بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان گیلان  شهر طالش برای
تعداد کل: 1,226

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تاسیسات نوری خدمات ساختمان_گرمایشی و سرمایشینمایندگی ایران رادیاتور 32
بار فروشی اساسی محصولات غذایی_میوه و تره بارمحمد اساسیگیلان تالش جوکندان 301
جوشکاران صنعت_کرکره سازی  تالش بلوار تالشان739
تعمیرات موبایل کامپیوتر و الکترونیک_موبایلمجتبی رجبیتالش اسالم خلیف اباد خ امام موبایل شاپ 391
برنج فروشی محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیصامت قاسمی تالش اسالم کارخانه برنجکوبی آریا تالش اسالم کارخانه برنجکوبی آریا تالش اسالم کارخانه برنجکوبی آریا گیلان تالش اسالم کارخانه برنجکوبی آریا گیلان تالش اسالم کارخانه برنجکوبی آریا 759
آموزشگاه قالی و گلیم چیره دستان هنر و صنایع دستی_قالیبافیحوریه فتحیگیلان - تالش - اسالم - سه راه سیاچال - خیابان رازی - کوچه رازی 5 1281
لوازم یدکی اسدی خدمات وسایل نقلیه_لوازم یدکی خودروسهیل اسدی اسالم خلیف آباد روبه روی درب و پنجره سازی خاصی پور اسالم خلیف آباد روبه روی درب و پنجره سازی خاصی پور (تاپ وین(815
حسین مشتاقی راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانحسین مشتاقیطالش800
مهدی رزم آرا راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانمهدی رزم آراطالش782
بهنام شاه محمداصل راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانبهنام شاه محمداصلطالش781
امید حسین زاده راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانامید حسین زاده طالش783
قادر عزیزی راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانقادر عزیزیطالش791
عارف ارسنگ راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانعارف ارسنگطالش851
ارسطو اسکندری راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانارسطو اسکندریطالش811
سلمان داور پناه خانقاه راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانسلمان داور پناه خانقاهطالش777
عیسی عباس پور راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانعیسی عباس پورطالش831
جلال جعفری راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانجلال جعفریطالش827
یونس شاه محمدی راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانیونس شاه محمدیطالش784
محمد روحی پور راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانمحمد روحی پورطالش778
مير شهاب جعفرزاده خانقاه راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانمير شهاب جعفرزاده خانقاهطالش933
-->