بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان مازندران  شهر رامسر برای
هدایای تبلیغاتی  استان مازندران  شهر رامسرهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان مازندران  شهر رامسر
تعداد کل: 8,608

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
گروه تولیدی مبلمان لمکده دکوراسیون و مبلمان_مبلمان خانگیمهرداد تقی زاده رامسر کتالم و سادات شهر _بریشی نبش بهشتی ۳۲43
ارماتوربندی خدمات ساختمان_آرماتوربندی و قالب بندی  رامسر خ عباس مفرد کوچه شهید حسنی منزل پدری عیدی حور 97
جناب آقاي ناصر پور رستمي خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای ناصر پور رستمیسادات شهر - خ شهيد دستغيب76
جناب آقاي علي شعبانيان خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای علی شعبانیانخ شهيد عباس مفرد توليدي مبل پارس 77
جناب آقاي علي اکبر پور رستمي خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای علی اکبر پور رستمیسادات شهر - خ کاشاني خ باهنر کوي نانوائي جلال 77
جناب آقاي ولي قلي پور خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای ولی قلی پور خ شهيد بهشتي- رو به روي سنگ فروشي ابراهيميان69
جناب آقاي محمد طالش عليخاني خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای محمد طالش علیخانیکتالم - طاهاني - خانسر جنب مسجد خانسر 76
جناب آقاي ابوالجسين قاسمي خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای ابوالجسین قاسمیکتالم خ شهيد نوري کوچه باشگاه منزل آقاي نوري73
جناب آقاي ابراهيم برکي خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای ابراهیم برکیهريس - خ ميرزا کوچک خان آسياب سر منزل شخصي 70
جناب آقاي اسماعيل حرارتي خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای اسماعیل حرارتیلپاسر کوچه شهيد فلاح جنب منزل علي صدرائي68
جناب آقاي محمد علي جنت گلي خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای محمد علی جنت گلی خ ميرزا کوچک خان روبروي مصالح فروشي حائزي72
جناب آقاي محمد باقر نيک نهاد خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای محمد باقر نیک نهادخ عباس مفرد 72
جناب آقاي مصطفي پور ابراهيم خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای مصطفی پور ابراهیمچپر سر - خ سرهنگ مير هاشمي 73
جناب آقاي سعيد علي سيدي خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای سعید علی سیدیسادات شهر - پائين محله خ شهيد فضل کريمي پ8367
عليرضا سليماني خدمات ساختمان_کابینتعلیرضا سلیمانیکتالم - خانسر خ شهيد ارجمند کوچه سليماني سمت راست70
جناب آقاي حميد رحيم نوري خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای حمید رحیم نوریميدان امام روبروي چلو کبابي شمشيري69
جناب آقاي امير استاد دوست خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای امیر استاد دوستابريشم محله - خ مطهري- جنب بازار روز - صنايع دستي شايان72
جناب آقاي بهروز نوروزيان خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای بهروز نوروزیان ناذنجبن - خ مطهري بالاتر از شهرداري65
جناب آقاي حميد احمدي خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای حمید احمدیخ مطهري - نارجبن مغازه64
جناب آقاي غلم رضا برومند خدمات ساختمان_کابینتجناب آقای غلم رضا برومند ابريشم محله - خ شهيد مطهري روبروي گل سرخ 67