بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان سیستان و بلوچستان  شهر سیب وسوران برای
هدایای تبلیغاتی  استان سیستان و بلوچستان  شهر سیب وسورانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان سیستان و بلوچستان  شهر سیب وسوران
تعداد کل: 296

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
ناسیسات ساختمان خدمات ساختمان_سایر خدمات ساختمانیمهندس دهواری خاص سوران خیابان ازادی جنوبی 380
خدمات تلفن همراه صالحی کامپیوتر و الکترونیک_موبایلامیر صالحیبالدان - روستای سیب و سوران - سوران روستای سیب - کوچه محصور - خیابان بالدان.. - طبقه همکف263
کفش اصلم پوشاک_کیف و کفش و چمدانماه خاتون باهورزهیسوران - بازار بعداز بانک صادرات - کوچه شهیدبهشتی10 - خیابان شهید بهشتی - طبقه همکف386
سوپر خوار و بار باهورزهی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعبدالوحید باهورزهی سورانیسوران - بازار - نبش تقاطع خیابان قدس و شهید بهشتی - خیابان بهشتی - طبقه همکف429
سوپر خوار و بار حسینی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخدابخش حسینی کهن ملککهن ملک - روستای سیب و سوران - محله کهنملک - کهنملک - خیابان کهن ملک.. - طبقه همکف364
خرازی آسکانی خرازی_خرازی فروشانخیرالنساء آسکانیکلوکان - روستای کنت - ندارد - - خیابان کلوکان.. - طبقه همکف386
خوارو بار فروشی ملازهی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارابوالحسن ملازهیهیدوچ - هیدوج - بلوار انقلاب - کوچه مخابرات - طبقه همکف366
خرازی شاکرم زهی خرازی_خرازی فروشانحلیمه شاکرم زهیکهن کرمشاه - روستای سیب و سوران - روستای کهن کرمشاه - کوچه محصور - خیابان کهن کرمشاه.. - طبقه همکف371
خواروبار فروشی مسکن محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفاطمه قلندرزهیسوران - بازار - خیابان آزادی - کوچه 6متری - طبقه همکف370
خرازی جهانی خرازی_خرازی فروشانیحیی جهانیسوران - بازار - کوچه شهیدبهشتی10 - خیابان شهید بهشتی - طبقه همکف294
خرازی بهار خرازی_خرازی فروشانسمیره سخنوریکلوکان - روستای کنت - ندارد - - خیابان کلوکان.. - طبقه همکف341
سمساری خدمات منازل_سمساریمنصور پروینسوران - پاسگاه - خیابان باهنر - خیابان معلم - طبقه همکف306
پارچه سرای برفروشان پوشاک_پارچه سرابانوکی برفروشانسوران - بازار-جنب بانک صادرات - کوچه شهیدبهشتی10 - خیابان شهید بهشتی - طبقه همکف321
کفش فروشی برفروشان خرازی_خرازی فروشانرحیمه برفروشانسوران - بازار-جنب بانک صادرات - کوچه شهیدبهشتی10 - خیابان شهید بهشتی - طبقه همکف306
ابزارآلات دهانی صنعت_ابزار و یراقرقیه دهانیسوران - بازار-جنب بانک سپه - کوچه قدس17 - خیابان قدس - طبقه همکف323
پرده سرای قصرنگین دکوراسیون و مبلمان_پرده فروشیحبیب اله دهانی گنکسوران - بازار - پاساژهلال احمر - خیابان امام خمینی - هلال احمر - طبقه همکف354
خرازی سپاهی خرازی_خرازی فروشانعایشه سپاهیسرسوره - روستای پسکوه - ندارد - پسکوه روستای سرسوره - خیابان سرسوره.. - طبقه همکف440
خرازی خرازی_خرازی فروشانعبدالعزیز صالحیحرافات سیب - روستای سیب و سوران - ندارد - - خیابان حرافات سیب.. - طبقه همکف309
خرازی خرازی_خرازی فروشانشاکر صالحیسیب - روستای سیب و سوران - ندارد - کوچه محصور - خیابان سیب.. - طبقه همکف365
خرازی خرازی_خرازی فروشانسمیه چاکریسیب - روستای سیب و سوران - ندارد - کوچه محصور - خیابان سیب.. - طبقه همکف313
-->