بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان خراسان رضوی  شهر کلات برای
تعداد کل: 1,516

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
مصالح فروشی عباسی خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیمصیب عباسیسررود - روستای زاوین - ندارد - کوچه ((حسن قربانی)) - کوچه (( علی اکبر قدوسی)) - طبقه همکف423
خواربار فروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفرامرز گلستانیکلات - امام خمینی - کوچه امام خمینی 27 - خیابان امام خمینی - پلاک 378 - طبقه همکف391
کفش فروشی پوشاک_کیف و کفش و چمدانمحسن اصلانی لطف آبادیروستای لاین امام خمینی 0405
خرازی خرازی_خرازی فروشانعلی رمضانیروستای لاین نو امام خمینی 0359
خرازی خرازی_خرازی فروشانلیلا کوهستانیروستای لاین نو امام خمینی 0387
گل فروشی خدمات مجالس_گل فروشی و گل و گیاهاحمد ذوقی لاینروستای لاین نو امام خمینی 0387
فروش کیف و کفش پوشاک_کیف و کفش و چمدانعذرا ابراهیم پورروستای چنار ---- 0347
مرغ فروشی محصولات غذایی_مرغ و ماهیرضا غلامیامام خمینی امام خمینی 455399
میوه فروشی محصولات غذایی_میوه و تره بارامید قاسمی سیرزارامام خمینی امام خمینی 108396
مرغ فروشی محصولات غذایی_مرغ و ماهیمحمد حسن رسولی قره سوامام خمینی امام خمینی 0515
مرغ فروشی محصولات غذایی_مرغ و ماهیعلیرضا میرزایی اصلروستای لاین نو امام خمینی 0375
میوه فروشی محصولات غذایی_میوه و تره بارهادی فیروزیان گرویروستای گرو ---- 25418
باسلیقه پوشاک_پارچه سرافروغ عالمیشهرستان کلات- روستای لاین نو- بلوار امام خمینی- پاساژ هزار مسجد399
پوشاک فرود پوشاک_پوشاک مردانهعبداله قادری گروروستای گرو ---- 33394
پوشاک ادبی پوشاک_پوشاک مردانهزهرا ادبیبلوار امام خمینی روبروی بسیج 65374
پوشاک مظفریان پوشاک_پوشاک مردانهسکینه مظفریان بابا رمضانبلوار امام خمینی جنب فلکه جهاد 65375
صالحی پوشاک_پوشاک مردانهعلی صالحیشهید روحانی روحانی 3 5391
پوشاک هادی پوشاک_پوشاک مردانهگلستان هادی چنارشهید روحانی روحانی 3 654367
پوشاک رحمانیان پوشاک_پوشاک مردانهزهره رحمانیان چنارشهید روحانی روحانی 4 45389
پوشاک ابراهیمی پوشاک_پوشاک مردانهپروین ابراهیمی قریه عباسروستای لاین نو --- 22368
-->