بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان سیستان و بلوچستان  شهر نیمروز برای
تعداد کل: 145

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
سوپر مارکت مکاری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمصطفی مکاریادیمی - بخشداری - کوچه بن بست - خیابان وحدت - طبقه همکف447
فروشگاه آرد وغلات خواجه محصولات غذایی_آجیل و خشکبارافسانه غنی نژادحسین ابادخواجه - روستای ادیمی - ندارد - کوچه محصور - خیابان حسین آبادخواجه.. - طبقه همکف408
مصالح ساختمانی سجاد خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیرشید سارانیدهنوپشت ادیمی - روستای بزی - ندارد - خیابان محصور - خیابان اصلی - طبقه همکف418
خواروبارفروشی محمد مهدی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسمیه سارانیفقیرلشکری - روستای ادیمی - ندارد - خیابان محصور - خیابان اصلی - طبقه همکف399
خواروبارفروشی روستایی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارقمر روستائیساختمان - روستای ادیمی - ندارد - خیابان محصور - کوچه قمر روستایی - طبقه همکف419
خواروبارفروشی حامد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارماءالدین خودی زائیکنگ مزار - روستای قائم آباد - ندارد - - کوچه کنگ مزار - طبقه همکف410
خواروبارفروشی امیر محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارامیرحمزه میرفتح الله - روستای قائم آباد - ندارد - - خیابان فتح اله - طبقه همکف377
خواروبارفروشی امین محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفاطمه برجندیخراشادی - روستای قائم آباد - خیابان محصور - خیابان اصلی - طبقه همکف392
لوازم یدکی میلاد خدمات وسایل نقلیه_فروش و لوازم یدکی موتور سیکلتمحمدعلی پودینه زارعفقیرلشکری - روستای ادیمی - خیابان محصور - خیابان اصلی - طبقه همکف419
سوپرمارکت محله محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارحوا توسلیادیمی - بخشداری - خیابان بهشتی - خیابان امام خمینی - طبقه همکف376
خواروبارفروشی یاشار محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآمنه شیردلیفقیرلشکری - روستای ادیمی - خیابان محصور - خیابان اصلی - طبقه همکف375
میوه فروشی بهترین ها محصولات غذایی_میوه و تره بارفاطمه پودینه دادی نژادادیمی - بخشداری - خیابان ولایت - خیابان شهدا - طبقه همکف421
خواروبارفروشی محمدجواد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارموسی میرفتح الله - روستای قائم آباد - خیابان محصور - خیابان شهیدمحمدمیر2 - طبقه همکف394
خواروبار فروشی صالح محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمیثم صیاداربابیصفراربابی یزدانپور - روستای ادیمی - خیابان اصلی - خیابان هامون - طبقه همکف403
خواروبارفروشی نوید محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعلی پودینه قزاقیفقیرلشکری - روستای ادیمی - خیابان محصور - خیابان اصلی - طبقه همکف367
خواروبار فروشی کامبیز محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارکامبیز میری نیافتح الله - روستای قائم آباد - خیابان فتح اله - طبقه همکف378
معراج محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارطیبه بیرجندیعباس آباد - روستای قائم آباد - کوچه معراج 16 - کوچه معراج 16/6 - طبقه همکف401
علیرضا محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارساهره سارانی محتشمحیدرابادفتح اله - روستای قائم آباد - خیابان اصلی - خیابان پیامبر اعظم 16 - طبقه همکف437
سوپر مارکت محله محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارزهرا پودینهشهرک گلخانی - روستای قائم آباد - خیابان اصلی - خیابان شهرک گلخانی - طبقه همکف428
از صید به مصرف محصولات غذایی_مرغ و ماهیشهناز روشنادیمی - بخشداری - خیابان امام خمینی 8 - خیابان امام خمینی - طبقه همکف391
-->