بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان همدان  شهر نهاوند برای
هدایای تبلیغاتی  استان همدان  شهر نهاوندهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان همدان  شهر نهاوند
تعداد کل: 7,566

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
حق العملکاری میوه وتره بار محصولات غذایی_میوه و تره بارهمدان_نهاوندسلگی 5
دکوراتور ونيز خدمات ساختمان_فروش مواد اولیه MDF و نئوپان و کابینتهمدان_نهاونددکوراتور ونیز200متر بالاتر از ميدان 17 شهريور - خ17 شهريور- جنب ترمينال سلبق55
جناب آقاي فرج اله حجتي خدمات ساختمان_کابینتهمدان_نهاوندجناب آقای فرج اله حجتیح شهدا 46
جناب آقاي کامران بحيرائي خدمات ساختمان_کابینتهمدان_نهاوندجناب آقای کامران بحیرائیخ شريعتي سه راه شاط آباد 39
جناب آقاي محمد مظفري شينه خدمات ساختمان_کابینتهمدان_نهاوندجناب آقای محمد مظفری شینهميدان پاغي قلعه کوي ناصري43
جناب آقاي حميد دهفولي خدمات ساختمان_کابینتهمدان_نهاوندجناب آقای حمید دهفولیروستاي دهفول خ باهنر 45
جناب آقاي سيد محمود موسوي خدمات ساختمان_کابینتهمدان_نهاوندجناب آقای سید محمود موسویبلوار بعثت کوچه سوم44
جناب آقاي شکراله کرمي خدمات ساختمان_کابینتهمدان_نهاوندجناب آقای شکراله کرمیخ شهدا - روبروي درمانگاه 41
جناب آقاي مهدي ابوالفتحي خدمات ساختمان_کابینتهمدان_نهاوندجناب آقای مهدی ابوالفتحیجاده بروجرد - روبروي ستاد همت47
جناب آقاي چگيني خدمات ساختمان_کابینتهمدان_نهاوندجناب آقای چگینیروستاي ميان آبه جنب نانوائي 44
جناب آقاي عباس سلگي خدمات ساختمان_کابینتهمدان_نهاوندجناب آقای عباس سلگی خ 17 شهريور کوي گيانراه39
جناب آقاي علي عباس صالح خدمات ساختمان_کابینتهمدان_نهاوندجناب آقای علی عباس صالحکمربندي ميان عارف 35
جناب آقاي کريم سپاسي خدمات ساختمان_کابینتهمدان_نهاوندجناب آقای کریم سپاسی کمربندي بلوار استقلال جنب ژاندارمري سابق 40
جناب آقاي مصطفي کاوياني خدمات ساختمان_کابینتهمدان_نهاوندجناب آقای مصطفی کاویانیبلوار خليج فارس کوچه سوم سمت راست 39
جناب آقاي سعيد حميدي خدمات ساختمان_کابینتهمدان_نهاوندجناب آقای سعید حمیدیخ آزادگان بالاتر از چهارراه 37
جناب آقاي ايران قپانوري خدمات ساختمان_کابینتهمدان_نهاوندجناب آقای ایران قپانوریخ کمربندي کوچه جنب َآزمايشگاه 37
جناب آقاي داريوش فردين خدمات ساختمان_کابینتهمدان_نهاوندجناب آقای داریوش فردینخ پيروزي پبساژ شجاعيان 37
جناب آقاي سهراب علي بخشي صنعت_صنعت چوبهمدان_نهاوندجناب آقای سهراب علی بخشیدکتر حسابي37
توليدکننده توليد مصنوعات چوبي در شهر نهاوند خدمات ساختمان_کابینتهمدان_نهاوندنامشخصبلوار امام حسين39
جناب آقاي عليار گل حسيني خدمات ساختمان_کابینتهمدان_نهاوندجناب آقای علیار گل حسینیخ بلوار شهيد حيدري41