بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان خراسان رضوی  شهر رشتخوار برای
هدایای تبلیغاتی  استان خراسان رضوی  شهر رشتخوارهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان خراسان رضوی  شهر رشتخوار
تعداد کل: 2,420

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
مرغداری دام و طیور_خوراک دامحدادی رشتخوار جنب پمپ بنزین باسکول 50تنی140
مشاور املاک توکل خدمات ساختمان_مشاورین املاکبدون نامرشتخوار خ مطهری روبروی مرکز بهداشت154
پست خدمات ساختمان_مشاورین املاکبدون نامرشتخوار میدان مرکزی207
بنگاه مسعود خدمات ساختمان_مشاورین املاکبدون نامشهر سفید سنگ - خیابان شهید رجائی156
خواربارفروشی برجسته محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعلی برجسته مقدم رشخواریسعادت آباد ، پایین ، خیابان ((اصلی)) ، کوچه ((حسین حسین پور)) ، طبقه همکف156
گیاهان دارویی نجف پور طب و پزشکان_عطاری و داروهای گیاهینجمه نجف پورثانیرشتخوار ، مرکزی ، خیابان جمهوری اسلامی 6 ، جمهوری اسلامی ، پلاک 56 ، طبقه همکف161
سوپر گوشت عمو رحمت محصولات غذایی_گوشت فروشیجلیل اسماعیلیملک آباد ، بالاقلعه ، کوچه ((باغ)) ، خیابان فرهنگ ، طبقه همکف170
موادغذایی طاها محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارابراهیم مرادزادهرشتخوار ، بالا ، خیابان امام خمینی شمالی ، کوچه امام خمینی 21 ، پلاک 1 ، طبقه همکف169
لوازم التحریر و خرازی نفیس خرازی_خرازی فروشانحسین فرحمندرشتخوار ، شمالی ، میدان 22بهمن ، خیابان مطهری جنوبی ، پلاک 45 ، طبقه همکف170
سوپرمارکت قدس محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباراسماعیل آذربیکرشتخوار ، شمالی ، کوچه مطهری جنوبی 11 ، خیابان مطهری جنوبی ، پلاک 193 ، طبقه همکف162
فروشگاه محسن محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباراسماعیل بادآورشعبه ، حاشیه خیابان اصلی ، خیابان بهداشت ، طبقه همکف161
خواربارفروشی مرادی محصولات غذایی_مرغ و ماهیرضا مرادی محمدآبادمحمدآباد ، کوچه ((نظام دوست)) ، خیابان امام رضا ، طبقه زیر زمین163
خواربارفروشی زنگنه محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارحسن زنگنه شهرکیمهدی آباد ، بالامحله ، کوچه قربانعلی باقری ، کوچه نانوایی ، طبقه همکف164
خواربارفروشی شیرمحمدی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارزهرا شیرمحمدیجنت آبادجنگل ، قلعه بلوچها ، کوچه غلام ظاهرنژاد ، کوچه محمدمحمدخانی ، طبقه همکف163
قصابی یعقوبی محصولات غذایی_گوشت فروشیحسین یعقوبیرشتخوار ، شمالی ، میدان 22بهمن ، خیابان مطهری شمالی ، پلاک 43 ، طبقه همکف173
خواربارفروشی ابراهیم نیا محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباراصغر ابراهیم نیامحمدآباد ، خیابان شهدا ، خیابان امام رضا ، طبقه همکف161
خواربارفروشی حسن نژاد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباررسول حسن نژاددرریزیرشتخوار ، مرکزی ، کوچه شهیدفهمیده 1 ، خیابان شهیدفهمیده ، پلاک 19 ، طبقه همکف162
خواربارفروشی سالاری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعلی سالاریباسفر ، خیابان شهدا ، کوچه شهدا3 ، طبقه همکف154
قصابی پاکدل محصولات غذایی_گوشت فروشیعلی پاکدلرشتخوار ، جنوبی ، کوچه جمهوری اسلامی 5 ، بلوار جمهوری اسلامی ، پلاک 59 ، طبقه همکف182
مرغ فروشی مومن محصولات غذایی_مرغ و ماهیجهان قربانزاده رشخواریرشتخوار ، جنوبی ، خیابان جمهوری اسلامی ، نبش جمهوری13 ، پلاک 143 ، طبقه همکف165
-->