طراحی سایت در  استان آذربایجان شرقی  شهر مرند برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان شرقی  شهر مرندهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان شرقی  شهر مرند
تعداد کل: 9,631

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
ليسانس کار درماني دکتر الهام يونسي اصل طب و پزشکان_پزشکان متخصص کاردرمانیآذربایجان شرقی_مرندالهام يونسي اصلشهر مرند83
ليسانس مامايي دکتر طرلان يگانه مرکيد طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان آذربایجان شرقی_مرندطرلان يگانه مرکيدشهر مرند91
دکترا پزشکي عمومي دکتر خليل يگانه طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان شرقی_مرندخليل يگانه شهر مرند84
دکترا پزشکي عمومي دکتر اکبر يحيوي علمداري طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان شرقی_مرنداکبر يحيوي علمداري شهر مرند88
دکترا پزشکي عمومي دکتر رعنا هوجقاني طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان شرقی_مرندرعنا هوجقانيشهر مرند86
دکترا پزشکي عمومي دکتر سيدمحسن هاشمي طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان شرقی_مرندسيدمحسن هاشمي شهر مرند82
متخصص بيماريهاي قلب و عروق دکتر سکينه هادي زندآباد طب و پزشکان_پزشکان متخصص قلب و عروقآذربایجان شرقی_مرندسکينه هادي زندآبادشهر مرند103
ليسانس مامايي دکتر نعيمه وطن خواه علمداري طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان آذربایجان شرقی_مرندنعيمه وطن خواه علمداريشهر مرند82
ليسانس مامايي دکتر نسرين وطن خواه علمداري طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان آذربایجان شرقی_مرندنسرين وطن خواه علمداريشهر مرند83
دکترا پزشکي عمومي دکتر محمدنقي وحداني طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان شرقی_مرندمحمدنقي وحدانيشهر مرند86
متخصص بيماريهاي قلب و عروق دکتر سيد جلال الدين واسعي طب و پزشکان_پزشکان متخصص قلب و عروقآذربایجان شرقی_مرندسيد جلال الدين واسعي شهر مرند111
ليسانس بينايي سنجي دکتر ابوالفضل نيک مرام طب و پزشکان_پزشکان متخصص چشم - چشم پزشكانآذربایجان شرقی_مرندابوالفضل نيک مرامشهر مرند81
دکترا پزشکي عمومي دکتر عليرضا نيايي طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان شرقی_مرندعليرضا نياييشهر مرند140
دکترا دندان پزشکي عمومي دکتر احد نويدي طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكانآذربایجان شرقی_مرنداحد نويديشهر مرند77
متخصص گوش و گلو و بيني و جراحي سر و گردن دکتر شبنم نوعي علمداري طب و پزشکان_پزشکان متخصص گوش و حلق وبینیآذربایجان شرقی_مرندشبنم نوعي علمداريشهر مرند75
متخصص بيماريهاي کودکان دکتر مرضيه نعمت صابري طب و پزشکان_پزشکان متخصص اطفال آذربایجان شرقی_مرندمرضيه نعمت صابري شهر مرند80
دکترا داروسازي دکتر فاطمه نجفلو طب و پزشکان_پزشکان متخصص داروسازیآذربایجان شرقی_مرندفاطمه نجفلوشهر مرند87
دکترا دندان پزشکي عمومي دکتر عارفه ناظرگرگري طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكانآذربایجان شرقی_مرندعارفه ناظرگرگريشهر مرند63
دکترا دندان پزشکي عمومي دکتر محمد علي مؤذن طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكانآذربایجان شرقی_مرندمحمد علي مؤذن شهر مرند72
ليسانس مامايي دکتر فريبا مهدوي يالقوزآغاج طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان آذربایجان شرقی_مرندفريبا مهدوي يالقوزآغاجشهر مرند62