طراحی سایت در  استان آذربایجان شرقی  شهر اسکو برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان شرقی  شهر اسکوهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان شرقی  شهر اسکو
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 3,091

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
قالي بافي قديمي قالیبافیاسکومعصومه قديمياسكو - ايلخچي خ امام (ره) خ مدنيپ 129138
قالي بافي ايمان زاده قالیبافیاسکورقيه ايمان زاده اصلاسكو سهند فاز يك محله يك مجتمع گلريز بلوك A واحد A80
قالي بافي خاكي قالیبافیاسکوراحله خاكي ايلخچياسكو - ايلخچي خ امام (ره) خ مدني77
قالي بافي كرمي قالیبافیاسکواكرم كرمياسكو خ طالقاني شمالي كوچه رسالت109
قالي بافي شمشيري قالیبافیاسکوحسن شمشيري اسفنجاناسكو - روستاي اسفنجان87
قالی بافی درخشانی قالیبافیاسکولیلا درخشانی فسقندیساسکو محله فسقندیس پشت مدرسه المهدی88
قالي بافي بهبودي قالیبافیاسکواسداله بهبودي مجارشيناسكو - روستاي مجارشين71
قالی بافی قاسمی قالیبافیاسکولیلا قاسمی کوهدلاسکو خ امام کوچه پیرانسرا پلاک1394
قالي بافي ايراني قالیبافیاسکوعلي ايراني قشلاقاسكو - ايلخچي روستاي قشلاق86
قالي بافي پاشائي قالیبافیاسکوحسن پاشائي كردآباداسكو - روستاي كردآباد102
قالي بافي بزرگي قالیبافیاسکومريم بزرگياسكو - ايلخچي خ جامي پشت مسجد شاه مردان107
قالي بافي سلمانزاده قالیبافیاسکونريمان سلمانزاده كردآباداسكو- روستاي كردآباد89
قالي بافي ملك زاده قالیبافیاسکومحرم ملك زاده گنبرياسكو - روستاي گنبرف97
قالي بافي ابراهيم قالیبافیاسکوابراهيم محمدي كردآباداسكو - روستاي كرداباد72
قالي بافي كاظميان قالیبافیاسکوكريم كاظمياناسكو - روستاي اسفنجان87
قالی بافی امیدی قالیبافیاسکورضا امیدی کهنموییاسکو روستای کهنمو89
قالي بافي ابراهيمي قالیبافیاسکورضا ابراهيمياسكو - سهند محله 3 مجتمع آفتاب 2 بلوك 4 واحد c385
قالي بافي مسيبي قالیبافیاسکوولي مسيبي كردآباداسكو - روستاي كردآباد81
قالي بافي كرمي قالیبافیاسکوعصمت كرمياسكو سهند فاز دو آپارتمانهاي نگين53
قالي بافي رحيمي قالیبافیاسکوناهيده رحيمي مجارشيناسكو - سبزه ميدان خ شهيد رجائي كوي شهيد سيفي نژاد54