بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان زنجان  شهر سلطانیه برای
هدایای تبلیغاتی  استان زنجان  شهر سلطانیههدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان زنجان  شهر سلطانیه
تعداد کل: 480

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
فروش لوازم آرایش و بهداشتی بابائی آرایشی و بهداشتی_محصولات آرایشی بهداشتیزنجان_سلطانیهباقر بابائی سنبل آبادیسنبل آباد ، قدیمی ، خیابان ((مسلم ابراهیمی)) ، خیابان شهید محمدباقر محمدی ، پلاک 170 ، طبقه همکف63
فروش لوازم چینی مرادخانی لوازم خانگی_لوازم آشپزخانهزنجان_سلطانیهرقیه مرادخانیگوزلدره سفلی ، خیابان امام خمینی ، خیابان گلستان ، طبقه همکف56
لوازم التحریر ایاسه نشر و انتشارات_لوازم تحریرزنجان_سلطانیهرضا ایاسهسلطانیه ، بالای گنبد ، خیابان دکتربهشتی ، خیابان انقلاب اسلامی ، پلاک -44 ، طبقه اول59
پلاستیک فروشی نظری خرازی_پلاسکوزنجان_سلطانیهعباس نظریسلطانیه ، اطراف گنبد ، کوچه عرفان ، خیابان گنبد ، طبقه همکف61
خواروبارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارزنجان_سلطانیهاصغر نورمحمدیسلطانیه ، کوی طالبیه ، خیابان (16متری دوم) ، خیابان (چلبی اوغلی) ، پلاک 392 ، طبقه همکف55
مصالح فروشی زمانی خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیزنجان_سلطانیهمسعود زمانیسلطانیه ، پایین گنبد ، خیابان جمهوری اسلامی ، بن بست سحر ، پلاک -89 ، طبقه اول58
خواروبارفروشی بابائی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارزنجان_سلطانیهابوالفضل بابائیگوزلدره سفلی ، خیابان امام خمینی ، خیابان گلستان ، طبقه همکف60
میوه فروشی محصولات غذایی_میوه و تره بارزنجان_سلطانیهرحیم صمدیسلطانیه ، بالای گنبد ، خیابان شهید جعفری پیروزی ، خیابان انقلاب اسلامی ، پلاک -85 ، طبقه همکف59
خواروبارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارزنجان_سلطانیهابوالفضل طاهریخیرآباد ، جاده ترانزیت ، خیابان شهداء ، طبقه همکف59
لباس فروشی پوشاک_پوشاک زنانهزنجان_سلطانیهمینا یادگاریسلطانیه ، بالای گنبد ، خیابان شهید حیدری ارگ ، خیابان انقلاب اسلامی ، طبقه همکف56
خرازی صفوی خرازی_خرازی فروشانزنجان_سلطانیهسیدرحمن صفویسلطانیه ، بالای گنبد ، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان پیروزی شهید جعفری ، پلاک 95 ، طبقه همکف60
خوار وبار فروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارزنجان_سلطانیهذکراله سلیمی ویریویر ، کوچه بعثت ، کوچه ((سیف اله داودی)) ، پلاک 872 ، طبقه همکف56
خوار بار فروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارزنجان_سلطانیهخانم قز قاسمیقره بلاغ ، کوچه ((مسعود اخباری)) ، کوچه شهید کرباسی ، پلاک 343 ، طبقه همکف59
خوار بار فروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارزنجان_سلطانیهیونس حیدری ستودهخیرآباد ، کوچه ((اسکندر قنبری)) ، خیابان امام خمینی ، پلاک 510 ، طبقه همکف53
پروتئینی محصولات غذایی_مرغ و ماهیزنجان_سلطانیهحیدرعلی حیدریخیرآباد ، خیابان دکتر رجایی ، خیابان امام خمینی ، پلاک 480 ، طبقه همکف61
کشت گستر سلطانیه دام و طیور_لوازم کشاورزی و سمومزنجان_سلطانیهمحمد حسین سلیم خانیسلطانیه ، بالای گنبد ، خیابان اعتماد ، بن بست شهید آقامیری سنبل ، طبقه همکف56
هندا یدک خدمات وسایل نقلیه_فروش و لوازم یدکی موتور سیکلتزنجان_سلطانیهعباس حنیفه لوسلطانیه ، بالای گنبد ، کوچه شهید فتح الهی نیایش ، خیابان انقلاب اسلامی ، پلاک -1 ، طبقه همکف59
فروش لوازم پزشکی طب و پزشکان_لوازم پزشکیزنجان_سلطانیهعبداله کلانتریسلطانیه ، پائین گنبد ، کوچه روحانیون ، خیابان گنبد ، پلاک 222 ، طبقه همکف58
خرازی خرازی_خرازی فروشانزنجان_سلطانیهمهدی داداشی تنهاسلطانیه ، پائین گنبد ، کوچه شفا ، خیابان قدس ، طبقه همکف63
خوار و بار فروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارزنجان_سلطانیهسعید مرادیسلطانیه ، بالای گنبد ، خیابان انقلاب اسلامی ، میدان 15خرداد ، پلاک -4 ، طبقه همکف57