بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان اردبیل  شهر مشگین شهر برای
هدایای تبلیغاتی  استان اردبیل  شهر مشگین شهرهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان اردبیل  شهر مشگین شهر
تعداد کل: 7,789

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
جناب آقاي ناصر رضايي آلني خدمات ساختمان_کابینتاردبیل_مشگین شهرجناب آقای ناصر رضایی آلنیروستاي آلني53
جناب آقاي سياوش قدسي خدمات ساختمان_کابینتاردبیل_مشگین شهرجناب آقای سیاوش قدسیخ امام- سيد آباد- پشت ترمينال58
جناب آقاي قاسم روحي خياوي خدمات ساختمان_کابینتاردبیل_مشگین شهرجناب آقای قاسم روحی خیاویخ سعدي- جنب اداره گاز48
جناب آقاي محمد عبدالعلي اوغلي خدمات ساختمان_کابینتاردبیل_مشگین شهرجناب آقای محمد عبدالعلی اوغلیخ امام سيد آباد- بالاتر از پاسدار آباد51
جناب آقاي فرهاد ابي اوغلي خدمات ساختمان_کابینتاردبیل_مشگین شهرجناب آقای فرهاد ابی اوغلیخ شهيد باکري- محله آل محمدي52
توليدکننده توليد مصنوعات چوبي در شهر مشکين شهر خدمات ساختمان_کابینتاردبیل_مشگین شهرنامشخصخ امام سيد آباد51
جناب آقاي ابراهيم آقايي خدمات ساختمان_کابینتاردبیل_مشگین شهرجناب آقای ابراهیم آقاییخ وليعصر- پايين تر از گرمابه صادقي50
جناب آقاي حسنعلي فرخي خدمات ساختمان_کابینتاردبیل_مشگین شهرجناب آقای حسنعلی فرخیخ 22 بهمن اول خ وليعصر 56
جناب آقاي متولي فتح الهي خدمات ساختمان_کابینتاردبیل_مشگین شهرجناب آقای متولی فتح الهیخ ولي عصر پائين تر از گرمابه صادقي 48
جناب آقاي محمود قهرماني خدمات ساختمان_کابینتاردبیل_مشگین شهرجناب آقای محمود قهرمانیخ شهيد محمد حسيني نرسيده به پارک شهريار48
جناب آقاي محمد مصيب زاده خدمات ساختمان_کابینتاردبیل_مشگین شهرجناب آقای محمد مصیب زادهروستاي قره تپه51
جناب آقاي علي محمد پاسباني خياوي خدمات ساختمان_کابینتاردبیل_مشگین شهرجناب آقای علی محمد پاسبانی خیاویخ باهنر شمالي پائين تر از ميدان معلم 51
جناب َآقاي اسماعيل مهماندوست جلودار خدمات ساختمان_کابینتاردبیل_مشگین شهرجناب َآقای اسماعیل مهماندوست جلودارخ شهيد باکري خ حافظ 50
جناب آقاي ايوب فرخي خدمات ساختمان_کابینتاردبیل_مشگین شهرجناب آقای ایوب فرخیخ باهنر شمالي پائين تر از ميدان نماز57
جناب آقاي حسن صا دق زاده خدمات ساختمان_کابینتاردبیل_مشگین شهرجناب آقای حسن صا دق زادهخ دکتر شريعتي سبزه ميدان سابق51
جناب آقاي مسعود صباغي خياوي خدمات ساختمان_کابینتاردبیل_مشگین شهرجناب آقای مسعود صباغی خیاویجاده بارزيل جنب کودکستان47
جناب آقاي عسگر رحمت زاده خدمات ساختمان_کابینتاردبیل_مشگین شهرجناب آقای عسگر رحمت زادهخ شهدا خ شهيد قاضي فرعي 2 48
جناب آقاي محمد علي عزيز پور چ خدمات ساختمان_کابینتاردبیل_مشگین شهرجناب آقای محمد علی عزیز پور چخ سعدي کوي شهيد چمران44
جناب آقاي محمد اعلمي کو جنتي خدمات ساختمان_کابینتاردبیل_مشگین شهرجناب آقای محمد اعلمی کو جنتیخ امام خميني محله سيد آّباد روبروي استاديوم تختي47
جناب آقاي محمد رضا فرخي خدمات ساختمان_کابینتاردبیل_مشگین شهرجناب آقای محمد رضا فرخیروبروي هنرستان کاردانش دکتر محبوب فرهنگيان 49