بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان چهارمحال وبختیاری  شهر چلیچه برای
هدایای تبلیغاتی  استان چهارمحال وبختیاری  شهر چلیچههدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان چهارمحال وبختیاری  شهر چلیچه
تعداد کل: 167

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
لوازم خانگی محمودی لوازم خانگی_فروشگاه لوازم خانگیغلامعباس محمودیچلیچه خ انقلاب615
لوازم خانگی اتابک لوازم خانگی_فروشگاه لوازم خانگیحسین صالحیچلیچه خ انقلاب574
آرایشی بهداشتی زن روز آرایشی و بهداشتی_محصولات آرایشی بهداشتیمیثم احمدی چلیچهچلیچه خ انقلاب جنب بیمارستان533
آرایشی وبهداشتی ساحل آرایشی و بهداشتی_محصولات آرایشی بهداشتیفروزان نوروزیچلیچه خ بیست ودوم بهمن ک5 منزل حسین صالحی09140786172534
لوازم بهداشتی نگین آرایشی و بهداشتی_محصولات آرایشی بهداشتیعلی نوذریچلیچه خ آبمرادجنب مسجدصاحب الزمان553
جهانبین رایانه کامپیوتر و الکترونیک_کامپیوتر و قطعاتاحمد مختاریچلیچه خ آبمرادبالاترازمسجدصاحب الزمان504
کیف وکفش رئیس پوشاک_کیف و کفش و چمدانحامد رئیسچلیچه پایین ترازک معلم خ انقلاب561
کیف کفش دوستان پوشاک_کیف و کفش و چمدانفرشید صالحیچلیچه خ ابمرادکوچه شهید مختاری530
الکتریکی قائم خدمات ساختمان_برق و الکتریک ساختمان محسن مرتضاییچلیچه خیابان اصلی چبن چلوکبابی تیمور515
نانوایی مهدی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیشهلا پادگانهچلیچه خ اصلی جنب دبیرستان مادرخ بیست دوم بهمن525
نانوایی بهنام محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیبهنام مرتضاییخیابان اصلی جنب ساختمان مسجدصاحب الزمان 09369676688561
موادغذائی حیدری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارروزعلی حیدریفارسان روستای چلیچه خیابان اصلی روبرو خیابان آبمراد533
مواد غذایی پرنیان محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارشهناز احمدیچلیچه خ 22 بهمن ک یاس منزل شخصی507
موادغذایی صالحی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسجاد صالحیچلیچه خ انقلاب پشت مسجدابوالفضل553
محصولات فرهنگی کامپیوتر و الکترونیک_ویدیو کلوپبابک عباسپورچلیچه خ اصلی مقابل بانک سپه531
تعمیراتی احمدی خدمات منازل_تعمیر لوازم خانگی محمد احمدی چلیچهچلیچه خ اصلی جنب بسیج550
لوازم خانگی محمدی لوازم خانگی_فروشگاه لوازم خانگیحیدر محمدیفارسان روستای چلیچه خیابان اسعدیه جنب شرکت تعاونی568
لوازم خانگی مظفری لوازم خانگی_فروشگاه لوازم خانگیمهوش مظفری کاجیچلیچه خ امامزاده647
لوازم خانگی صالحی لوازم خانگی_فروشگاه لوازم خانگیغلامرضا صالحیچلیچه خ شاه آباد فلکه شیرسنگی روبرو کتابخانه595
فروش لوازم خیاطی احمدی لوازم خانگی_لوازم و چرخهای خیاطیفیروزه احمدیچلیچه خ اسعدیه مقابل درمانگاه559
-->