بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان فارس  شهر خفر برای
هدایای تبلیغاتی  استان فارس  شهر خفرهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان فارس  شهر خفر
تعداد کل: 902

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
داروخانه دکتر جلوداری خفر طب و پزشکان_داروخانهداروخانه دکتر جلوداری خفر شهرستان خفر - بیمارستان خاتم الانبیاء 276
علی‌اکبر غریبی راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانعلی‌اکبر غریبیخفر410
جعفر صداقت راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانجعفر صداقتخفر420
محمد باقر پور نوروز راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانمحمد باقر پور نوروزخفر396
مجتبی رستمی راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانمجتبی رستمیخفر424
وهاب مشیری باب اناری راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانوهاب مشیری باب اناریخفر390
وحید خرم جلیل آبادی راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانوحید خرم جلیل آبادی خفر385
یداله محمد نیا راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانیداله محمد نیاخفر425
علی اکبر اژدری راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانعلی اکبر اژدریخفر416
رحمان فارسی نژاد راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانرحمان فارسی نژادخفر414
بهرام رستمی راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانبهرام رستمی خفر393
غلام حسین آسمانجردی راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانغلام حسین آسمانجردیخفر430
محمد حسن کریمی خانکهدانی راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانمحمد حسن کریمی خانکهدانیخفر400
داود کرمی مورچکی راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانداود کرمی مورچکیخفر421
عين اله خاوري خانكهداني راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانعين اله خاوري خانكهدانيخفر375
محمد حسن ایوبی راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانمحمد حسن ایوبیخفر422
حبیب اله منفرد گلبرنجی راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانحبیب اله منفرد گلبرنجیخفر407
مهدی اژدری راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانمهدی اژدریخفر434
علی رضا خوش خو راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانعلی رضا خوش خوخفر380
حمید رضا مقتدری راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانحمید رضا مقتدریخفر395