بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان چهارمحال وبختیاری  شهر شلمزار برای
تعداد کل: 203

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
اتو سرویس پرشین خدمات وسایل نقلیه_فروش و تعویض روغنصفری شلمزار جنب زیر گذر81
کلیدسازی احمد صنعت_سیم پیچی و الكتروموتوراحمدخیابان حجاب پایین تر از دارالقران611
البرزرييسي وامراله ابراهيمي ورضاصدقي صنعت_کارخانه هاالبرز رئيسيشهركرد- جاده شهركرد- شلمزار453
جهانبخش بكان صنعت_کارخانه هاجهانبخش بكانشهركرد- شلمزار517
آرایشی وبهداشتی مژه آرایشی و بهداشتی_محصولات آرایشی بهداشتی فریده حیدری دستنائیدستنادستغیب خ حنان تبش ک بیست وهفتم611
آرایشی وبهداشتی نوید آرایشی و بهداشتی_محصولات آرایشی بهداشتیبهروز صفیشلمزار روستای دستناء خیابان شهداء652
آرایشی وبهداشتی نوید آرایشی و بهداشتی_محصولات آرایشی بهداشتی بهروز صفیشلمزار روستای دستناء خیابان شهداء676
لوازم التحریر دانشجو نشر و انتشارات_لوازم تحریراسماعیل خلیلیان شلمزاریشلمزار بلوار کشاورز731
کیف وکفش امید پوشاک_کیف و کفش و چمدانمجید کیانی سلمیشهرستان کیار روستای سلم ک امید790
کتابفروشی گلستان نشر و انتشارات_کتاب و مجله محسن صمیمیشلمزار خیابان ازادی جنب پست بانک798
تولید پولک ونبات شمس محصولات غذایی_قنادی و شیرینی سراحبیب شمس خراجیکیار روستای خراجی خ امام جنب مصالح فروشی حیدری683
آب و فاضلاب شلمزار خدمات شهری_ادارات دولتیآب و فاضلاب شهرکرد آب و فاضلاب شهرکرد شهرکرد خ فارابی شمالی986
آب و فاضلاب شلمزار خدمات شهری_ادارات دولتیآب و فاضلاب شهرکرد آب و فاضلاب شهرکرد شهرکرد خ فارابی شمالی603
آب و فاضلاب شلمزار خدمات شهری_ادارات دولتیآب و فاضلاب شهرکرد آب و فاضلاب شهرکردناغان658
امور آب و فاضلاب شلمزار خدمات شهری_ادارات دولتی آب و فاضلاب لردگان لردگانشلمزاراداره اب و فاضلاب627
دفتر پیشخوان دولت خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیانجمن صنفی دفتر پشخوان دولتروستای سرتیشنیز ساختمان مخابرات 610
دفتر پیشخوان دولت1081 خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیانجمن صنفی دفتر پشخوان دولتشلمزار خ آزادی-سعید همتیان764
دفتر پیشخوان دولت1035 خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطی انجمن صنفی دفتر پشخوان دولتشهرکرد کیار شهر گهرو روبروی مسجد محمد رسول ا…-اکرم حسینی645
دفتر پیشخوان دولت 1100 خدمات شهری_دفتر خدمات ارتباطیانجمن صنفی دفتر پشخوان دولتگهرو ابتدای خ ولیعصر جنب شیرینی سرای گلها عبداله مهربان گهروئی630
موادغذایی طالبی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمسلم طالبیشلمزار روستای دستناء خیابان فارابی690
-->