بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان خراسان رضوی  شهر رشتخوار برای
هدایای تبلیغاتی  استان خراسان رضوی  شهر رشتخوارهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان خراسان رضوی  شهر رشتخوار
تعداد کل: 2,435

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
مرغداری دام و طیور_خوراک دامخراسان رضوی_رشتخوارحدادی رشتخوار جنب پمپ بنزین باسکول 50تنی7
مشاور املاک توکل خدمات ساختمان_مشاورین املاکخراسان رضوی_رشتخواربدون نامرشتخوار خ مطهری روبروی مرکز بهداشت51
پست خدمات ساختمان_مشاورین املاکخراسان رضوی_رشتخواربدون نامرشتخوار میدان مرکزی60
بنگاه مسعود خدمات ساختمان_مشاورین املاکخراسان رضوی_رشتخواربدون نامشهر سفید سنگ - خیابان شهید رجائی53
خواربارفروشی برجسته محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان رضوی_رشتخوارعلی برجسته مقدم رشخواریسعادت آباد ، پایین ، خیابان ((اصلی)) ، کوچه ((حسین حسین پور)) ، طبقه همکف57
گیاهان دارویی نجف پور طب و پزشکان_عطاری و داروهای گیاهیخراسان رضوی_رشتخوارنجمه نجف پورثانیرشتخوار ، مرکزی ، خیابان جمهوری اسلامی 6 ، جمهوری اسلامی ، پلاک 56 ، طبقه همکف64
سوپر گوشت عمو رحمت محصولات غذایی_گوشت فروشیخراسان رضوی_رشتخوارجلیل اسماعیلیملک آباد ، بالاقلعه ، کوچه ((باغ)) ، خیابان فرهنگ ، طبقه همکف65
موادغذایی طاها محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان رضوی_رشتخوارابراهیم مرادزادهرشتخوار ، بالا ، خیابان امام خمینی شمالی ، کوچه امام خمینی 21 ، پلاک 1 ، طبقه همکف66
لوازم التحریر و خرازی نفیس خرازی_خرازی فروشانخراسان رضوی_رشتخوارحسین فرحمندرشتخوار ، شمالی ، میدان 22بهمن ، خیابان مطهری جنوبی ، پلاک 45 ، طبقه همکف63
سوپرمارکت قدس محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان رضوی_رشتخواراسماعیل آذربیکرشتخوار ، شمالی ، کوچه مطهری جنوبی 11 ، خیابان مطهری جنوبی ، پلاک 193 ، طبقه همکف58
فروشگاه محسن محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان رضوی_رشتخواراسماعیل بادآورشعبه ، حاشیه خیابان اصلی ، خیابان بهداشت ، طبقه همکف63
خواربارفروشی مرادی محصولات غذایی_مرغ و ماهیخراسان رضوی_رشتخواررضا مرادی محمدآبادمحمدآباد ، کوچه ((نظام دوست)) ، خیابان امام رضا ، طبقه زیر زمین65
خواربارفروشی زنگنه محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان رضوی_رشتخوارحسن زنگنه شهرکیمهدی آباد ، بالامحله ، کوچه قربانعلی باقری ، کوچه نانوایی ، طبقه همکف64
خواربارفروشی شیرمحمدی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان رضوی_رشتخوارزهرا شیرمحمدیجنت آبادجنگل ، قلعه بلوچها ، کوچه غلام ظاهرنژاد ، کوچه محمدمحمدخانی ، طبقه همکف58
قصابی یعقوبی محصولات غذایی_گوشت فروشیخراسان رضوی_رشتخوارحسین یعقوبیرشتخوار ، شمالی ، میدان 22بهمن ، خیابان مطهری شمالی ، پلاک 43 ، طبقه همکف64
خواربارفروشی ابراهیم نیا محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان رضوی_رشتخواراصغر ابراهیم نیامحمدآباد ، خیابان شهدا ، خیابان امام رضا ، طبقه همکف60
خواربارفروشی حسن نژاد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان رضوی_رشتخواررسول حسن نژاددرریزیرشتخوار ، مرکزی ، کوچه شهیدفهمیده 1 ، خیابان شهیدفهمیده ، پلاک 19 ، طبقه همکف61
خواربارفروشی سالاری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان رضوی_رشتخوارعلی سالاریباسفر ، خیابان شهدا ، کوچه شهدا3 ، طبقه همکف56
قصابی پاکدل محصولات غذایی_گوشت فروشیخراسان رضوی_رشتخوارعلی پاکدلرشتخوار ، جنوبی ، کوچه جمهوری اسلامی 5 ، بلوار جمهوری اسلامی ، پلاک 59 ، طبقه همکف66
مرغ فروشی مومن محصولات غذایی_مرغ و ماهیخراسان رضوی_رشتخوارجهان قربانزاده رشخواریرشتخوار ، جنوبی ، خیابان جمهوری اسلامی ، نبش جمهوری13 ، پلاک 143 ، طبقه همکف67