بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان ایلام  شهر ايوان برای
هدایای تبلیغاتی  استان ایلام  شهر ايوانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان ایلام  شهر ايوان
تعداد کل: 5,449

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
محمودی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارایلام_ايوانمجید محمودیامام ره شهیدرجایی-نبش خ فرهنگ 4734468
زمانی خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیایلام_ايوانامیر زمانیچمران ندارد 060
خسروی خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیایلام_ايوانحسینعلی خسرویچمران ندارد 061
حیدری خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیایلام_ايوانیوسف حیدریامام ره ندارد 061
محمدی زلانی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارایلام_ايوانهدایت محمدی زلانیامام شهیدنادری 4671165
موسئی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارایلام_ايوانحسن موسئیامام شهیددستغیب 8376671
همتی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارایلام_ايوانعلی همتیامام شهیدبهشتی 3711168
محمدی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارایلام_ايوانعلی محمدیامام شهیدمطهری 5364172
محمدی خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیایلام_ايوانآلای محمدیشهید چمران ندارد 062
مینازمانی رسته : خرده فروشی سیمان خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیایلام_ايوانمینا زمانیشهید چمران ندارد 067
نظری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارایلام_ايوانمحمدحسین نظریامام شهیدبهشتی 5393363
ناصری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارایلام_ايوانسجاد ناصریامام - 7تیر 4447465
کیانی محصولات غذایی_میوه و تره بارایلام_ايوانعبداله کیانیامارم ه شهید باهنر 061
عزیزی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارایلام_ايوانعلیرضا عزیزیامام ره شهیدبهشتی 4985864
اکبری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارایلام_ايوانفرهاد اکبریامام ره انتهای خ مالک اشتر 7887863
طلایی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارایلام_ايوانخیدان طلاییامام ره انتهای خ امیرکبیر 8397869
احسانی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارایلام_ايواننادر احسانیامام ره شهیدتندگویان 4516768
یاسمی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارایلام_ايوانصیدرضا یاسمیامام ره - 8368865
قایم محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارایلام_ايوانولی پوریوسفیامام ره میدان شهیدمصطفی خمینی 7731565
صداقت محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارایلام_ايوانمجید بیژنیامام ره - 5618561