طراحی سایت در  استان لرستان  شهر دورود برای
هدایای تبلیغاتی  استان لرستان  شهر دورودهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان لرستان  شهر دورود
تعداد کل: 4,467

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
کبابسرای دارابی غذا و رستوران_کبابی و جگرکیلرستان_دورودحمید دارابی 13
شرکت مهندسی تاکسیدو خدمات ساختمان_نقشه کشی و نظارتلرستان_دورودمهندس عبدالهیخ ۴۵متری پاساژ خورشید213
طلا و جواهر زیور آلات_فروش طلا و جواهر و نقرهلرستان_دورودعبدالهی خ شریعتی پاساژ طلافروشان189
درمانگاه تامین اجتماعی دورود طب و پزشکان_داروخانهلرستان_دوروددرمانگاه تامین اجتماعی دوروددورودهشتصددستگاه بلوارمصطفی خمینی141
داروخانه صداقت دورود طب و پزشکان_داروخانهلرستان_دورودداروخانه صداقت دوروددورود خ امام جنب راه بندپلاک 380135
داروخانه زند دورود طب و پزشکان_داروخانهلرستان_دورودداروخانه زند دوروددورودخ شریعتی ک شهیدقاییدرحمتی139
داروخانه دکتر یاراحمدی دورود طب و پزشکان_داروخانهلرستان_دورودداروخانه دکتر یاراحمدی دوروددورود- روبروی بیمارستان 7 تیر134
داروخانه دکتر نظافتی دورود طب و پزشکان_داروخانهلرستان_دورودداروخانه دکتر نظافتی دوروددورودمیدان فرمانداری خ راه اهن139
داروخانه دکتر مرادی دورود طب و پزشکان_داروخانهلرستان_دورودداروخانه دکتر مرادی دوروددورودمیدان فرمانداری خ کندوان140
داروخانه دکتر گودرزی دورود طب و پزشکان_داروخانهلرستان_دورودداروخانه دکتر گودرزی دوروددورود- خ فرمانداری144
داروخانه دکتر علی پور امانلو دورود طب و پزشکان_داروخانهلرستان_دورودداروخانه دکتر علی پور امانلو دوروددورود- بلوار معلم 45 متری - جنب معلم چهارم 135
داروخانه دکتر صابرپور دورود طب و پزشکان_داروخانهلرستان_دورودداروخانه دکتر صابرپور دوروددروود - میدان فرمانداری - بالاتر از فرماتداری - نرسیده به پاساژ میلاد136
داروخانه دکتر پسنی دورود طب و پزشکان_داروخانهلرستان_دورودداروخانه دکتر پسنی دوروددرود _ میدان فرمانداری142
داروخانه دکتر بیاتی دورود طب و پزشکان_داروخانهلرستان_دورودداروخانه دکتر بیاتی دوروددرود - خیابان شریعتی133
داروخانه دکتر ایمانی دورود طب و پزشکان_داروخانهلرستان_دورودداروخانه دکتر ایمانی دوروددورود-خ شریعتی123
داروخانه دکتر امین دورود طب و پزشکان_داروخانهلرستان_دورودداروخانه دکتر امین دوروددورود- خ شریعتی139
داروخانه دکتر آسترکی دورود طب و پزشکان_داروخانهلرستان_دورودداروخانه دکتر آسترکی دوروددورود خ شریعتی کوه سینما132
خانه بهداشت دورود(استان لرستان) طب و پزشکان_داروخانهلرستان_دورودخانه بهداشت دورود(استان لرستان)دورودخ امام انتهای خیابان بهداشت142
بیمارستان تامین اجتماعی نرگس دورود طب و پزشکان_داروخانهلرستان_دورودبیمارستان تامین اجتماعی نرگس دوروددورود- خ شریعتی124
بیمارستان 7تیر دورود ( استان لرستان) طب و پزشکان_داروخانهلرستان_دورودبیمارستان 7تیر دورود ( استان لرستان) دورود- میدان 7تیر بیمارستان شهدای 7 تیر129