بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان مازندران  شهر فریدون کنار برای
هدایای تبلیغاتی  استان مازندران  شهر فریدون کنارهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان مازندران  شهر فریدون کنار
تعداد کل: 5,602

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
جناب آقاي روح اله بابانتاجاحمدي خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانمازندران_فریدون کنارجناب آقای روح اله بابانتاجاحمدیخ امام پاساژ امير 53
جناب آقاي علي اصغر قلي پور خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانمازندران_فریدون کنارجناب آقای علی اصغر قلی پورخ شهداء- مقابل مسجد مهديه 52
جناب آقاي محمود احمد پور خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانمازندران_فریدون کنارجناب آقای محمود احمد پور خيابان شهيد بهشتي- روبروي باسکول55
جناب آقاي شعبان عمو زاده خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانمازندران_فریدون کنارجناب آقای شعبان عمو زاده خ شهداء- ميدان ماهي- بلوار معلم -24 متري غربي56
جناب آقاي سعيد پور علي خدمات ساختمان_کابینتمازندران_فریدون کنارجناب آقای سعید پور علی خط سوته جنب شرکت نفت شهاب الدين40
جناب آقاي ناصر کليج/رحمان زاده خدمات ساختمان_کابینتمازندران_فریدون کنارجناب آقای ناصر کلیج/رحمان زادهرو بروي شهرک فرزادشهر44
جناب آقاي حسن عزيزي خدمات ساختمان_کابینتمازندران_فریدون کنارجناب آقای حسن عزیزیروستاي کارگر محله 47
جناب آقاي همت اله اسفنديار خدمات ساختمان_کابینتمازندران_فریدون کنارجناب آقای همت اله اسفندیارخ شهيد بهشتي رو به روي چوب بري پناهي44
جناب آقاي قاسم بزرگي اميري خدمات ساختمان_کابینتمازندران_فریدون کنارجناب آقای قاسم بزرگی امیریخ امام جنب اداره برق39
جناب آقاي امامعلي شيرزاد خدمات ساختمان_کابینتمازندران_فریدون کنارجناب آقای امامعلی شیرزادروستاي شيرمحله44
جناب آقاي شکرانه دهقات خدمات ساختمان_کابینتمازندران_فریدون کنارجناب آقای شکرانه دهقاتخ شهيد بهشتي جنب سيم پيچي احمد شاهنوردي48
جناب آقاي شعبان اسفنديار خدمات ساختمان_کابینتمازندران_فریدون کنارجناب آقای شعبان اسفندیارخ شهيد بهشتي جنب باسکول43
جناب آقاي سيد جواد حسين زاده صنعت_صنعت چوبمازندران_فریدون کنارجناب آقای سید جواد حسین زادهخ شهيد بهشتي جنب پمپ بنزين41
جناب آقاي يحيي شجاع خدمات ساختمان_کابینتمازندران_فریدون کنارجناب آقای یحیی شجاعخ شهيد بهشتي جنب شهرک رجائي46
جناب آقاي مجتبي باباجاني فرمي خدمات ساختمان_کابینتمازندران_فریدون کنارجناب آقای مجتبی باباجانی فرمیخ شهيدان رحيمي کوچه شهيد محمد نوري36
جناب آقاي مهدي خوش بخت کناري خدمات ساختمان_کابینتمازندران_فریدون کنارجناب آقای مهدی خوش بخت کناریخ امام خ شهيد باهنر خ هفتم تير42
جناب آقاي عسگري اسماعيلي خدمات ساختمان_کابینتمازندران_فریدون کنارجناب آقای عسگری اسماعیلی خ شهيد بهشتي جنب باسکول 40
جناب آقاي سيد باقر موسوي نژاد صنعت_خدمات برش ، پرسکاری ، CNCمازندران_فریدون کنارجناب آقای سید باقر موسوی نژادخ ولي عصر مقابل دادگاه قديم45
جناب آقاي عباس نو تراش کناري خدمات ساختمان_کابینتمازندران_فریدون کنارجناب آقای عباس نو تراش کناریخيابان وليعصر- جنب شاليکوبي ناظري44
جناب آقاي علي اصغز کبيري کناري صنعت_خدمات برش ، پرسکاری ، CNCمازندران_فریدون کنارجناب آقای علی اصغز کبیری کناریخ شهيد بهشتي- بعد از ايستگاه آمل43