بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان مازندران  شهر نکا برای
هدایای تبلیغاتی  استان مازندران  شهر نکاهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان مازندران  شهر نکا
تعداد کل: 9,900

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
مجری مهندسین نظام مهندسی_مهندس عمرانمازندران_نکانوربخشنکا خ نیروگاه بریدگی سوم 7
پیرایش شاهکار آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهمازندران_نکاامیرحسین رضایی نکا .زرندین سفلی4
جناب آقاي سيد مصطفي احمدي خدمات ساختمان_کابینتمازندران_نکاجناب آقای سید مصطفی احمدیخ راه اهن - خ سي متري قبل از برج ترنج 47
جناب آقاي محمد حسين احمدي خدمات ساختمان_کابینتمازندران_نکاجناب آقای محمد حسین احمدیروستاي پائين زرندين41
جناب آقاي ولي اله خوانچه زر خدمات ساختمان_کابینتمازندران_نکاجناب آقای ولی اله خوانچه زرجاده نيروگاه ماکرويو 1 42
جناب آقاي ولي اله ملک بالا خدمات ساختمان_کابینتمازندران_نکاجناب آقای ولی اله ملک بالا خ انقلاب جنب شرکت تعاوني اتفاق 41
جناب آقاي محمد علي نادري خدمات ساختمان_کابینتمازندران_نکاجناب آقای محمد علی نادری خ انقلاب کوچه شهيد اندرزگو 45
سرکار خانم ربابه روح فروز خدمات ساختمان_کابینتمازندران_نکاسرکار خانم ربابه روح فروز روستاي قلعه سر 44
جناب آقاي عباس اسدي نارنجباغي خدمات ساختمان_کابینتمازندران_نکاجناب آقای عباس اسدی نارنجباغیراه آهن - جنب تاکسي تلفني هما 39
جناب آقاي عبداله کهنسال خدمات ساختمان_کابینتمازندران_نکاجناب آقای عبداله کهنسالخ علميه - نرسيده به کوچه چماري43
جناب آقاي احمد رضائي زرنديني خدمات ساختمان_کابینتمازندران_نکاجناب آقای احمد رضائی زرندینیخ علميه کوچه امام حسين40
جناب آقاي سيد علي بخشيان خدمات ساختمان_کابینتمازندران_نکاجناب آقای سید علی بخشیان روستاي زرندين سفلي خ امام رضا نرسيده به سه راه سيمان 35
جناب آقاي محمد علي بخشي خدمات ساختمان_کابینتمازندران_نکاجناب آقای محمد علی بخشی خ آرامگاه جنب مدرسه مدرس 42
جناب آقاي سيد موسي حسيني آستاني خدمات ساختمان_کابینتمازندران_نکاجناب آقای سید موسی حسینی آستانی روستاي گلبستان 38
جناب آقاي عباسقلي جعفري خدمات ساختمان_کابینتمازندران_نکاجناب آقای عباسقلی جعفری روستاي شيت 40
جناب آقاي قربان موسي نژاد خدمات ساختمان_کابینتمازندران_نکاجناب آقای قربان موسی نژاد روبروي کلانتري 1142
سر کار خانم کلثوم ابراهيمي خدمات ساختمان_کابینتمازندران_نکاسر کار خانم کلثوم ابراهیمیجاده نيروگاه - ملک بالا 39
جناب آقاي نور محمد ميرزائي خدمات ساختمان_کابینتمازندران_نکاجناب آقای نور محمد میرزائیروستاي چاله پل 43
سزکاز خانم سيده مرضيه حسيني صفت خدمات ساختمان_کابینتمازندران_نکاسزکاز خانم سیده مرضیه حسینی صفت روستاي چاله پل 39
جناب آقاي محمد نيک قامت زرنديني خدمات ساختمان_کابینتمازندران_نکاجناب آقای محمد نیک قامت زرندینیروستاي زرندين سفلي جنب مخابرات 41