بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان گیلان  شهر لنگرود برای
هدایای تبلیغاتی  استان گیلان  شهر لنگرودهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان گیلان  شهر لنگرود
تعداد کل: 5,268

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
معاونت دارو - ب امینی لنگرود dg طب و پزشکان_داروخانهگیلان_لنگرودمعاونت دارو - ب امینی لنگرود dgلنگرود خیابان امام خمینی 36
شبانه روزی دکتر مهدی نیا لنگرود طب و پزشکان_داروخانهگیلان_لنگرودشبانه روزی دکتر مهدی نیا لنگرودلنگرود- خیابان امام خمینی-روبروی مسجد شهدا39
درمانگاه امام حسین (ع) sg طب و پزشکان_داروخانهگیلان_لنگروددرمانگاه امام حسین (ع) sgلنگرود خ هفده شهریور مقابل بانک کشاورزی32
داروخانه میثاقیه طب و پزشکان_داروخانهگیلان_لنگرودداروخانه میثاقیهلنگرودخ دکتربهشتی جنب بانک صادرات26
داروخانه شبانه روزی دکتر شعبانی طب و پزشکان_داروخانهگیلان_لنگرودداروخانه شبانه روزی دکتر شعبانیلنگرود -خیابان امام- خیابان آزادی - پاساژ جوادی26
داروخانه دکترغفاری طب و پزشکان_داروخانهگیلان_لنگرودداروخانه دکترغفاریلنگرودخ امام خمینی جنب سرای مهدی پور27
داروخانه دکترباباپور طب و پزشکان_داروخانهگیلان_لنگرودداروخانه دکترباباپورلنگرود خ اما م خمینی کوچه کفش ملی37
داروخانه دکترمسیحای اکبر طب و پزشکان_داروخانهگیلان_لنگرودداروخانه دکترمسیحای اکبرلنگرود خیابان امام خمینی35
داروخانه دکترحسینی لنگرود طب و پزشکان_داروخانهگیلان_لنگرودداروخانه دکترحسینی لنگرودلنگرودخ امام جنب کوه کفش ملی32
داروخانه دکترحبیبی مقدم طب و پزشکان_داروخانهگیلان_لنگرودداروخانه دکترحبیبی مقدملنگرودخ امام جنب مسجدسیدالشهدا33
داروخانه دکتر یگانه طب و پزشکان_داروخانهگیلان_لنگرودداروخانه دکتر یگانهلنگرودخ امام روبروی بانک ملت29
داروخانه دکتر تدریسی طب و پزشکان_داروخانهگیلان_لنگرودداروخانه دکتر تدریسیلنگرود روبروی بیمارستان امین24
جعفر فتحی راننده کامیون شهر لنگرود حمل و نقل_رانندگانگیلان_لنگرودجعفر فتحیلنگرود140
مسعود عباسی جلیسه راننده کامیون شهر لنگرود حمل و نقل_رانندگانگیلان_لنگرودمسعود عباسی جلیسهلنگرود137
مجید محمدزاده سلطانمرادی راننده کامیون شهر لنگرود حمل و نقل_رانندگانگیلان_لنگرودمجید محمدزاده سلطانمرادیلنگرود126
هادی ابوالقاسمی راننده کامیون شهر لنگرود حمل و نقل_رانندگانگیلان_لنگرودهادی ابوالقاسمیلنگرود131
حسن بی نظیر بیجارپس راننده کامیون شهر لنگرود حمل و نقل_رانندگانگیلان_لنگرودحسن بی نظیر بیجارپسلنگرود133
سید باقر مظفری راننده کامیون شهر لنگرود حمل و نقل_رانندگانگیلان_لنگرودسید باقر مظفریلنگرود123
پیروز حسینی کو ملایی راننده کامیون شهر لنگرود حمل و نقل_رانندگانگیلان_لنگرودپیروز حسینی کو ملاییلنگرود139
رضا غمخوار رود پشتی راننده کامیون شهر لنگرود حمل و نقل_رانندگانگیلان_لنگرودرضا غمخوار رود پشتیلنگرود116