بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان گیلان  شهر خمام برای
هدایای تبلیغاتی  استان گیلان  شهر خمامهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان گیلان  شهر خمام
تعداد کل: 337

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
جناب آقاي دهقاني خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای دهقانیجاده انزلي - زيرده - روبروي تعاوني اميرکبير184
جناب آقاي حسن نظري منگودهي خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای حسن نظری منگودهیچوکام - کوچه شهيد بسارتي ( منزل )176
کافی نت جنتی کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نتمحمد جنتیخمام-جنب تامین اجتماعی 573
مطب طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان یلدا یوسفی سیگاری صابر خیابان امام خمینی _روبروی بانک ملی کوچه سعادت ساختمان رائی طبقه دوم 733
لیسانس مامایی آزاده گرک یراقی طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان آزاده گرک یراقی 138
دکترا پزشکی عمومی محمد تقی مصفای خمامی طب و پزشکان_پزشكان عمومیمحمد تقی مصفای خمامی 137
داروخانه شبانه روزی دکتر ارجمندی خمام طب و پزشکان_داروخانهداروخانه شبانه روزی دکتر ارجمندی خمامخمام خیابان امام خمینیی روبروی بانک ملی361
داروخانه دکتر طبائی خمام طب و پزشکان_داروخانهداروخانه دکتر طبائی خمامخمام - خیابان امام خمینی411
داروخانه دکترحائرى طب و پزشکان_داروخانهداروخانه دکترحائرىخمام خیابان امام خمینی396
علی اصغر پور آقائی شیجانی راننده کامیون شهر خمام حمل و نقل_رانندگانعلی اصغر پور آقائی شیجانیخمام476
غلام حسین نصیری ویشکائی راننده کامیون شهر خمام حمل و نقل_رانندگانغلام حسین نصیری ویشکائیخمام479
حمید رضا نجفی راننده کامیون شهر خمام حمل و نقل_رانندگانحمید رضا نجفیخمام466
علیرضا بابازاده شهرستانی راننده کامیون شهر خمام حمل و نقل_رانندگانعلیرضا بابازاده شهرستانیخمام462
محسن رهبر کوهی راننده کامیون شهر خمام حمل و نقل_رانندگانمحسن رهبر کوهیخمام479
حمید فردی پیرعلیده راننده کامیون شهر خمام حمل و نقل_رانندگانحمید فردی پیرعلیدهخمام461
مهیار وفاجوی دیانتی راننده کامیون شهر خمام حمل و نقل_رانندگانمهیار وفاجوی دیانتیخمام467
پیمان ظفری چوکامی راننده کامیون شهر خمام حمل و نقل_رانندگانپیمان ظفری چوکامیخمام457
محمد عابدی کلاچاهی راننده کامیون شهر خمام حمل و نقل_رانندگانمحمد عابدی کلاچاهیخمام459
محمود همتی کلاچاهی راننده کامیون شهر خمام حمل و نقل_رانندگانمحمود همتی کلاچاهیخمام494
بهروز نجاری گورابی راننده کامیون شهر خمام حمل و نقل_رانندگانبهروز نجاری گورابیخمام464
-->