طراحی سایت در  استان همدان  شهر ملایر برای
هدایای تبلیغاتی  استان همدان  شهر ملایرهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان همدان  شهر ملایر
تعداد کل: 16,283

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
جناب آقاي فعلي خدمات ساختمان_کابینتهمدان_ملایرجناب آقای فعلیبلوار خليج فارس- ابزار اميد ايران - پلاک 889572
جناب آقاي اميران خدمات ساختمان_کابینتهمدان_ملایرجناب آقای امیرانميدان انقلاب - بلوار بهشتي - نرسيده به راهنمايي و رانندگي - روبروي انبار مخابرات2
جناب آقاي مومني خدمات ساختمان_کابینتهمدان_ملایرجناب آقای مومنیشهرک صنعتي حاجي آباد - خ دهم - انتهاي کوچه - قعه 252
جناب آقاي حسن قنبري خدمات ساختمان_کابینتهمدان_ملایرجناب آقای حسن قنبریبلوار ملت نرسيده به نيروگاه برق 0
جناب آقاي معين رضئي گلوشجردي خدمات ساختمان_کابینتهمدان_ملایرجناب آقای معین رضئی گلوشجردیبلوار شهيد بهشتي روبروي پارکينگ شهرداري 0
جناب آقاي حسين مومني خدمات ساختمان_کابینتهمدان_ملایرجناب آقای حسین مومنیکوچه کارخانه قند - کوچه يوم سمت راست 0
جناب آقاي حسين روستائي خدمات ساختمان_کابینتهمدان_ملایرجناب آقای حسین روستائیبلوار شهيد بهشتي روبروي انبار جهاد 0
جناب آقاي ابراهيم حيدريان خدمات ساختمان_کابینتهمدان_ملایرجناب آقای ابراهیم حیدریانخ تلاش شهرک وليعصر کوچه کوثر 3 0
جناب آقاي علي اکبر سبزياني داويجاني خدمات ساختمان_کابینتهمدان_ملایرجناب آقای علی اکبر سبزیانی داویجانیبلوار خليج فارس کوچه کارخانه قند کوچه اول سمت راست 0
جناب آقاي حبيب عارفي خدمات ساختمان_کابینتهمدان_ملایرجناب آقای حبیب عارفیخ شهدا - خ باهنر جنب خواروبار فروشي بتوني0
جناب آقاي احمد عبدلي خدمات ساختمان_کابینتهمدان_ملایرجناب آقای احمد عبدلیکوچه کارخانه قند ابتداي کوچه سمت چپ 0
جناب آقاي بهرام آقائي خدمات ساختمان_کابینتهمدان_ملایرجناب آقای بهرام آقائیخ کارخانه قند فرعي سوم سمت راست کارگاهد دوم 0
جناب آقاي نصرت اله نادعلي خدمات ساختمان_کابینتهمدان_ملایرجناب آقای نصرت اله نادعلیکمربندي بروجرد - صنايع چوب ناد علي 0
جناب آقاي ايرج عباسي خدمات ساختمان_کابینتهمدان_ملایرجناب آقای ایرج عباسیخ مصفي خميني جنب گاراژ ميني بوس ها 0
جناب آقاي مهدي حيدريان خدمات ساختمان_کابینتهمدان_ملایرجناب آقای مهدی حیدریانبلوار شهبد بهشتي روبروي فرمانداري0
جناب آقاي سعيد ترکاشوند خدمات ساختمان_کابینتهمدان_ملایرجناب آقای سعید ترکاشوندروستاي نازول کنار جاده ملاير سامن سمت چپ 0
جناب آقاي حنيفه کاکاوند خدمات ساختمان_کابینتهمدان_ملایرجناب آقای حنیفه کاکاوندخ کارخانه قند کوچه سوم سمت چپ 0
جناب آقاي احمد حمزه لو حسين آبادي خدمات ساختمان_کابینتهمدان_ملایرجناب آقای احمد حمزه لو حسین آبادیکوي کارخانه قند 12 متري اول سمت راست 0
جناب آقاي علي رستمي خدمات ساختمان_کابینتهمدان_ملایرجناب آقای علی رستمیميدان کشاورز 12 متري نوروزي انتهاي کوي شهاب پلاک 34932 منزل رستمي 0
جناب آقاي حسن زنگنه خدمات ساختمان_کابینتهمدان_ملایرجناب آقای حسن زنگنهکوي کارخانه قند داخل کوچه رشته بري سمت راست 0