بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان مازندران  شهر رامسر برای
هدایای تبلیغاتی  استان مازندران  شهر رامسرهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان مازندران  شهر رامسر
تعداد کل: 8,607

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
ارماتوربندی خدمات ساختمان_آرماتوربندی و قالب بندیمازندران_رامسر  رامسر خ عباس مفرد کوچه شهید حسنی منزل پدری عیدی حور 54
جناب آقاي ناصر پور رستمي خدمات ساختمان_کابینتمازندران_رامسرجناب آقای ناصر پور رستمیسادات شهر - خ شهيد دستغيب45
جناب آقاي علي شعبانيان خدمات ساختمان_کابینتمازندران_رامسرجناب آقای علی شعبانیانخ شهيد عباس مفرد توليدي مبل پارس 42
جناب آقاي علي اکبر پور رستمي خدمات ساختمان_کابینتمازندران_رامسرجناب آقای علی اکبر پور رستمیسادات شهر - خ کاشاني خ باهنر کوي نانوائي جلال 45
جناب آقاي ولي قلي پور خدمات ساختمان_کابینتمازندران_رامسرجناب آقای ولی قلی پور خ شهيد بهشتي- رو به روي سنگ فروشي ابراهيميان37
جناب آقاي محمد طالش عليخاني خدمات ساختمان_کابینتمازندران_رامسرجناب آقای محمد طالش علیخانیکتالم - طاهاني - خانسر جنب مسجد خانسر 45
جناب آقاي ابوالجسين قاسمي خدمات ساختمان_کابینتمازندران_رامسرجناب آقای ابوالجسین قاسمیکتالم خ شهيد نوري کوچه باشگاه منزل آقاي نوري41
جناب آقاي ابراهيم برکي خدمات ساختمان_کابینتمازندران_رامسرجناب آقای ابراهیم برکیهريس - خ ميرزا کوچک خان آسياب سر منزل شخصي 42
جناب آقاي اسماعيل حرارتي خدمات ساختمان_کابینتمازندران_رامسرجناب آقای اسماعیل حرارتیلپاسر کوچه شهيد فلاح جنب منزل علي صدرائي42
جناب آقاي محمد علي جنت گلي خدمات ساختمان_کابینتمازندران_رامسرجناب آقای محمد علی جنت گلی خ ميرزا کوچک خان روبروي مصالح فروشي حائزي42
جناب آقاي محمد باقر نيک نهاد خدمات ساختمان_کابینتمازندران_رامسرجناب آقای محمد باقر نیک نهادخ عباس مفرد 41
جناب آقاي مصطفي پور ابراهيم خدمات ساختمان_کابینتمازندران_رامسرجناب آقای مصطفی پور ابراهیمچپر سر - خ سرهنگ مير هاشمي 41
جناب آقاي سعيد علي سيدي خدمات ساختمان_کابینتمازندران_رامسرجناب آقای سعید علی سیدیسادات شهر - پائين محله خ شهيد فضل کريمي پ8338
عليرضا سليماني خدمات ساختمان_کابینتمازندران_رامسرعلیرضا سلیمانیکتالم - خانسر خ شهيد ارجمند کوچه سليماني سمت راست42
جناب آقاي حميد رحيم نوري خدمات ساختمان_کابینتمازندران_رامسرجناب آقای حمید رحیم نوریميدان امام روبروي چلو کبابي شمشيري35
جناب آقاي امير استاد دوست خدمات ساختمان_کابینتمازندران_رامسرجناب آقای امیر استاد دوستابريشم محله - خ مطهري- جنب بازار روز - صنايع دستي شايان38
جناب آقاي بهروز نوروزيان خدمات ساختمان_کابینتمازندران_رامسرجناب آقای بهروز نوروزیان ناذنجبن - خ مطهري بالاتر از شهرداري40
جناب آقاي حميد احمدي خدمات ساختمان_کابینتمازندران_رامسرجناب آقای حمید احمدیخ مطهري - نارجبن مغازه36
جناب آقاي غلم رضا برومند خدمات ساختمان_کابینتمازندران_رامسرجناب آقای غلم رضا برومند ابريشم محله - خ شهيد مطهري روبروي گل سرخ 34
سر کار خانم فاطمه خانجانيان خدمات ساختمان_کابینتمازندران_رامسرسر کار خانم فاطمه خانجانیانخ مطهري - ابريشم - محله جنب بازار روز صنايع دستي شقايق41