بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان هرمزگان  شهر سیریک برای
هدایای تبلیغاتی  استان هرمزگان  شهر سیریکهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان هرمزگان  شهر سیریک
تعداد کل: 1,391

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تعمیرگاه اتومبیل ایران زمین خدمات وسایل نقلیه_تعمیرگاه اتومبیلعلی طاهرزاده سیریک بلوار امام نبش کوچه 19234
لوازم یدکی اتومبیل طاهرزاده خدمات وسایل نقلیه_لوازم یدکی خودروعلی طاهرزادهبلوار امام نبش کوچه 19249
سوپر مواد غذایی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباراحمد کوهی زادهجاده میناب جاسک میشی 0232
مصالح ساختمانی سنوری خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیابراهیم صنوریسیریک بلوار امام خمینی (ره) رو به رو مدرسه شبانه ر سیریک بلوار امام خمینی (ره) رو به رو مدرسه شبانه ر 0240
مصالح ساختمانی زارعی خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیرحیمه زارعیسیریک بخش بمانی جنب مسجد ابوالفضل سیریک بمانی جنب مسجد ابوالفضل 0261
سوپر مارکت ساحل محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمریم ملاحیجاده میناب جاسک کوهستک 0226
پوشاک فروشی پوشاک_پوشاک مردانهعبداله توفیقیسیریک بازارچه میشی بازارچه میشی 0228
پوشاک فروشی پوشاک_پوشاک مردانهاحمد محمدیسیریک محله کنکی بلوار معلم بلوار معلم 0234
پارچه فروشی پوشاک_پارچه سراموسی رستم زادهسیریک بازارچه میشی بازارچه میشی 0218
لوازم التحریر حبیب نشر و انتشارات_لوازم تحریرحبیب فولادیسیریک بخش بمانی روستای روتان جنب مدرسه سیریک روستای روتان جنب مدرسه 0267
دنیا پوشاک_پوشاک زنانهناصر جمالدینیسیریک محله کنکی بلوار معلم بلوار معلم 0237
خواربار فروشی کریمی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارحسن کریمی منشسیریک روستای بانداران جنب دهیاری سیریک روستای بانداران جنب دهیاری 0281
خواربار فروشی شهمراد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارشهمراد لشکری زادهسیریک روستای مهرگی سیریک روستای مهرگی 0279
سوپر طاهری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارشهمراد طاهریسیریک بخش بمانی روستای بمانی جنب مخابرات سیریک بخش بمانی جنب مخابرات 0238
خواربار فروشی محمدی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارکلثوم محمدیسیریک روستای سرارو جنب مغازه دادمحمد معلمی سیریک روستای سرارو جنب مغازه دادمحمد معلمی 0230
سوپر محمودی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارابراهیم محمودیسیریک بلوار امام خمینی (ره) رو به رو کوچه ی تربیت سیریک بلوار امام خمینی رو به رو کوچی تربیت بدنی 0236
سوپر حیدر محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارحیدر رئیسیسیریک روستای روتان سیریک روستای روتان 0237
خواربار فروشی مختاری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارماشاءالله مختاریسیریک بخش بمانی روستای کرپان جنب مسجد حسینیه سیریک روستای کرپان جنب مسجد حسینیه 0378
خواربار فروشی ولید محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارابراهیم رستمیسیریک میشی رو به رو خوارذبار فروشی ولید سیریک روستای نوشهر میشی رو به رو پتو فروشی آریا خو 0253
خواربار فروشی سلیمانی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباریوسف سلیمانیسیریک روستای سرزه سیریک روستای سرزه 0286
-->