بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان گیلان  شهر طالش برای
هدایای تبلیغاتی  استان گیلان  شهر طالشهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان گیلان  شهر طالش
تعداد کل: 1,225

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
بار فروشی اساسی محصولات غذایی_میوه و تره بارمحمد اساسیگیلان تالش جوکندان 44
جوشکاران صنعت_کرکره سازی  تالش بلوار تالشان231
تعمیرات موبایل کامپیوتر و الکترونیک_موبایلمجتبی رجبیتالش اسالم خلیف اباد خ امام موبایل شاپ 210
برنج فروشی محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیصامت قاسمی تالش اسالم کارخانه برنجکوبی آریا تالش اسالم کارخانه برنجکوبی آریا تالش اسالم کارخانه برنجکوبی آریا گیلان تالش اسالم کارخانه برنجکوبی آریا گیلان تالش اسالم کارخانه برنجکوبی آریا 547
آموزشگاه قالی و گلیم چیره دستان هنر و صنایع دستی_قالیبافیحوریه فتحیگیلان - تالش - اسالم - سه راه سیاچال - خیابان رازی - کوچه رازی 5 901
لوازم یدکی اسدی خدمات وسایل نقلیه_لوازم یدکی خودروسهیل اسدی اسالم خلیف آباد روبه روی درب و پنجره سازی خاصی پور اسالم خلیف آباد روبه روی درب و پنجره سازی خاصی پور (تاپ وین(621
حسین مشتاقی راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانحسین مشتاقیطالش590
مهدی رزم آرا راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانمهدی رزم آراطالش591
بهنام شاه محمداصل راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانبهنام شاه محمداصلطالش588
امید حسین زاده راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانامید حسین زاده طالش581
قادر عزیزی راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانقادر عزیزیطالش595
عارف ارسنگ راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانعارف ارسنگطالش616
ارسطو اسکندری راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانارسطو اسکندریطالش621
سلمان داور پناه خانقاه راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانسلمان داور پناه خانقاهطالش584
عیسی عباس پور راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانعیسی عباس پورطالش620
جلال جعفری راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانجلال جعفریطالش596
یونس شاه محمدی راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانیونس شاه محمدیطالش589
محمد روحی پور راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانمحمد روحی پورطالش605
مير شهاب جعفرزاده خانقاه راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانمير شهاب جعفرزاده خانقاهطالش602
نادر کرمی هره دشت راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگاننادر کرمی هره دشتطالش600
-->