بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان آذربایجان شرقی  شهر صوفیان برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان شرقی  شهر صوفیانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان شرقی  شهر صوفیان
تعداد کل: 806

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
لیسانس مامایی مرجان عطائی صوفیانی طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان مرجان عطائی صوفیانی 212
لیسانس مامایی مهری علی محمدی طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان مهری علی محمدی 176
لیسانس تغذیه بهناز احسانی ساربانقلی طب و پزشکان_پزشکان متخصص تغذیهبهناز احسانی ساربانقلی 212
دامپزشکي دکترميررضوي فرهاد ميررضوي دام و طیور_دامپزشکی فرهاد ميررضويصوفيان خ امام مقابل غذاخوري دادرس209
داروخانه دکتر غفاری طب و پزشکان_داروخانهداروخانه دکتر غفاریصوفیان-خیابان هفت تیر573
داروخانه دکتر عالی طب و پزشکان_داروخانهداروخانه دکتر عالیصوفیان-اول خ آزادی پ 168525
مهدی کریمی راننده کامیون شهر صوفیان حمل و نقل_رانندگانمهدی کریمیصوفیان631
رامین تیموری راننده کامیون شهر صوفیان حمل و نقل_رانندگانرامین تیموریصوفیان639
اصغر آذرمکان راننده کامیون شهر صوفیان حمل و نقل_رانندگاناصغر آذرمکانصوفیان667
وحید تیموری راننده کامیون شهر صوفیان حمل و نقل_رانندگانوحید تیموریصوفیان649
ابراهیم جوهری راننده کامیون شهر صوفیان حمل و نقل_رانندگانابراهیم جوهریصوفیان636
عبداله ارونقی راننده کامیون شهر صوفیان حمل و نقل_رانندگانعبداله ارونقیصوفیان608
رضا شکری راننده کامیون شهر صوفیان حمل و نقل_رانندگانرضا شکریصوفیان620
حمید واضحی راننده کامیون شهر صوفیان حمل و نقل_رانندگانحمید واضحیصوفیان612
عبداله جوهری راننده کامیون شهر صوفیان حمل و نقل_رانندگانعبداله جوهریصوفیان629
محرم سود ملی راننده کامیون شهر صوفیان حمل و نقل_رانندگانمحرم سود ملیصوفیان613
محمد عالم کندرودی راننده کامیون شهر صوفیان حمل و نقل_رانندگانمحمد عالم کندرودیصوفیان611
سعید جان نثار راننده کامیون شهر صوفیان حمل و نقل_رانندگانسعید جان نثارصوفیان632
غلام رضا واسعی راننده کامیون شهر صوفیان حمل و نقل_رانندگانغلام رضا واسعیصوفیان617
داود عموئی راننده کامیون شهر صوفیان حمل و نقل_رانندگانداود عموئیصوفیان598
-->