بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان سیستان و بلوچستان  شهر سیب وسوران برای
هدایای تبلیغاتی  استان سیستان و بلوچستان  شهر سیب وسورانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان سیستان و بلوچستان  شهر سیب وسوران
تعداد کل: 295

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
خدمات تلفن همراه صالحی کامپیوتر و الکترونیک_موبایلسیستان و بلوچستان_سیب وسورانامیر صالحیبالدان - روستای سیب و سوران - سوران روستای سیب - کوچه محصور - خیابان بالدان.. - طبقه همکف50
کفش اصلم پوشاک_کیف و کفش و چمدانسیستان و بلوچستان_سیب وسورانماه خاتون باهورزهیسوران - بازار بعداز بانک صادرات - کوچه شهیدبهشتی10 - خیابان شهید بهشتی - طبقه همکف53
سوپر خوار و بار باهورزهی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_سیب وسورانعبدالوحید باهورزهی سورانیسوران - بازار - نبش تقاطع خیابان قدس و شهید بهشتی - خیابان بهشتی - طبقه همکف51
سوپر خوار و بار حسینی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_سیب وسورانخدابخش حسینی کهن ملککهن ملک - روستای سیب و سوران - محله کهنملک - کهنملک - خیابان کهن ملک.. - طبقه همکف52
خرازی آسکانی خرازی_خرازی فروشانسیستان و بلوچستان_سیب وسورانخیرالنساء آسکانیکلوکان - روستای کنت - ندارد - - خیابان کلوکان.. - طبقه همکف53
خوارو بار فروشی ملازهی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_سیب وسورانابوالحسن ملازهیهیدوچ - هیدوج - بلوار انقلاب - کوچه مخابرات - طبقه همکف52
خرازی شاکرم زهی خرازی_خرازی فروشانسیستان و بلوچستان_سیب وسورانحلیمه شاکرم زهیکهن کرمشاه - روستای سیب و سوران - روستای کهن کرمشاه - کوچه محصور - خیابان کهن کرمشاه.. - طبقه همکف49
خواروبار فروشی مسکن محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیستان و بلوچستان_سیب وسورانفاطمه قلندرزهیسوران - بازار - خیابان آزادی - کوچه 6متری - طبقه همکف52
خرازی جهانی خرازی_خرازی فروشانسیستان و بلوچستان_سیب وسورانیحیی جهانیسوران - بازار - کوچه شهیدبهشتی10 - خیابان شهید بهشتی - طبقه همکف51
خرازی بهار خرازی_خرازی فروشانسیستان و بلوچستان_سیب وسورانسمیره سخنوریکلوکان - روستای کنت - ندارد - - خیابان کلوکان.. - طبقه همکف53
سمساری خدمات منازل_سمساریسیستان و بلوچستان_سیب وسورانمنصور پروینسوران - پاسگاه - خیابان باهنر - خیابان معلم - طبقه همکف52
پارچه سرای برفروشان پوشاک_پارچه سراسیستان و بلوچستان_سیب وسورانبانوکی برفروشانسوران - بازار-جنب بانک صادرات - کوچه شهیدبهشتی10 - خیابان شهید بهشتی - طبقه همکف46
کفش فروشی برفروشان خرازی_خرازی فروشانسیستان و بلوچستان_سیب وسورانرحیمه برفروشانسوران - بازار-جنب بانک صادرات - کوچه شهیدبهشتی10 - خیابان شهید بهشتی - طبقه همکف51
ابزارآلات دهانی صنعت_ابزار و یراقسیستان و بلوچستان_سیب وسورانرقیه دهانیسوران - بازار-جنب بانک سپه - کوچه قدس17 - خیابان قدس - طبقه همکف46
پرده سرای قصرنگین دکوراسیون و مبلمان_پرده فروشیسیستان و بلوچستان_سیب وسورانحبیب اله دهانی گنکسوران - بازار - پاساژهلال احمر - خیابان امام خمینی - هلال احمر - طبقه همکف48
خرازی سپاهی خرازی_خرازی فروشانسیستان و بلوچستان_سیب وسورانعایشه سپاهیسرسوره - روستای پسکوه - ندارد - پسکوه روستای سرسوره - خیابان سرسوره.. - طبقه همکف50
خرازی خرازی_خرازی فروشانسیستان و بلوچستان_سیب وسورانعبدالعزیز صالحیحرافات سیب - روستای سیب و سوران - ندارد - - خیابان حرافات سیب.. - طبقه همکف54
خرازی خرازی_خرازی فروشانسیستان و بلوچستان_سیب وسورانشاکر صالحیسیب - روستای سیب و سوران - ندارد - کوچه محصور - خیابان سیب.. - طبقه همکف53
خرازی خرازی_خرازی فروشانسیستان و بلوچستان_سیب وسورانسمیه چاکریسیب - روستای سیب و سوران - ندارد - کوچه محصور - خیابان سیب.. - طبقه همکف54
خوراک دام وطیور دام و طیور_خوراک دامسیستان و بلوچستان_سیب وسورانعبدالواحد پورمندسوران - بازار - کوچه آزادی34 - خیابان آزادی - طبقه همکف54