بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان زنجان  شهر ماهنشان برای
هدایای تبلیغاتی  استان زنجان  شهر ماهنشانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان زنجان  شهر ماهنشان
تعداد کل: 926

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
مشاور املاک خدمات ساختمان_مشاورین املاکزنجان_ماهنشانبدون نامدندی روبروی شهرداری پلاک ۴۵۴۷۱۹۶۸۱۱48
مشاور املاک خدمات ساختمان_مشاورین املاکزنجان_ماهنشانبدون نامشهرک الهیه فاز ۳ ۱۸ متری همت پ ۲۷۶۸45
خواربار فروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارزنجان_ماهنشانرجبعلی هاشمیماهنشان - وسط - کوچه (وحدت 1) - کوچه شهیدصادق کریمی - پلاک 1,480 - طبقه اول54
سوپرمارکت بهزاد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارزنجان_ماهنشانمیلاد هادی برمکیکپز ، کوچه فرعی ، پلاک 35 ، طبقه همکف55
ظروف فرجی لوازم خانگی_لوازم آشپزخانهزنجان_ماهنشانماه زر فرجیماهنشان ، وسط ، خیابان اسلام ، کوچه شهیدمحمدباقرملکی ، پلاک 1,475 ، طبقه همکف53
موبایل باران کامپیوتر و الکترونیک_موبایلزنجان_ماهنشانحافظ بلالیپری ، کوچه فرعی ، پلاک 122 ، طبقه همکف59
خواربار فروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارزنجان_ماهنشانعسکر صفرپورخیرآباد ، کوچه حاتم محمدی ، کوچه هاشم محمدی ، پلاک 127 ، طبقه همکف57
شیشه بری تقی لو خدمات ساختمان_شیشه ساختمانزنجان_ماهنشانعینعلی تقی لوماهنشان ، پایین ، کوچه شقایق 5 ، خیابان شهیدمصطفی چمران ، پلاک -465 ، طبقه همکف49
لباس فروشی انقلاب پوشاک_پوشاک زنانهزنجان_ماهنشانرقیه فرامرزلودندی ، بالا ، خیابان امام ، خیابان انقلاب ، پلاک 13 ، طبقه همکف47
خواربارفروشی سهند محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارزنجان_ماهنشانعلی عابدینیسهندعلیا ، کوچه فرعی ، پلاک 363 ، طبقه همکف55
فرش مبل محسن لوازم خانگی_فروشگاه لوازم خانگیزنجان_ماهنشانمحسن یاوریماهنشان ، بالا ، کوچه بهارستان 13 ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف51
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارزنجان_ماهنشانداود مهریماهنشان خیابان 15خرداد 0 21652
پخش خوراک ماهی دام و طیور_خوراک دامزنجان_ماهنشانمحمدحسن ملکیامام 0 جنب بانک انصار 053
لوازم خانگی لوازم خانگی_فروشگاه لوازم خانگیزنجان_ماهنشانولی اله ملکیماهنشان اسلام سه راه امام 050
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارزنجان_ماهنشانمحمد ابراهیم محمود علیروستای انگوران روستای انگوران 050
فروشگاه لوازم الکتریکی خدمات ساختمان_برق و الکتریک ساختمانزنجان_ماهنشانشجاع الدین کاظمیشهدر دندی خ فردوس 054
مصالح فروشی فجر خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیزنجان_ماهنشانحمید ملکیمطهری مطهری 055
چینی وبلور فروشی قاسمی لوازم خانگی_لوازم آشپزخانهزنجان_ماهنشانشوذب قاسمیروستای سهند سفلی روستای سهند سفلا 054
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارزنجان_ماهنشانعباس قاسمیروستای سهند سفلی روستای سهند سفلا 050
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارزنجان_ماهنشانحسین زارعیبخش انگوران روستای قلع جوق سیاه منصور 049