بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان همدان  شهر درگزین برای
هدایای تبلیغاتی  استان همدان  شهر درگزینهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان همدان  شهر درگزین
تعداد کل: 399

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
پوشاک خانواده پوشاک_پوشاک زنانههمدان_درگزینلیلی رجبیپشتجین - روستای درگزین سفلی - پایین - کوچه لاله - خیابان شهیدعلی مجیدی - اول روستا - طبقه همکف40
کفش حامد پوشاک_کیف و کفش و چمدانهمدان_درگزینحامد کیانیقروه درگزین - بلوار امام خمینی(ره) - خیابان شهید دکتر عباسپور - بلوار امام خمینی(ره) - پایین تر از پاساژ - طبقه همکف41
ارزان کده مارس پوشاک_پوشاک زنانههمدان_درگزینصغری طاهریقروه درگزین - قنبرآباد - خیابان شهید قدوسی - خیابان شهید مدنی - پلاک 38 - طبقه همکف41
پوشاک سوگلی پوشاک_پوشاک زنانههمدان_درگزینکبری رستمی مساواتیقروه درگزین - قنبرآباد - خیابان جانبازان - اول خیابان شهید مدنی - طبقه همکف40
پوشاک پوشاک_پوشاک زنانههمدان_درگزینفاطمه عزیزی ارشادعمان - روستای درگزین سفلی - پایین - خیابان قدیر - کوچه بعثت - طبقه همکف41
خدمات موبایل کوروش کامپیوتر و الکترونیک_موبایلهمدان_درگزینحدیثه محمدزاده سلطانیقروه درگزین - بلوار امام خمینی(ره) - خیابان شهید رجایی - بلوار امام خمینی(ره) - طبقه همکف47
پوشاک ترنم پوشاک_پوشاک زنانههمدان_درگزیننرگس حیدری طلبدرگزین - روستای درگزین سفلی - امامزاده - کوچه (باغ) - خیابان شهید قربانعلی عربلو - طبقه همکف42
پارچه فروشی رضایی پوشاک_پارچه سراهمدان_درگزینمحمود رضائی رحیمقروه درگزین - بلوار امام خمینی(ره) - خیابان گلستان - خیابان بازار ولیعصر - طبقه همکف41
سوپر مارکت قائم محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهمدان_درگزیناحسان اسدی بهروزعمان - روستای درگزین سفلی - مسجدجامع - میدان امام حسین - خیابان امام خمینی - خیابان اصلی - طبقه همکف43
خواربار فروشی پناهی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهمدان_درگزینعین اله پناهیقروه درگزین - میدان شهدا - کوچه ((فرعی شقایق)) - بلوار شهدا - جنب امور مالیاتی - طبقه همکف47
خواربار عطائی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهمدان_درگزینغلام عطائی نژاددرگزین - روستای درگزین سفلی - مسجد جامع - خیابان امام خمینی(ره) - خیابان شهید عباسعلی محمدی - طبقه همکف46
افق کورش محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهمدان_درگزینمحمدرضا مختاریقروه درگزین - میدان امام خمینی(ره) - کوچه لاله غربی سوم - بلوار معلم - طبقه همکف45
لوازم خیاطی نعمتی لوازم خانگی_لوازم و چرخهای خیاطیهمدان_درگزینبهاره نعمتی راستیقروه درگزین - بلوار امام خمینی(ره) - بلوار امام خمینی(ره) - خیابان بازار ولیعصر - طبقه همکف45
خواربار فروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهمدان_درگزینمرضیه عطاءالهیشوند - روستای درگزین علیا - پایین - کوچه ((احمد پیرعلی)) - جاده (عین آباد) - طبقه همکف45
خوار بار فروشی مختاری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهمدان_درگزینابوالفضل مختاری بهرازقروه درگزین - میدان امام خمینی(ره) - بلوار شهدا - میدان امام خمینی(ره) - طبقه همکف46
سوپر فدک محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهمدان_درگزینمرتضی مرادی فرامرزقروه درگزین - میدان امام خمینی(ره) - خیابان حافظ - بلوار شهید مفتح - طبقه همکف45
پوشاک مهدیس پوشاک_پوشاک زنانههمدان_درگزینفاطمه نجف لوپشتجین - روستای درگزین سفلی - وسط - خیابان شهیدبهاء الدین رازینی - کوچه گلستان - طبقه همکف42
پوشاک پوشاک_پوشاک مردانههمدان_درگزینمحمد طاهریقروه درگزین - میدان امام خمینی(ره) - کوچه لاله غربی 4 - بلوار معلم - جنب اتاق اصناف - طبقه همکف43
پوشاک عسل بانو پوشاک_پوشاک زنانههمدان_درگزینمهناز سلطانی کاظمی نشاطقروه درگزین - میدان امام خمینی(ره) - کوچه لاله شرقی سوم - بلوار معلم - طبقه همکف44
فروشگاه رجبی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهمدان_درگزینعلی رجبی مظفرعین آباد - روستای درگزین علیا - مسجدامام حسین - خیابان شهیدحسن رضاشاه بلاغی - بن بست ((صفرعلی حیدری)) - پلاک 315 - طبقه همکف45