بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان مازندران  شهر سیمرغ برای
هدایای تبلیغاتی  استان مازندران  شهر سیمرغهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان مازندران  شهر سیمرغ
تعداد کل: 484

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
سوپر محمد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمازندران_سیمرغنرگس رحیمی لهمالیکیاکلا ، شهرک شهید بهشتی ، کوچه شهید دریابک ، خیابان شهید عسگری بخشی ، طبقه همکف56
خوراک دام وطیور توسکا دام و طیور_خوراک داممازندران_سیمرغلاله خرمکیاکلا ، سوخته آبندان ، کوچه شهید ذبیحی 11 ، خیابان شهیدبنایی ، طبقه همکف57
مرغ فروشی قانع محصولات غذایی_مرغ و ماهیمازندران_سیمرغحسین ابراهیمی رکنیکیاکلا ، شهیدکشوری ، کوچه قائم 4 ، بلوار سردارشهیدذبیحی ، طبقه همکف55
فروشگاه کامپیوتر مرکزی کامپیوتر و الکترونیک_کامپیوتر و قطعاتمازندران_سیمرغامیرمحمد پرچکیاکلا ، شهیدکشوری ، کوچه شهید عباس پور ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف58
سوپر مارکت فروهر محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمازندران_سیمرغریحانه احمدپوربیزکیکیاکلا ، امام رضا ، خیابان شهید محمد کشوری ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف59
ارزانکده سیمرغ محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمازندران_سیمرغکاظم اسدپورکیاکلا ، شهیدکشوری ، کوچه شهید کشوری1 ، بلوار معلم ، طبقه همکف60
شیک مارکت محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمازندران_سیمرغقدیر اکبریکیاکلا ، امام رضا ، کوچه افتخار ، خیابان شهید باهنر ، طبقه همکف58
سوپر مارکت محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمازندران_سیمرغمائده ارائی مشهدسرازیارکلا ، خیابان شهید بابایی ، خیابان شهید حیدری ، طبقه همکف58
سوپر مارکت محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمازندران_سیمرغعزیزالله عزیزی نجارکلائینجارکلاقدیم ، بالا محله ، کوچه تلار 10 ( شهید فلاح ) ، خیابان نجارکلا ، طبقه همکف58
سوپر مارکت بهمن محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمازندران_سیمرغسمیه قلی نژادکیاکلا ، امام رضا ، خیابان شهید محمد کشوری ، بلوار امام رضا ، طبقه دوم59
محصولات کشاورزی دام و طیور_خوراک داممازندران_سیمرغحیدرقلی محمدنیاپائین دسته ، خیابان شهید علی گدا محمدزاده ، خیابان اصلی ، پلاک 382 ، طبقه همکف55
لوازم آرایشی بهداشتی آرایشی و بهداشتی_محصولات آرایشی بهداشتیمازندران_سیمرغرویا نادریکیاکلا ، امام رضا ، بلوار امام رضا ، خیابان شهید محمد کشوری ، طبقه همکف61
لوازم یدکی 24 خدمات وسایل نقلیه_لوازم یدکی خودرومازندران_سیمرغمحمود توانگرزادهکیاکلا ، شهیدکشوری ، میدان شهید کشوری ، بلوار معلم ، طبقه اول62
مرغ فروشی امیر محصولات غذایی_مرغ و ماهیمازندران_سیمرغحزینه چالاکینجارکلاقدیم ، بالا محله ، کوچه تلار 12 ، کوچه تلار 14 ، طبقه همکف58
مبین و مجتبی پوشاک_پوشاک مردانهمازندران_سیمرغمبین حمیدیکیاکلا ، امام رضا ، کوچه شهید اسماعیلی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف59
سوپر مارکت یا علی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمازندران_سیمرغسپیده ابراهیم نژاددرزیکیاکلا ، وازیمال ، کوچه رضوان ، کوچه شهید نیکجویان ، طبقه همکف57
لاستیک فروشی فاضلی خدمات وسایل نقلیه_فروشندگان لاستیکمازندران_سیمرغمحمد فاضلیکیاکلا ، شهیدکشوری ، خیابان امام خمینی ، میدان شهید کشوری ، طبقه همکف58
ثامن الکتریک خدمات ساختمان_برق و الکتریک ساختمانمازندران_سیمرغحسین زارع وازیمالیکیاکلا ، سوخته آبندان ، میدان شهید کشوری ، بلوار سردارشهیدذبیحی ، طبقه همکف54
سوپر سید علی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمازندران_سیمرغسیدمحمدعلی ابراهیمی سنگدهیکارتیج کلا ، بالا محله ، خیابان شهید سیداحمد جعفری ، بن بست لاله 7 ، طبقه همکف60
تره بار فروشی محصولات غذایی_میوه و تره بارمازندران_سیمرغسیدعلیرضا حسنیانبالادسته رکن کنار ، کوچه شقایق 2 ، خیابان امام حسین ، طبقه همکف54