بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان گیلان  شهر سنگر برای
هدایای تبلیغاتی  استان گیلان  شهر سنگرهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان گیلان  شهر سنگر
تعداد کل: 491

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
دکترا پزشکی عمومی مجید غلامزاده رودبرده طب و پزشکان_پزشكان عمومیمجید غلامزاده رودبرده 202
داروخانه رازی سنگر طب و پزشکان_داروخانهداروخانه رازی سنگرسنگرخیابان امام427
داروخانه دکتر واحدی طب و پزشکان_داروخانهداروخانه دکتر واحدیسنگر-خیابان امام خمینی493
داروخانه دکتر ثمری طب و پزشکان_داروخانهداروخانه دکتر ثمریسنگر -خ شریعتی- جنب مطب دکتر شاه فخری429
امین حقیقی گله پردسری راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانامین حقیقی گله پردسریسنگر529
عباس غلام نژاد راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانعباس غلام نژادسنگر531
غلامرضا شعاعی شهرستانی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانغلامرضا شعاعی شهرستانیسنگر524
حسن پناهی رودبرده راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانحسن پناهی رودبرده سنگر507
کامبیز نوروزی کچائی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانکامبیز نوروزی کچائیسنگر507
علی شاه ماری سراوانی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانعلی شاه ماری سراوانیسنگر555
سبحان پیرزاهدکچائی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانسبحان پیرزاهدکچائیسنگر507
حمیدرضا افرازه سیدانی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانحمیدرضا افرازه سیدانیسنگر533
بهزاد جعفری کلسرکی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانبهزاد جعفری کلسرکیسنگر526
رضا شادشهرستانی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانرضا شادشهرستانیسنگر507
رضا دوستدار پیشکناری راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانرضا دوستدار پیشکناریسنگر548
محسن شفائی کچائی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانمحسن شفائی کچائیسنگر515
محمود آذرمنش سراوانی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانمحمود آذرمنش سراوانیسنگر523
مازیار علیزاده سراوانی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانمازیار علیزاده سراوانیسنگر517
مظاهر رهروسراوانی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانمظاهر رهروسراوانیسنگر555
رامین زیارتی سراوانی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانرامین زیارتی سراوانیسنگر536
-->