طراحی سایت در  استان مازندران  شهر امیرکلا برای
هدایای تبلیغاتی  استان مازندران  شهر امیرکلاهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان مازندران  شهر امیرکلا
تعداد کل: 654

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
آلمینیوم کاری حسینیان صنعت_آلمینیوم سازیمازندران_امیرکلامحمد رضا حسینیان امیرکلا روبرو نیما134
داروخانه دکتررضائى روشن طب و پزشکان_داروخانهمازندران_امیرکلاداروخانه دکتررضائى روشنبابل امیرکلا خ امام خمینی75
داروخانه دکتر ابراهیم عباسی طب و پزشکان_داروخانهمازندران_امیرکلاداروخانه دکتر ابراهیم عباسیبابل:امیرکلا-سه راه رحیمی زاده-روبروی مسجدامام حسن مجتبی(ع)82
بیمارستان کودکان امیرکلا طب و پزشکان_داروخانهمازندران_امیرکلابیمارستان کودکان امیرکلابابل امیرکلا78
اشپزخانه گودرزی غذا و رستوران_تهیه غذا و کیترینگمازندران_امیرکلامجتبی گودرزی امیرکلا میدان امام علی 587
ماهي دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهمازندران_امیرکلامحمديان اميركلا731
لیسانس مامایی محبوبه نظام پرورطبالوندانی طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان مازندران_امیرکلامحبوبه نظام پرورطبالوندانی 74
دکترا دندان پزشکی عمومی سید عباس یحیی نژاد طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكانمازندران_امیرکلاسید عباس یحیی نژاد 81
متخصص چشم پزشکی عباس سلیمانی امیری طب و پزشکان_پزشکان متخصص چشم - چشم پزشكانمازندران_امیرکلاعباس سلیمانی امیری 70
دکترا دندان پزشکی عمومی محمدابراهیم احمدنژاد طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكانمازندران_امیرکلامحمدابراهیم احمدنژاد 74
دکترا علوم آزمایشگاهی نوروزعلی نوری طب و پزشکان_پزشکان متخصص علوم آزمایشگاهیمازندران_امیرکلانوروزعلی نوری 88
دکترا پزشکی عمومی ساجده امیدبخش امیری طب و پزشکان_پزشكان عمومیمازندران_امیرکلاساجده امیدبخش امیری 86