بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان اردبیل  شهر مشگین شهر برای
هدایای تبلیغاتی  استان اردبیل  شهر مشگین شهرهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان اردبیل  شهر مشگین شهر
تعداد کل: 7,789

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
جناب آقاي ناصر رضايي آلني خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای ناصر رضایی آلنیروستاي آلني95
جناب آقاي سياوش قدسي خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای سیاوش قدسیخ امام- سيد آباد- پشت ترمينال93
جناب آقاي قاسم روحي خياوي خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای قاسم روحی خیاویخ سعدي- جنب اداره گاز87
جناب آقاي محمد عبدالعلي اوغلي خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای محمد عبدالعلی اوغلیخ امام سيد آباد- بالاتر از پاسدار آباد87
جناب آقاي فرهاد ابي اوغلي خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای فرهاد ابی اوغلیخ شهيد باکري- محله آل محمدي89
توليدکننده توليد مصنوعات چوبي در شهر مشکين شهر خدمات ساختمان_کابینتنامشخصخ امام سيد آباد89
جناب آقاي ابراهيم آقايي خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای ابراهیم آقاییخ وليعصر- پايين تر از گرمابه صادقي92
جناب آقاي حسنعلي فرخي خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای حسنعلی فرخیخ 22 بهمن اول خ وليعصر 92
جناب آقاي متولي فتح الهي خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای متولی فتح الهیخ ولي عصر پائين تر از گرمابه صادقي 85
جناب آقاي محمود قهرماني خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای محمود قهرمانیخ شهيد محمد حسيني نرسيده به پارک شهريار84
جناب آقاي محمد مصيب زاده خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای محمد مصیب زادهروستاي قره تپه81
جناب آقاي علي محمد پاسباني خياوي خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای علی محمد پاسبانی خیاویخ باهنر شمالي پائين تر از ميدان معلم 76
جناب َآقاي اسماعيل مهماندوست جلودار خدمات ساختمان_کابینتجناب َآقای اسماعیل مهماندوست جلودارخ شهيد باکري خ حافظ 87
جناب آقاي ايوب فرخي خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای ایوب فرخیخ باهنر شمالي پائين تر از ميدان نماز95
جناب آقاي حسن صا دق زاده خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای حسن صا دق زادهخ دکتر شريعتي سبزه ميدان سابق91
جناب آقاي مسعود صباغي خياوي خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای مسعود صباغی خیاویجاده بارزيل جنب کودکستان84
جناب آقاي عسگر رحمت زاده خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای عسگر رحمت زادهخ شهدا خ شهيد قاضي فرعي 2 90
جناب آقاي محمد علي عزيز پور چ خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای محمد علی عزیز پور چخ سعدي کوي شهيد چمران76
جناب آقاي محمد اعلمي کو جنتي خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای محمد اعلمی کو جنتیخ امام خميني محله سيد آّباد روبروي استاديوم تختي85
جناب آقاي محمد رضا فرخي خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای محمد رضا فرخیروبروي هنرستان کاردانش دکتر محبوب فرهنگيان 86