بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان گلستان  شهر گمیشان برای
هدایای تبلیغاتی  استان گلستان  شهر گمیشانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان گلستان  شهر گمیشان
تعداد کل: 1,472

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
فروش لوازم یدکی خدمات وسایل نقلیه_لوازم یدکی خودروگلستان_گمیشاناوراق بای بشارتیسیمین شهر بلوار امام خمینی(ره) 057
بوتیک شیک پوش پوشاک_پوشاک مردانهگلستان_گمیشانگل محمد راستنگمیشان امام خمینی 053
خواربارفروشی برادران زحمتکش محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارگلستان_گمیشانتوی بی بی فلاحیگمیشان جاده صفاایشان 059
فروش مرغ و ماهی محصولات غذایی_مرغ و ماهیگلستان_گمیشانحالت بردی توراج نژادسیمین شهر محله قارقی جمهوری اسلامی 056
فروش موادغذایی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارگلستان_گمیشانعبدالباسط توراج نژادسیمین شهر محله قارقی خیابان جمهوری اسلامی 53
شیشه بری برادران کلته خدمات ساختمان_شیشه ساختمانگلستان_گمیشانحاجی کریم کلتهامام خمینی امام خمینی 053
خواربارفروشی قربانی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارگلستان_گمیشانعبدالقیوم قربانیروستای گامیشلی روستای گامیشلی 058
موبایل بهمن کامپیوتر و الکترونیک_موبایلگلستان_گمیشانبهمن مخمیامام خمینی امام خمینی 054
خواربارفروشی باسط محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارگلستان_گمیشانبی بی مهناز اونقبصیرآباد بصیرآباد 053
مصالح فروشی برادران توکلی خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیگلستان_گمیشانپرویز توکلیخواجه نفس ضلع شرقی پل 052
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارگلستان_گمیشانامان بخت انقخواجه نفس پل 051
خواربارفروشی ابوبکر محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارگلستان_گمیشانزبیده کسلخهامام خمینی امام خمینی 056
فروش علوفه دامی دام و طیور_خوراک دامگلستان_گمیشانرسول کرسیمین شهر محله بناور امام خمینی 055
خرازی چشم انداز خرازی_خرازی فروشانگلستان_گمیشانحلیمه حاسیملیسیمین شهرمحله بناور سیمین شهر 053
صوتی تصویری اولکام لوازم خانگی_فروشگاه لوازم صوتی و تصویریگلستان_گمیشاننورمحمد ارساریشهید مرگنی شهید مرگنی 051
لوازم التحریر نشر و انتشارات_لوازم تحریرگلستان_گمیشانفریبا معهدسیمین شهر محله بناور خیابان جمهوری اسلامی 051
خواربارفروشی برادران خداشناسی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارگلستان_گمیشانعبدالمجید خداشناسیامام خمینی امام خمینی 051
شیرینی فروشی محصولات غذایی_قنادی و شیرینی سراگلستان_گمیشانرسول کتوکیسیمین شهر محله بناور خیابان بسیج 058
لوزام یدکی دانیال خدمات وسایل نقلیه_فروش و لوازم یدکی موتور سیکلتگلستان_گمیشانمحمدامین ملاخانیامام خمینی امام خمینی 046
خواربارفروشی برادران چونک محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارگلستان_گمیشانبی بی سارا ناعمیاصلی سقرتپه سقرتپه 060