرادیفهرج529
مهرداد بدرآبادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانمهرداد بدرآبادیفهرج581
علی محمد آبادی راننده کامیون شهر فهرج حمل و نقل_رانندگانعلی محمد آبادیفهرج749
-->