بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان مازندران  شهر امیرکلا برای
هدایای تبلیغاتی  استان مازندران  شهر امیرکلاهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان مازندران  شهر امیرکلا
تعداد کل: 653

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
داروخانه دکتررضائى روشن طب و پزشکان_داروخانهمازندران_امیرکلاداروخانه دکتررضائى روشنبابل امیرکلا خ امام خمینی33
داروخانه دکتر ابراهیم عباسی طب و پزشکان_داروخانهمازندران_امیرکلاداروخانه دکتر ابراهیم عباسیبابل:امیرکلا-سه راه رحیمی زاده-روبروی مسجدامام حسن مجتبی(ع)40
بیمارستان کودکان امیرکلا طب و پزشکان_داروخانهمازندران_امیرکلابیمارستان کودکان امیرکلابابل امیرکلا41
اشپزخانه گودرزی غذا و رستوران_تهیه غذا و کیترینگمازندران_امیرکلامجتبی گودرزی امیرکلا میدان امام علی 457
ماهي دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهمازندران_امیرکلامحمديان اميركلا639
لیسانس مامایی محبوبه نظام پرورطبالوندانی طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان مازندران_امیرکلامحبوبه نظام پرورطبالوندانی 39
دکترا دندان پزشکی عمومی سید عباس یحیی نژاد طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكانمازندران_امیرکلاسید عباس یحیی نژاد 34
متخصص چشم پزشکی عباس سلیمانی امیری طب و پزشکان_پزشکان متخصص چشم - چشم پزشكانمازندران_امیرکلاعباس سلیمانی امیری 35
دکترا دندان پزشکی عمومی محمدابراهیم احمدنژاد طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكانمازندران_امیرکلامحمدابراهیم احمدنژاد 34
دکترا علوم آزمایشگاهی نوروزعلی نوری طب و پزشکان_پزشکان متخصص علوم آزمایشگاهیمازندران_امیرکلانوروزعلی نوری 43
دکترا پزشکی عمومی ساجده امیدبخش امیری طب و پزشکان_پزشكان عمومیمازندران_امیرکلاساجده امیدبخش امیری 39