بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان ایلام  شهر ايوان برای
هدایای تبلیغاتی  استان ایلام  شهر ايوانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان ایلام  شهر ايوان
تعداد کل: 5,449

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
محمودی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمجید محمودیامام ره شهیدرجایی-نبش خ فرهنگ 47344126
زمانی خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیامیر زمانیچمران ندارد 0118
خسروی خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیحسینعلی خسرویچمران ندارد 0122
حیدری خدمات ساختمان_مصالح ساختمانییوسف حیدریامام ره ندارد 0120
محمدی زلانی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهدایت محمدی زلانیامام شهیدنادری 46711120
موسئی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارحسن موسئیامام شهیددستغیب 83766132
همتی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعلی همتیامام شهیدبهشتی 37111128
محمدی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعلی محمدیامام شهیدمطهری 53641125
محمدی خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیآلای محمدیشهید چمران ندارد 0124
مینازمانی رسته : خرده فروشی سیمان خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیمینا زمانیشهید چمران ندارد 0120
نظری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمحمدحسین نظریامام شهیدبهشتی 53933125
ناصری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسجاد ناصریامام - 7تیر 44474128
کیانی محصولات غذایی_میوه و تره بارعبداله کیانیامارم ه شهید باهنر 0120
عزیزی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعلیرضا عزیزیامام ره شهیدبهشتی 49858124
اکبری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفرهاد اکبریامام ره انتهای خ مالک اشتر 78878158
طلایی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخیدان طلاییامام ره انتهای خ امیرکبیر 83978127
احسانی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارنادر احسانیامام ره شهیدتندگویان 45167120
یاسمی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارصیدرضا یاسمیامام ره - 83688118
قایم محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارولی پوریوسفیامام ره میدان شهیدمصطفی خمینی 77315120
صداقت محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمجید بیژنیامام ره - 56185121