بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان هرمزگان  شهر سیریک برای
هدایای تبلیغاتی  استان هرمزگان  شهر سیریکهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان هرمزگان  شهر سیریک
تعداد کل: 1,391

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
تعمیرگاه اتومبیل ایران زمین خدمات وسایل نقلیه_تعمیرگاه اتومبیلهرمزگان_سیریکعلی طاهرزاده سیریک بلوار امام نبش کوچه 192
لوازم یدکی اتومبیل طاهرزاده خدمات وسایل نقلیه_لوازم یدکی خودروهرمزگان_سیریکعلی طاهرزادهبلوار امام نبش کوچه 193
سوپر مواد غذایی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهرمزگان_سیریکاحمد کوهی زادهجاده میناب جاسک میشی 045
مصالح ساختمانی سنوری خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیهرمزگان_سیریکابراهیم صنوریسیریک بلوار امام خمینی (ره) رو به رو مدرسه شبانه ر سیریک بلوار امام خمینی (ره) رو به رو مدرسه شبانه ر 050
مصالح ساختمانی زارعی خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیهرمزگان_سیریکرحیمه زارعیسیریک بخش بمانی جنب مسجد ابوالفضل سیریک بمانی جنب مسجد ابوالفضل 048
سوپر مارکت ساحل محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهرمزگان_سیریکمریم ملاحیجاده میناب جاسک کوهستک 048
پوشاک فروشی پوشاک_پوشاک مردانههرمزگان_سیریکعبداله توفیقیسیریک بازارچه میشی بازارچه میشی 045
پوشاک فروشی پوشاک_پوشاک مردانههرمزگان_سیریکاحمد محمدیسیریک محله کنکی بلوار معلم بلوار معلم 048
پارچه فروشی پوشاک_پارچه سراهرمزگان_سیریکموسی رستم زادهسیریک بازارچه میشی بازارچه میشی 043
لوازم التحریر حبیب نشر و انتشارات_لوازم تحریرهرمزگان_سیریکحبیب فولادیسیریک بخش بمانی روستای روتان جنب مدرسه سیریک روستای روتان جنب مدرسه 048
دنیا پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_سیریکناصر جمالدینیسیریک محله کنکی بلوار معلم بلوار معلم 042
خواربار فروشی کریمی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهرمزگان_سیریکحسن کریمی منشسیریک روستای بانداران جنب دهیاری سیریک روستای بانداران جنب دهیاری 049
خواربار فروشی شهمراد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهرمزگان_سیریکشهمراد لشکری زادهسیریک روستای مهرگی سیریک روستای مهرگی 048
سوپر طاهری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهرمزگان_سیریکشهمراد طاهریسیریک بخش بمانی روستای بمانی جنب مخابرات سیریک بخش بمانی جنب مخابرات 049
خواربار فروشی محمدی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهرمزگان_سیریککلثوم محمدیسیریک روستای سرارو جنب مغازه دادمحمد معلمی سیریک روستای سرارو جنب مغازه دادمحمد معلمی 050
سوپر محمودی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهرمزگان_سیریکابراهیم محمودیسیریک بلوار امام خمینی (ره) رو به رو کوچه ی تربیت سیریک بلوار امام خمینی رو به رو کوچی تربیت بدنی 047
سوپر حیدر محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهرمزگان_سیریکحیدر رئیسیسیریک روستای روتان سیریک روستای روتان 048
خواربار فروشی مختاری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهرمزگان_سیریکماشاءالله مختاریسیریک بخش بمانی روستای کرپان جنب مسجد حسینیه سیریک روستای کرپان جنب مسجد حسینیه 049
خواربار فروشی ولید محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهرمزگان_سیریکابراهیم رستمیسیریک میشی رو به رو خوارذبار فروشی ولید سیریک روستای نوشهر میشی رو به رو پتو فروشی آریا خو 049
خواربار فروشی سلیمانی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهرمزگان_سیریکیوسف سلیمانیسیریک روستای سرزه سیریک روستای سرزه 050