بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان خراسان رضوی  شهر کلات برای
تعداد کل: 1,516

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
مصالح فروشی عباسی خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیمصیب عباسیسررود - روستای زاوین - ندارد - کوچه ((حسن قربانی)) - کوچه (( علی اکبر قدوسی)) - طبقه همکف482
خواربار فروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفرامرز گلستانیکلات - امام خمینی - کوچه امام خمینی 27 - خیابان امام خمینی - پلاک 378 - طبقه همکف536
کفش فروشی پوشاک_کیف و کفش و چمدانمحسن اصلانی لطف آبادیروستای لاین امام خمینی 0470
خرازی خرازی_خرازی فروشانعلی رمضانیروستای لاین نو امام خمینی 0418
خرازی خرازی_خرازی فروشانلیلا کوهستانیروستای لاین نو امام خمینی 0455
گل فروشی خدمات مجالس_گل فروشی و گل و گیاهاحمد ذوقی لاینروستای لاین نو امام خمینی 0469
فروش کیف و کفش پوشاک_کیف و کفش و چمدانعذرا ابراهیم پورروستای چنار ---- 0418
مرغ فروشی محصولات غذایی_مرغ و ماهیرضا غلامیامام خمینی امام خمینی 455459
میوه فروشی محصولات غذایی_میوه و تره بارامید قاسمی سیرزارامام خمینی امام خمینی 108479
مرغ فروشی محصولات غذایی_مرغ و ماهیمحمد حسن رسولی قره سوامام خمینی امام خمینی 0601
مرغ فروشی محصولات غذایی_مرغ و ماهیعلیرضا میرزایی اصلروستای لاین نو امام خمینی 0533
میوه فروشی محصولات غذایی_میوه و تره بارهادی فیروزیان گرویروستای گرو ---- 25481
باسلیقه پوشاک_پارچه سرافروغ عالمیشهرستان کلات- روستای لاین نو- بلوار امام خمینی- پاساژ هزار مسجد516
پوشاک فرود پوشاک_پوشاک مردانهعبداله قادری گروروستای گرو ---- 33456
پوشاک ادبی پوشاک_پوشاک مردانهزهرا ادبیبلوار امام خمینی روبروی بسیج 65436
پوشاک مظفریان پوشاک_پوشاک مردانهسکینه مظفریان بابا رمضانبلوار امام خمینی جنب فلکه جهاد 65426
صالحی پوشاک_پوشاک مردانهعلی صالحیشهید روحانی روحانی 3 5456
پوشاک هادی پوشاک_پوشاک مردانهگلستان هادی چنارشهید روحانی روحانی 3 654445
پوشاک رحمانیان پوشاک_پوشاک مردانهزهره رحمانیان چنارشهید روحانی روحانی 4 45442
پوشاک ابراهیمی پوشاک_پوشاک مردانهپروین ابراهیمی قریه عباسروستای لاین نو --- 22431
-->