بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان چهارمحال وبختیاری  شهر چلیچه برای
تعداد کل: 167

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
لوازم خانگی محمودی لوازم خانگی_فروشگاه لوازم خانگیغلامعباس محمودیچلیچه خ انقلاب774
لوازم خانگی اتابک لوازم خانگی_فروشگاه لوازم خانگیحسین صالحیچلیچه خ انقلاب785
آرایشی بهداشتی زن روز آرایشی و بهداشتی_محصولات آرایشی بهداشتیمیثم احمدی چلیچهچلیچه خ انقلاب جنب بیمارستان675
آرایشی وبهداشتی ساحل آرایشی و بهداشتی_محصولات آرایشی بهداشتیفروزان نوروزیچلیچه خ بیست ودوم بهمن ک5 منزل حسین صالحی09140786172646
لوازم بهداشتی نگین آرایشی و بهداشتی_محصولات آرایشی بهداشتیعلی نوذریچلیچه خ آبمرادجنب مسجدصاحب الزمان693
جهانبین رایانه کامپیوتر و الکترونیک_کامپیوتر و قطعاتاحمد مختاریچلیچه خ آبمرادبالاترازمسجدصاحب الزمان649
کیف وکفش رئیس پوشاک_کیف و کفش و چمدانحامد رئیسچلیچه پایین ترازک معلم خ انقلاب693
کیف کفش دوستان پوشاک_کیف و کفش و چمدانفرشید صالحیچلیچه خ ابمرادکوچه شهید مختاری640
الکتریکی قائم خدمات ساختمان_برق و الکتریک ساختمان محسن مرتضاییچلیچه خیابان اصلی چبن چلوکبابی تیمور774
نانوایی مهدی محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیشهلا پادگانهچلیچه خ اصلی جنب دبیرستان مادرخ بیست دوم بهمن666
نانوایی بهنام محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیبهنام مرتضاییخیابان اصلی جنب ساختمان مسجدصاحب الزمان 09369676688700
موادغذائی حیدری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارروزعلی حیدریفارسان روستای چلیچه خیابان اصلی روبرو خیابان آبمراد713
مواد غذایی پرنیان محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارشهناز احمدیچلیچه خ 22 بهمن ک یاس منزل شخصی681
موادغذایی صالحی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسجاد صالحیچلیچه خ انقلاب پشت مسجدابوالفضل716
محصولات فرهنگی کامپیوتر و الکترونیک_ویدیو کلوپبابک عباسپورچلیچه خ اصلی مقابل بانک سپه717
تعمیراتی احمدی خدمات منازل_تعمیر لوازم خانگی محمد احمدی چلیچهچلیچه خ اصلی جنب بسیج698
لوازم خانگی محمدی لوازم خانگی_فروشگاه لوازم خانگیحیدر محمدیفارسان روستای چلیچه خیابان اسعدیه جنب شرکت تعاونی759
لوازم خانگی مظفری لوازم خانگی_فروشگاه لوازم خانگیمهوش مظفری کاجیچلیچه خ امامزاده847
لوازم خانگی صالحی لوازم خانگی_فروشگاه لوازم خانگیغلامرضا صالحیچلیچه خ شاه آباد فلکه شیرسنگی روبرو کتابخانه841
فروش لوازم خیاطی احمدی لوازم خانگی_لوازم و چرخهای خیاطیفیروزه احمدیچلیچه خ اسعدیه مقابل درمانگاه729
-->