طراحی سایت در  استان لرستان  شهر دورود برای
هدایای تبلیغاتی  استان لرستان  شهر دورودهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان لرستان  شهر دورود
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 3,489

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
قالیبافی امیدی هنر و صنایع دستی_قالیبافیلرستان_دورودمعصومه امیدیخ امام خ پاسداران بالاتر از دفتر امام جمعه222
قالیبافی سرداری هنر و صنایع دستی_قالیبافیلرستان_دورودفرحناز سرداری نسبالغدیر روبوری دادگستری بنفشه 5 انتهای کوچه230
قالیبافی ظهرابی هنر و صنایع دستی_قالیبافیلرستان_دورودفرنگی ظهرابی نسبناصرالدین گلدشت 13208
قالیبافی گراوند هنر و صنایع دستی_قالیبافیلرستان_دورودزرین لر گراوند30 متری ک شهید خادمی پ 29183
قالیبافی نوروزی هنر و صنایع دستی_قالیبافیلرستان_دورودقدم نوروزیخ صفا کوچه محبت191
قالیبافی کبری یاراحمدی هنر و صنایع دستی_قالیبافیلرستان_دورودکبری یاراحمدیازادگان ک 5 شهید نظام لشنی196
قالیبافی جهان مردی هنر و صنایع دستی_قالیبافیلرستان_دورودخدیجه جهان مردی60 متری کوچه توحید شرقی پ 522202
قالیبافی بیاتی هنر و صنایع دستی_قالیبافیلرستان_دورودبیگم بیاتی90 متری کوی فرهنگیان بلوک 1213
قالیبافی شهباز پور هنر و صنایع دستی_قالیبافیلرستان_دورودفاطمه شهباز پورخ نادر کوچه ماه پ1248
قالیبافی سلیمیان هنر و صنایع دستی_قالیبافیلرستان_دورودصغری سلیمیانبلوار معلم کوچه شهید دلیخان پشت ثبت احوال258
قالیبافی دانا هنر و صنایع دستی_قالیبافیلرستان_دورودسیده زهرا خلفوند دانا24 متری انتظار 20 روبوری مدرسه ولایت فقیه216
قالیبافی شهناز سالاروند هنر و صنایع دستی_قالیبافیلرستان_دورودشهناز سالاروندشهرک قدس چها راه دوم ک شهید حسین چراغی پ31182
قالیبافی ماندنی هنر و صنایع دستی_قالیبافیلرستان_دورودفرحناز ماندنیانگشته میعاد بیستم189
قالیبافی حسن پور هنر و صنایع دستی_قالیبافیلرستان_دورودصدیقه حسن پورخ آذرمی ک افشار پ 1210
قالیبافی خرمان هنر و صنایع دستی_قالیبافیلرستان_دورودفاطمه خرمانبلوار ایت بروجردی جنب آژانس گلها224
قالیبافی سیاهپوش هنر و صنایع دستی_قالیبافیلرستان_دورودفاطمه ساهپوشخ برق چها راه دوم ک سرو سوم پ 1234
قالیبافی معصومه کیان پور هنر و صنایع دستی_قالیبافیلرستان_دورودمعصومه کیان پور30 متری ک فیض 4 پ 41143
قالیبافی حسینی هنر و صنایع دستی_قالیبافیلرستان_دورودنسرین حسینیمنوچهری ک ساحلی ک شهید حسین پ 12231
قالیبافی کبری پاپی هنر و صنایع دستی_قالیبافیلرستان_دورودکبری پاپیالغدیر بهار 2 پ 25202
قالیبافی کاظمی هنر و صنایع دستی_قالیبافیلرستان_دورودملیحه کاظمیبلوار امام علی جنب 90 متری159