بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان گیلان  شهر خمام برای
تعداد کل: 337

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
جناب آقاي دهقاني خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای دهقانیجاده انزلي - زيرده - روبروي تعاوني اميرکبير368
جناب آقاي حسن نظري منگودهي خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای حسن نظری منگودهیچوکام - کوچه شهيد بسارتي ( منزل )330
کافی نت جنتی کامپیوتر و الکترونیک_کافی نت و گیم نتمحمد جنتیخمام-جنب تامین اجتماعی 1072
مطب طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان یلدا یوسفی سیگاری صابر خیابان امام خمینی _روبروی بانک ملی کوچه سعادت ساختمان رائی طبقه دوم 1138
لیسانس مامایی آزاده گرک یراقی طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان آزاده گرک یراقی 312
دکترا پزشکی عمومی محمد تقی مصفای خمامی طب و پزشکان_پزشكان عمومیمحمد تقی مصفای خمامی 331
داروخانه شبانه روزی دکتر ارجمندی خمام طب و پزشکان_داروخانهداروخانه شبانه روزی دکتر ارجمندی خمامخمام خیابان امام خمینیی روبروی بانک ملی545
داروخانه دکتر طبائی خمام طب و پزشکان_داروخانهداروخانه دکتر طبائی خمامخمام - خیابان امام خمینی605
داروخانه دکترحائرى طب و پزشکان_داروخانهداروخانه دکترحائرىخمام خیابان امام خمینی575
علی اصغر پور آقائی شیجانی راننده کامیون شهر خمام حمل و نقل_رانندگانعلی اصغر پور آقائی شیجانیخمام648
غلام حسین نصیری ویشکائی راننده کامیون شهر خمام حمل و نقل_رانندگانغلام حسین نصیری ویشکائیخمام682
حمید رضا نجفی راننده کامیون شهر خمام حمل و نقل_رانندگانحمید رضا نجفیخمام645
علیرضا بابازاده شهرستانی راننده کامیون شهر خمام حمل و نقل_رانندگانعلیرضا بابازاده شهرستانیخمام667
محسن رهبر کوهی راننده کامیون شهر خمام حمل و نقل_رانندگانمحسن رهبر کوهیخمام648
حمید فردی پیرعلیده راننده کامیون شهر خمام حمل و نقل_رانندگانحمید فردی پیرعلیدهخمام655
مهیار وفاجوی دیانتی راننده کامیون شهر خمام حمل و نقل_رانندگانمهیار وفاجوی دیانتیخمام661
پیمان ظفری چوکامی راننده کامیون شهر خمام حمل و نقل_رانندگانپیمان ظفری چوکامیخمام626
محمد عابدی کلاچاهی راننده کامیون شهر خمام حمل و نقل_رانندگانمحمد عابدی کلاچاهیخمام637
محمود همتی کلاچاهی راننده کامیون شهر خمام حمل و نقل_رانندگانمحمود همتی کلاچاهیخمام659
بهروز نجاری گورابی راننده کامیون شهر خمام حمل و نقل_رانندگانبهروز نجاری گورابیخمام638
-->