بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان چهارمحال وبختیاری  شهر شلمزار برای
هدایای تبلیغاتی  استان چهارمحال وبختیاری  شهر شلمزارهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان چهارمحال وبختیاری  شهر شلمزار
تعداد کل: 202

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
کلیدسازی احمد صنعت_سیم پیچی و الكتروموتوراحمدخیابان حجاب پایین تر از دارالقران279
البرزرييسي وامراله ابراهيمي ورضاصدقي صنعت_کارخانه هاالبرز رئيسيشهركرد- جاده شهركرد- شلمزار228
جهانبخش بكان صنعت_کارخانه هاجهانبخش بكانشهركرد- شلمزار236
آرایشی وبهداشتی مژه آرایشی و بهداشتی_محصولات آرایشی بهداشتی فریده حیدری دستنائیدستنادستغیب خ حنان تبش ک بیست وهفتم351
آرایشی وبهداشتی نوید آرایشی و بهداشتی_محصولات آرایشی بهداشتیبهروز صفیشلمزار روستای دستناء خیابان شهداء352
آرایشی وبهداشتی نوید آرایشی و بهداشتی_محصولات آرایشی بهداشتی بهروز صفیشلمزار روستای دستناء خیابان شهداء373
لوازم التحریر دانشجو نشر و انتشارات_لوازم تحریراسماعیل خلیلیان شلمزاریشلمزار بلوار کشاورز372
کیف وکفش امید پوشاک_کیف و کفش و چمدانمجید کیانی سلمیشهرستان کیار روستای سلم ک امید500
کتابفروشی گلستان نشر و انتشارات_کتاب و مجله محسن صمیمیشلمزار خیابان ازادی جنب پست بانک354
تولید پولک ونبات شمس محصولات غذایی_قنادی و شیرینی سراحبیب شمس خراجیکیار روستای خراجی خ امام جنب مصالح فروشی حیدری401
آب و فاضلاب شلمزار خدمات شهری_ادارات دولتیآب و فاضلاب شهرکرد آب و فاضلاب شهرکرد شهرکرد خ فارابی شمالی417
آب و فاضلاب شلمزار خدمات شهری_ادارات دولتیآب و فاضلاب شهرکرد آب و فاضلاب شهرکرد شهرکرد خ فارابی شمالی363
آب و فاضلاب شلمزار خدمات شهری_ادارات دولتیآب و فاضلاب شهرکرد آب و فاضلاب شهرکردناغان358
امور آب و فاضلاب شلمزار خدمات شهری_ادارات دولتی آب و فاضلاب لردگان لردگانشلمزاراداره اب و فاضلاب363
دفتر پیشخوان دولت خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیانجمن صنفی دفتر پشخوان دولتروستای سرتیشنیز ساختمان مخابرات 336
دفتر پیشخوان دولت1081 خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیانجمن صنفی دفتر پشخوان دولتشلمزار خ آزادی-سعید همتیان409
دفتر پیشخوان دولت1035 خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطی انجمن صنفی دفتر پشخوان دولتشهرکرد کیار شهر گهرو روبروی مسجد محمد رسول ا…-اکرم حسینی388
دفتر پیشخوان دولت 1100 خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیانجمن صنفی دفتر پشخوان دولتگهرو ابتدای خ ولیعصر جنب شیرینی سرای گلها عبداله مهربان گهروئی347
موادغذایی طالبی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمسلم طالبیشلمزار روستای دستناء خیابان فارابی384
لبنیات سعید محصولات غذایی_فراورده های لبنیسعید آقاجانی دستگردیابتدای روستای دستگرد، انتهای خیابان ولیعصر جنب فروشگاه سوپری احمدی418