بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان گیلان  شهر لوشان برای
هدایای تبلیغاتی  استان گیلان  شهر لوشانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان گیلان  شهر لوشان
تعداد کل: 19

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تولیدی نایلون و نایلکس صنعت_صنایع پلاستیکیغیاثوند شهرک صنعتی لوشان101
لیسانس مامایی کیمیا گودرزوند چگینی طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان کیمیا گودرزوند چگینی 479
لیسانس مامایی ثریا محمدعلی زاده گلنکشی طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان ثریا محمدعلی زاده گلنکشی 424
لیسانس مامایی مریم عطائی سنگرودی طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان مریم عطائی سنگرودی 423
لیسانس مامایی محبوبه پورنوروز کلشتری طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان محبوبه پورنوروز کلشتری 499
لیسانس مامایی زهرا ارشادی طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان زهرا ارشادی 459
دکترا پزشکی عمومی هادی درزی طب و پزشکان_پزشكان عمومیهادی درزی 454
دکترا پزشکی عمومی غلامرضا مهاجری طب و پزشکان_پزشكان عمومیغلامرضا مهاجری 473
دکترا پزشکی عمومی داود خلیلی طب و پزشکان_پزشكان عمومیداود خلیلی 473
لیسانس مامایی اعظم نظامیوندچگینی طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان اعظم نظامیوندچگینی 461
دکترا دندان پزشکی عمومی امین حسین زاده طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكانامین حسین زاده 480
دکترا پزشکی عمومی اسماعیل زارع پیله شاهی طب و پزشکان_پزشكان عمومیاسماعیل زارع پیله شاهی 499
دکترا پزشکی عمومی محمد محمدی طب و پزشکان_پزشكان عمومیمحمد محمدی  453
دکترا پزشکی عمومی علی پورکریم بیورزنی طب و پزشکان_پزشكان عمومیعلی پورکریم بیورزنی 497
دکترا پزشکی عمومی محسن عابدینی ارجنان طب و پزشکان_پزشكان عمومیمحسن عابدینی ارجنان 500
مرکز درمانی تامین اجتماعی لوشان tg طب و پزشکان_داروخانهمرکز درمانی تامین اجتماعی لوشان tgلوشان - بلوار خرمشهر626
شبانه روزی دکتر شجاعی لوشان طب و پزشکان_داروخانهشبانه روزی دکتر شجاعی لوشانلوشان- جنب پل فلزی464
داروخانه دکتر کاویانی طب و پزشکان_داروخانهداروخانه دکتر کاویانیلوشان- جنب پل فلزی528
داروخانه دکتر طالب نیا طب و پزشکان_داروخانهداروخانه دکتر طالب نیا لوشان - خیابان امام خمینی489
-->