بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان زنجان  شهر سلطانیه برای
هدایای تبلیغاتی  استان زنجان  شهر سلطانیههدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان زنجان  شهر سلطانیه
تعداد کل: 480

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
فروش لوازم آرایش و بهداشتی بابائی آرایشی و بهداشتی_محصولات آرایشی بهداشتیباقر بابائی سنبل آبادیسنبل آباد ، قدیمی ، خیابان ((مسلم ابراهیمی)) ، خیابان شهید محمدباقر محمدی ، پلاک 170 ، طبقه همکف306
فروش لوازم چینی مرادخانی لوازم خانگی_لوازم آشپزخانهرقیه مرادخانیگوزلدره سفلی ، خیابان امام خمینی ، خیابان گلستان ، طبقه همکف294
لوازم التحریر ایاسه نشر و انتشارات_لوازم تحریررضا ایاسهسلطانیه ، بالای گنبد ، خیابان دکتربهشتی ، خیابان انقلاب اسلامی ، پلاک -44 ، طبقه اول285
پلاستیک فروشی نظری لوازم خانگی_پلاسکوعباس نظریسلطانیه ، اطراف گنبد ، کوچه عرفان ، خیابان گنبد ، طبقه همکف282
خواروبارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباراصغر نورمحمدیسلطانیه ، کوی طالبیه ، خیابان (16متری دوم) ، خیابان (چلبی اوغلی) ، پلاک 392 ، طبقه همکف247
مصالح فروشی زمانی خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیمسعود زمانیسلطانیه ، پایین گنبد ، خیابان جمهوری اسلامی ، بن بست سحر ، پلاک -89 ، طبقه اول273
خواروبارفروشی بابائی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارابوالفضل بابائیگوزلدره سفلی ، خیابان امام خمینی ، خیابان گلستان ، طبقه همکف379
میوه فروشی محصولات غذایی_میوه و تره باررحیم صمدیسلطانیه ، بالای گنبد ، خیابان شهید جعفری پیروزی ، خیابان انقلاب اسلامی ، پلاک -85 ، طبقه همکف254
خواروبارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارابوالفضل طاهریخیرآباد ، جاده ترانزیت ، خیابان شهداء ، طبقه همکف256
لباس فروشی پوشاک_پوشاک زنانهمینا یادگاریسلطانیه ، بالای گنبد ، خیابان شهید حیدری ارگ ، خیابان انقلاب اسلامی ، طبقه همکف257
خرازی صفوی خرازی_خرازی فروشانسیدرحمن صفویسلطانیه ، بالای گنبد ، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان پیروزی شهید جعفری ، پلاک 95 ، طبقه همکف271
خوار وبار فروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارذکراله سلیمی ویریویر ، کوچه بعثت ، کوچه ((سیف اله داودی)) ، پلاک 872 ، طبقه همکف246
خوار بار فروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخانم قز قاسمیقره بلاغ ، کوچه ((مسعود اخباری)) ، کوچه شهید کرباسی ، پلاک 343 ، طبقه همکف344
خوار بار فروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباریونس حیدری ستودهخیرآباد ، کوچه ((اسکندر قنبری)) ، خیابان امام خمینی ، پلاک 510 ، طبقه همکف257
پروتئینی محصولات غذایی_مرغ و ماهیحیدرعلی حیدریخیرآباد ، خیابان دکتر رجایی ، خیابان امام خمینی ، پلاک 480 ، طبقه همکف262
کشت گستر سلطانیه دام و طیور_لوازم کشاورزی و سموممحمد حسین سلیم خانیسلطانیه ، بالای گنبد ، خیابان اعتماد ، بن بست شهید آقامیری سنبل ، طبقه همکف286
هندا یدک خدمات وسایل نقلیه_فروش و لوازم یدکی موتور سیکلتعباس حنیفه لوسلطانیه ، بالای گنبد ، کوچه شهید فتح الهی نیایش ، خیابان انقلاب اسلامی ، پلاک -1 ، طبقه همکف280
فروش لوازم پزشکی طب و پزشکان_لوازم پزشکیعبداله کلانتریسلطانیه ، پائین گنبد ، کوچه روحانیون ، خیابان گنبد ، پلاک 222 ، طبقه همکف258
خرازی خرازی_خرازی فروشانمهدی داداشی تنهاسلطانیه ، پائین گنبد ، کوچه شفا ، خیابان قدس ، طبقه همکف270
خوار و بار فروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسعید مرادیسلطانیه ، بالای گنبد ، خیابان انقلاب اسلامی ، میدان 15خرداد ، پلاک -4 ، طبقه همکف257
-->