طراحی سایت در  استان هرمزگان  شهر قشم برای
هدایای تبلیغاتی  استان هرمزگان  شهر قشمهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان هرمزگان  شهر قشم
تعداد کل: 107

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
شبکه بهداشت قشم هرمزگان طب و پزشکان_داروخانههرمزگان_قشمشبکه بهداشت قشم هرمزگانجزیره قشم درگـهان69
دندانپزشکی دکتر منصور پژمان طب و پزشکان_داروخانههرمزگان_قشمدندانپزشکی دکتر منصور پژمانقشم64
دندانپزشکی دکتر مرضیه صادقی پناه طب و پزشکان_داروخانههرمزگان_قشمدندانپزشکی دکتر مرضیه صادقی پناهمیدان شفاء - روبروی بیمارستان 77
دندانپزشکی دکتر محسن میرزائی گودرزی طب و پزشکان_داروخانههرمزگان_قشمدندانپزشکی دکتر محسن میرزائی گودرزیخیابان ولیعصر- روبروی آزمایشگاه دکترجعفری69
دندانپزشکی دکتر محبوبه شرفی طب و پزشکان_داروخانههرمزگان_قشمدندانپزشکی دکتر محبوبه شرفیقشم-خیابان ولی عصر-خ علی ابن ابیطالب-بعد از داروخانه دکتر امینی59
دندانپـزشکی دکتر عباس شاهپوری طب و پزشکان_داروخانههرمزگان_قشمدندانپـزشکی دکتر عباس شاهپوریقشم-خیابان شهید منتظری-سه راه مخابرات-خیابان وصال72
دندانپزشکی دکتر عادل احراری طب و پزشکان_داروخانههرمزگان_قشمدندانپزشکی دکتر عادل احراریقشم-خیابان ولی عصر جنب هتل آپادانا -جنب داروخانه نیکو73
دندانپزشکی دکتر سارا عابدینی طب و پزشکان_داروخانههرمزگان_قشمدندانپزشکی دکتر سارا عابدینیقشم-خیابان منتظری- سه راه مخابرات- کوچه علی ابن ابیطالب روبروی ازمایشگاه 55
دندانپزشکی دکتر حسین مشایخی طب و پزشکان_داروخانههرمزگان_قشمدندانپزشکی دکتر حسین مشایخیقشم خیابان ولی عصر قبل از چهار راه پردیس ساختمان طاهری66
داروخانه نیکو طب و پزشکان_داروخانههرمزگان_قشمداروخانه نیکوجزیره قشم بلوار ولی عصر ساختمان دکتر محمدی49
داروخانه شبانه روزی آهنگ طب و پزشکان_داروخانههرمزگان_قشمداروخانه شبانه روزی آهنگجزیره قشم جنب بیمارستان الزهرا63
داروخانه رازی(قشم) طب و پزشکان_داروخانههرمزگان_قشمداروخانه رازی(قشم)قشم-روستای طبل-جاده اصلی طبل به دولاب-پاساژامینی66
داروخانه دکتر غازیانی طب و پزشکان_داروخانههرمزگان_قشمداروخانه دکتر غازیانیجزیره قشم روبروی بیمارستان الزه69
داروخانه دکتر رحیمی (قشم) طب و پزشکان_داروخانههرمزگان_قشمداروخانه دکتر رحیمی (قشم)قشم-بلوار ولیعصر-نبش کوچه ادیب-داروخانه دکتر رحیمی68
داروخانه دکتر امینی طب و پزشکان_داروخانههرمزگان_قشمداروخانه دکتر امینیجزیره قشم-جنب آزمایشگاه دکتر جعفری75
داروخانه دکتر رنجبر طب و پزشکان_داروخانههرمزگان_قشمداروخانه دکتر رنجبرقشم ـ درگهان روبروی نیروگاه برق کد 13571
بیمارستان پیامبر اعظم (قشم)هرمزگان طب و پزشکان_داروخانههرمزگان_قشمبیمارستان پیامبر اعظم (قشم)هرمزگانقشم- بلوار آزادگان _میدان سعدی- انتهای بلوار غربی(شمس اردکانی)64
دریچه قشم کامپیوتر و الکترونیک_تعمیر و نگهداری کامپیوترهرمزگان_قشمابراهیم اسعدی قشمی قشم خيابان رسالت جنوبي جنب مسجى ايمان 144
شركت مهندسي پي بند سازه قشم خدمات ساختمان_پیمانکاری ساختمانهرمزگان_قشممهندس كامياب قشم- ميدان جهاد- روبه روي هتل كيميا ٤- كوچه شفاعت ٢ - ساخطمان خطيبي واحد ١197
عباس آرائی راننده کامیون شهر قشم حمل و نقل_رانندگانهرمزگان_قشمعباس آرائیقشم169