بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان فارس  شهر خفر برای
تعداد کل: 905

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
gold خرازی_خیاطی مردانه  137
خدمات کامپیوتری خاوران کامپیوتر و الکترونیک_کامپیوتر و قطعاتآقای فرد خاوران خیابان انقلاب بازارچه مصلی جنب کیف کفش عسکری 252
داروخانه دکتر شیروانی طب و پزشکان_داروخانهدکتر جابر شیروانی باب انار فلکه گل نرگس942
داروخانه دکتر جلوداری خفر طب و پزشکان_داروخانهداروخانه دکتر جلوداری خفر شهرستان خفر - بیمارستان خاتم الانبیاء 756
علی‌اکبر غریبی راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانعلی‌اکبر غریبیخفر763
جعفر صداقت راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانجعفر صداقتخفر781
محمد باقر پور نوروز راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانمحمد باقر پور نوروزخفر769
مجتبی رستمی راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانمجتبی رستمیخفر794
وهاب مشیری باب اناری راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانوهاب مشیری باب اناریخفر746
وحید خرم جلیل آبادی راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانوحید خرم جلیل آبادی خفر791
یداله محمد نیا راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانیداله محمد نیاخفر778
علی اکبر اژدری راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانعلی اکبر اژدریخفر772
رحمان فارسی نژاد راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانرحمان فارسی نژادخفر787
بهرام رستمی راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانبهرام رستمی خفر747
غلام حسین آسمانجردی راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانغلام حسین آسمانجردیخفر786
محمد حسن کریمی خانکهدانی راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانمحمد حسن کریمی خانکهدانیخفر840
داود کرمی مورچکی راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانداود کرمی مورچکیخفر817
عين اله خاوري خانكهداني راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانعين اله خاوري خانكهدانيخفر743
محمد حسن ایوبی راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانمحمد حسن ایوبیخفر840
حبیب اله منفرد گلبرنجی راننده کامیون شهر خفر حمل و نقل_رانندگانحبیب اله منفرد گلبرنجیخفر774
-->