بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان خراسان رضوی  شهر فیروزه برای
هدایای تبلیغاتی  استان خراسان رضوی  شهر فیروزههدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان خراسان رضوی  شهر فیروزه
تعداد کل: 316

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
خواربار فروشي فرخاري محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان رضوی_فیروزهمجتبی فرخاریشهرستان فیروزه بخش طاغنکوه روستای فرخار 049
خواربارفروشی قره باغی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان رضوی_فیروزهمحمد قره باغیشهرستان فیروزه شهر همت آباد شهرکهنه بلوارامام رضا(ع) امام رضا14 1247
سوپر مارکت فیروزه محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان رضوی_فیروزهاحمد حیدری نژادشهر فیروزه بلوار ولایت نبش ولایت 045
کفش فروشی حصاری پوشاک_کیف و کفش و چمدانخراسان رضوی_فیروزهعباسعلی حصاریشهر فیروزه خیابان امام خمینی نرسیده به میدان انقلاب 046
نمایندگی گروه نیک گستر لوازم خانگی_فروشگاه لوازم خانگیخراسان رضوی_فیروزهعباس حیدریشهر فیروزه-بلوار امام رضا امام رضا6 2051
خواربار فروشی کاظمی نژاد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان رضوی_فیروزهمحمد اسماعیل کاظمی نژادشهرستان فیروزه-بخش طاغنکوه روستای جمبرجوق 051
خواربار فروشی گرمابی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان رضوی_فیروزهمهدی گرمابیفیروزه-بخش طاغنکوه روستای گرماب بزرگ 052
خواروبارفروشی امان آبادی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان رضوی_فیروزهلیلا امان آبادیروستای امان آباد روستای امان آباد 1443
مرغ فروشی گرمابی محصولات غذایی_مرغ و ماهیخراسان رضوی_فیروزهطیبه گرمابیبلوار امام رضا مقابل فرمانداری 2348
نیوپایپ آذین صنعت_ابزار و یراقخراسان رضوی_فیروزهقدرت اله همتیخیابان امام خمینی نبش بلوار ولایت 450
نیوپایپ آذین صنعت_ابزار و یراقخراسان رضوی_فیروزهقدرت اله همتیامام خمینی نبش بلوار ولایت 446
سوپرمارکت امیر علی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان رضوی_فیروزهمریم طالبیروستای گرماب ندارد 047
سوپر مارکت بهار محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان رضوی_فیروزهرمضانعلی عسکرآبادیروستای تقی آباد ندارد 1648
پوشاک بزغانی پوشاک_پوشاک زنانهخراسان رضوی_فیروزهسمانه بزغانیخیابان امام خمینی مقابل در مانگاه 045
شیشه بری مژدکانلو خدمات ساختمان_شیشه ساختمانخراسان رضوی_فیروزهذبیح الله مژدکانلوبلوار امام رضا ندارد 2649
فروش مصالح ساختمانی خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیخراسان رضوی_فیروزهلیلی خداپرست سنگانیشهرهمت آباد روبه رو بخشداری 2654
خواروبار فروشی بزغانی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان رضوی_فیروزهمرضیه بزغانیتوحید جنب مسجد جامع 8945
خواروبارفروشی معتمدی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان رضوی_فیروزهسکینه معتمدیروستای حیدر آباد ندارد 046
خواروبارفورشی سهیلی نیا محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان رضوی_فیروزهمحمد سهیلی نیاروستای بزقوچان جنب خانه بهداشت 2447
خواروبارفروشی اعظمی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان رضوی_فیروزهمحمدقاسم اعظمیروستای بزقوچان جنب خانه بهداشت 049