بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان ایلام  شهر ايوان برای
هدایای تبلیغاتی  استان ایلام  شهر ايوانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان ایلام  شهر ايوان
تعداد کل: 5,449

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
محمودی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمجید محمودیامام ره شهیدرجایی-نبش خ فرهنگ 4734499
زمانی خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیامیر زمانیچمران ندارد 091
خسروی خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیحسینعلی خسرویچمران ندارد 092
حیدری خدمات ساختمان_مصالح ساختمانییوسف حیدریامام ره ندارد 091
محمدی زلانی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهدایت محمدی زلانیامام شهیدنادری 4671194
موسئی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارحسن موسئیامام شهیددستغیب 83766104
همتی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعلی همتیامام شهیدبهشتی 37111100
محمدی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعلی محمدیامام شهیدمطهری 5364198
محمدی خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیآلای محمدیشهید چمران ندارد 092
مینازمانی رسته : خرده فروشی سیمان خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیمینا زمانیشهید چمران ندارد 096
نظری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمحمدحسین نظریامام شهیدبهشتی 5393392
ناصری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسجاد ناصریامام - 7تیر 44474100
کیانی محصولات غذایی_میوه و تره بارعبداله کیانیامارم ه شهید باهنر 089
عزیزی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعلیرضا عزیزیامام ره شهیدبهشتی 4985895
اکبری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفرهاد اکبریامام ره انتهای خ مالک اشتر 7887893
طلایی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخیدان طلاییامام ره انتهای خ امیرکبیر 83978100
احسانی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارنادر احسانیامام ره شهیدتندگویان 4516796
یاسمی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارصیدرضا یاسمیامام ره - 8368893
قایم محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارولی پوریوسفیامام ره میدان شهیدمصطفی خمینی 7731593
صداقت محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمجید بیژنیامام ره - 5618593