بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان مازندران  شهر فریدون کنار برای
تعداد کل: 5,609

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
کافی نت کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نت فریدونکنار - همّت آباد - رو به روی مسجدالنبی(ص)213
کافی نت کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نت  فریدونکنار - همت آباد - کوچه شهید علی نیا245
برنج فروشی نصیری محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیزینب نصیری استان مازندران شهرستان فریدونکنار روستای بنه کنار منزل شخصی 379
چاپ بعثت(رمضانی) خدمات اداری و تجاری_چاپ و خدمات دیجیتالمحمدرمضانیمیدان درنا -کوچه امام رضا 1 248
لوازم قنادی و تولد قندونبات محصولات غذایی_لوازم قنادینرگس فیروزی فریدونکنار خیابان امام خمینی جنب قدس ۲۰ 485
خزرسنج شمال زیور آلات_آزمایشگاه طلا  پاساژقائم 574
طراحی سایت وبی باش کامپیوتر و الکترونیک_طراحی وب سایتقدیر اصغریمازندران، فریدونکنار 725
جناب آقاي روح اله بابانتاجاحمدي خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانجناب آقای روح اله بابانتاجاحمدیخ امام پاساژ امير 605
جناب آقاي علي اصغر قلي پور خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانجناب آقای علی اصغر قلی پورخ شهداء- مقابل مسجد مهديه 452
جناب آقاي محمود احمد پور خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانجناب آقای محمود احمد پور خيابان شهيد بهشتي- روبروي باسکول534
جناب آقاي شعبان عمو زاده خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانجناب آقای شعبان عمو زاده خ شهداء- ميدان ماهي- بلوار معلم -24 متري غربي778
جناب آقاي سعيد پور علي خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای سعید پور علی خط سوته جنب شرکت نفت شهاب الدين510
جناب آقاي ناصر کليج/رحمان زاده خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای ناصر کلیج/رحمان زادهرو بروي شهرک فرزادشهر427
جناب آقاي حسن عزيزي خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای حسن عزیزیروستاي کارگر محله 433
جناب آقاي همت اله اسفنديار خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای همت اله اسفندیارخ شهيد بهشتي رو به روي چوب بري پناهي426
جناب آقاي قاسم بزرگي اميري خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای قاسم بزرگی امیریخ امام جنب اداره برق435
جناب آقاي امامعلي شيرزاد خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای امامعلی شیرزادروستاي شيرمحله546
جناب آقاي شکرانه دهقات خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای شکرانه دهقاتخ شهيد بهشتي جنب سيم پيچي احمد شاهنوردي458
جناب آقاي شعبان اسفنديار خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای شعبان اسفندیارخ شهيد بهشتي جنب باسکول708
جناب آقاي سيد جواد حسين زاده صنعت_صنعت چوبجناب آقای سید جواد حسین زادهخ شهيد بهشتي جنب پمپ بنزين477
-->