بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان ایلام  شهر ايوان برای
تعداد کل: 5,447

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
لوازم یدکی خدمات وسایل نقلیه_لوازم یدکی خودرونصاری 56
محمودی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمجید محمودیامام ره شهیدرجایی-نبش خ فرهنگ 47344333
زمانی خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیامیر زمانیچمران ندارد 0346
خسروی خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیحسینعلی خسرویچمران ندارد 0344
حیدری خدمات ساختمان_مصالح ساختمانییوسف حیدریامام ره ندارد 0380
محمدی زلانی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهدایت محمدی زلانیامام شهیدنادری 46711347
موسئی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارحسن موسئیامام شهیددستغیب 83766373
همتی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعلی همتیامام شهیدبهشتی 37111366
محمدی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعلی محمدیامام شهیدمطهری 53641377
محمدی خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیآلای محمدیشهید چمران ندارد 0362
مینازمانی رسته : خرده فروشی سیمان خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیمینا زمانیشهید چمران ندارد 0563
نظری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمحمدحسین نظریامام شهیدبهشتی 53933417
ناصری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسجاد ناصریامام - 7تیر 44474366
کیانی محصولات غذایی_میوه و تره بارعبداله کیانیامارم ه شهید باهنر 0375
عزیزی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعلیرضا عزیزیامام ره شهیدبهشتی 49858548
اکبری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفرهاد اکبریامام ره انتهای خ مالک اشتر 788781366
طلایی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخیدان طلاییامام ره انتهای خ امیرکبیر 83978376
احسانی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارنادر احسانیامام ره شهیدتندگویان 45167360
یاسمی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارصیدرضا یاسمیامام ره - 83688354
قایم محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارولی پوریوسفیامام ره میدان شهیدمصطفی خمینی 77315349
-->