بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان مازندران  شهر فریدون کنار برای
هدایای تبلیغاتی  استان مازندران  شهر فریدون کنارهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان مازندران  شهر فریدون کنار
تعداد کل: 5,604

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
خزرسنج شمال زیور آلات_آزمایشگاه طلا  پاساژقائم 48
طراحی سایت وبی باش کامپیوتر و الکترونیک_طراحی وب سایتقدیر اصغریمازندران، فریدونکنار 132
جناب آقاي روح اله بابانتاجاحمدي خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانجناب آقای روح اله بابانتاجاحمدیخ امام پاساژ امير 124
جناب آقاي علي اصغر قلي پور خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانجناب آقای علی اصغر قلی پورخ شهداء- مقابل مسجد مهديه 129
جناب آقاي محمود احمد پور خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانجناب آقای محمود احمد پور خيابان شهيد بهشتي- روبروي باسکول137
جناب آقاي شعبان عمو زاده خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانجناب آقای شعبان عمو زاده خ شهداء- ميدان ماهي- بلوار معلم -24 متري غربي136
جناب آقاي سعيد پور علي خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای سعید پور علی خط سوته جنب شرکت نفت شهاب الدين115
جناب آقاي ناصر کليج/رحمان زاده خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای ناصر کلیج/رحمان زادهرو بروي شهرک فرزادشهر117
جناب آقاي حسن عزيزي خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای حسن عزیزیروستاي کارگر محله 121
جناب آقاي همت اله اسفنديار خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای همت اله اسفندیارخ شهيد بهشتي رو به روي چوب بري پناهي115
جناب آقاي قاسم بزرگي اميري خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای قاسم بزرگی امیریخ امام جنب اداره برق116
جناب آقاي امامعلي شيرزاد خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای امامعلی شیرزادروستاي شيرمحله116
جناب آقاي شکرانه دهقات خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای شکرانه دهقاتخ شهيد بهشتي جنب سيم پيچي احمد شاهنوردي120
جناب آقاي شعبان اسفنديار خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای شعبان اسفندیارخ شهيد بهشتي جنب باسکول110
جناب آقاي سيد جواد حسين زاده صنعت_صنعت چوبجناب آقای سید جواد حسین زادهخ شهيد بهشتي جنب پمپ بنزين111
جناب آقاي يحيي شجاع خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای یحیی شجاعخ شهيد بهشتي جنب شهرک رجائي117
جناب آقاي مجتبي باباجاني فرمي خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای مجتبی باباجانی فرمیخ شهيدان رحيمي کوچه شهيد محمد نوري106
جناب آقاي مهدي خوش بخت کناري خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای مهدی خوش بخت کناریخ امام خ شهيد باهنر خ هفتم تير109
جناب آقاي عسگري اسماعيلي خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای عسگری اسماعیلی خ شهيد بهشتي جنب باسکول 179
جناب آقاي سيد باقر موسوي نژاد صنعت_خدمات برش ، پرسکاری ، CNCجناب آقای سید باقر موسوی نژادخ ولي عصر مقابل دادگاه قديم114
-->