بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان زنجان  شهر ماهنشان برای
هدایای تبلیغاتی  استان زنجان  شهر ماهنشانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان زنجان  شهر ماهنشان
تعداد کل: 926

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
مشاور املاک خدمات ساختمان_مشاورین املاکبدون نامدندی روبروی شهرداری پلاک ۴۵۴۷۱۹۶۸۱۱70
مشاور املاک خدمات ساختمان_مشاورین املاکبدون نامشهرک الهیه فاز ۳ ۱۸ متری همت پ ۲۷۶۸64
خواربار فروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباررجبعلی هاشمیماهنشان - وسط - کوچه (وحدت 1) - کوچه شهیدصادق کریمی - پلاک 1,480 - طبقه اول82
سوپرمارکت بهزاد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمیلاد هادی برمکیکپز ، کوچه فرعی ، پلاک 35 ، طبقه همکف81
ظروف فرجی لوازم خانگی_لوازم آشپزخانهماه زر فرجیماهنشان ، وسط ، خیابان اسلام ، کوچه شهیدمحمدباقرملکی ، پلاک 1,475 ، طبقه همکف77
موبایل باران کامپیوتر و الکترونیک_موبایلحافظ بلالیپری ، کوچه فرعی ، پلاک 122 ، طبقه همکف84
خواربار فروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعسکر صفرپورخیرآباد ، کوچه حاتم محمدی ، کوچه هاشم محمدی ، پلاک 127 ، طبقه همکف83
شیشه بری تقی لو خدمات ساختمان_شیشه ساختمانعینعلی تقی لوماهنشان ، پایین ، کوچه شقایق 5 ، خیابان شهیدمصطفی چمران ، پلاک -465 ، طبقه همکف79
لباس فروشی انقلاب پوشاک_پوشاک زنانهرقیه فرامرزلودندی ، بالا ، خیابان امام ، خیابان انقلاب ، پلاک 13 ، طبقه همکف72
خواربارفروشی سهند محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعلی عابدینیسهندعلیا ، کوچه فرعی ، پلاک 363 ، طبقه همکف81
فرش مبل محسن لوازم خانگی_فروشگاه لوازم خانگیمحسن یاوریماهنشان ، بالا ، کوچه بهارستان 13 ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف80
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارداود مهریماهنشان خیابان 15خرداد 0 21677
پخش خوراک ماهی دام و طیور_خوراک داممحمدحسن ملکیامام 0 جنب بانک انصار 081
لوازم خانگی لوازم خانگی_فروشگاه لوازم خانگیولی اله ملکیماهنشان اسلام سه راه امام 078
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمحمد ابراهیم محمود علیروستای انگوران روستای انگوران 077
فروشگاه لوازم الکتریکی خدمات ساختمان_برق و الکتریک ساختمانشجاع الدین کاظمیشهدر دندی خ فردوس 082
مصالح فروشی فجر خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیحمید ملکیمطهری مطهری 082
چینی وبلور فروشی قاسمی لوازم خانگی_لوازم آشپزخانهشوذب قاسمیروستای سهند سفلی روستای سهند سفلا 083
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعباس قاسمیروستای سهند سفلی روستای سهند سفلا 077
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارحسین زارعیبخش انگوران روستای قلع جوق سیاه منصور 074