بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان آذربایجان غربی  شهر چایپاره(قره ضیاءالدین) برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان غربی  شهر چایپاره(قره ضیاءالدین)هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان غربی  شهر چایپاره(قره ضیاءالدین)
تعداد کل: 3,896

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
جناب آقاي رجب قاسمي خدمات ساختمان_فروش مواد اولیه MDF و نئوپان و کابینتآذربایجان غربی_چایپاره(قره ضیاءالدین)جناب آقای رجب قاسمیخيابان شهيد باهنر50
جناب آقاي قهرمان خوش خلق خدمات ساختمان_فروش مواد اولیه MDF و نئوپان و کابینتآذربایجان غربی_چایپاره(قره ضیاءالدین)جناب آقای قهرمان خوش خلقدهستان جورس54
جناب آقاي سعيد شيخ زاده خدمات ساختمان_کابینتآذربایجان غربی_چایپاره(قره ضیاءالدین)جناب آقای سعید شیخ زادهخيابان بهشتي فروشگاه شيخ زاده 55
جناب آقاي نبوي خدمات ساختمان_يراق آلات کابینت و چوبآذربایجان غربی_چایپاره(قره ضیاءالدین)جناب آقای نبویبلوار امام حسين - ابتداي خيابان شهيد غفاري55
یوسف زاده خدمات ساختمان_مشاورین املاکآذربایجان غربی_چایپاره(قره ضیاءالدین)بدون نامخیابان طباطبائی شمالی65
کوثر خدمات ساختمان_مشاورین املاکآذربایجان غربی_چایپاره(قره ضیاءالدین)بدون نامبلوار ولایت فقیه60
ولیعصر خدمات ساختمان_مشاورین املاکآذربایجان غربی_چایپاره(قره ضیاءالدین)بدون نامقره ضیاالدین شهرک ولی عصر60
مکاری خدمات ساختمان_مشاورین املاکآذربایجان غربی_چایپاره(قره ضیاءالدین)بدون نامخیابان طالقانی53
مشاور املاک فرهنگیان خدمات ساختمان_مشاورین املاکآذربایجان غربی_چایپاره(قره ضیاءالدین)بدون نامقره ضیالدین بلوار بهشتی58
مشاور املاک صفا خدمات ساختمان_مشاورین املاکآذربایجان غربی_چایپاره(قره ضیاءالدین)بدون نامبلوار آیت اله خامنه ای55
مشاور املاک شریف زمین خدمات ساختمان_مشاورین املاکآذربایجان غربی_چایپاره(قره ضیاءالدین)بدون نامقره ضیالدین خیابان بسیج53
مشاور املاک زینال زاده خدمات ساختمان_مشاورین املاکآذربایجان غربی_چایپاره(قره ضیاءالدین)بدون نامقره ضیالدین بلوار آیت الله خامنه ای55
مشاور املاک توحید خدمات ساختمان_مشاورین املاکآذربایجان غربی_چایپاره(قره ضیاءالدین)بدون نامقره ضیالدین بلوار ولایت فقیه56
مشاور املاک اندیشه خدمات ساختمان_مشاورین املاکآذربایجان غربی_چایپاره(قره ضیاءالدین)بدون نامقره ضیاالدین خیابان شهید فهمیده54
مشاور املاک اعتماد خدمات ساختمان_مشاورین املاکآذربایجان غربی_چایپاره(قره ضیاءالدین)بدون نامقره ضیالدین خیابان طباطبائی59
مشاور املاک خدمات ساختمان_مشاورین املاکآذربایجان غربی_چایپاره(قره ضیاءالدین)بدون نامگوزل آباد خیابان شهید خضرلو56
محمد حسن زاده خدمات ساختمان_مشاورین املاکآذربایجان غربی_چایپاره(قره ضیاءالدین)بدون نامبلوار ولایت فقیه58
علیزاده خدمات ساختمان_مشاورین املاکآذربایجان غربی_چایپاره(قره ضیاءالدین)بدون نامخیابان شهید رجائی58
عدل خدمات ساختمان_مشاورین املاکآذربایجان غربی_چایپاره(قره ضیاءالدین)بدون نامبلوار ولایت فقیه62
سینا خدمات ساختمان_مشاورین املاکآذربایجان غربی_چایپاره(قره ضیاءالدین)بدون نامخیابان طباطبائی شمالی59