طراحی سایت در  استان فارس  شهر سروستان برای
هدایای تبلیغاتی  استان فارس  شهر سروستانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان فارس  شهر سروستان
تعداد کل: 1,401

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
خرده فروشی پوشاک پوشاک_پوشاک مردانهفارس_سروستانحسین امینی سروستانیخ امام خمینی(ره) روبروی کوچه 17 936674
خرده فروشی مصالح ساختمانی خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیفارس_سروستانمهدی جلیلی نسبروستای مهارلو جنب مخابرات 131117
خرده فروشی شیشه هوشمند خدمات ساختمان_شیشه ساختمانفارس_سروستانمسعود هوشمند سروستانیسروستان خیابان بید علیا4
خرده فروشی لوازم الکتریکی روحانی خدمات ساختمان_برق و الکتریک ساختمانفارس_سروستانکهزاد روحانی سروستانیخ امام خمینی(ره) نبش بولوار رباط پشت داروخانه امیر کبیر 964915
خرده فروشی لوازم الکتریکی خدمات ساختمان_برق و الکتریک ساختمانفارس_سروستانروح اله فرهادی تزنگیخ امام خمینی(ره) خیابان جمهوری اسلامی-نبش کوچه 22 538866
مرغ فروشی شفیعی محصولات غذایی_مرغ و ماهیفارس_سروستانداریوش شفیعی سروستانیخ امام خمینی(ره) روبروی داروخانه امیر کبیر 161947
خواربار فروشی طالبزاده محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_سروستانحسن طالبزاده سروستانیخ امام خمینی(ره) بولوار رسالت بین کوچه 5 و 7 693716
سوپر مارکت طاهری فر محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_سروستانامید طاهری فرخ امام خمینی(ره) روبروی پمپ بنزین 991487
خواربار فروشی خوشبو محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_سروستانحمید رضا خوشبو تزنگیخ امام خمینی(ره) خ علی اکبر روحانی روبروی کوچه 2 367665
سقط فروشی عدالت محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_سروستانکرامت عدالت سروستانیخ امام خمینی(ره) جنب مسجد شهدای سرو 919788
سقط فروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_سروستاننصراله مهدیزادهخ امام خمینی(ره) جنب پمپ بنزین 153357
خواربار فروشی و لبنیات فتحی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_سروستانرضا فتحیخ امام خمینی(ره) خ شهید علی اکبر روحانی- نبش کوچه 5 374735
سوپرمارکت سلطانی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_سروستانخداداد سلطانی سروستانیخ امام خمینی(ره) نبش کوچه 14 روبروی بانک تجارت 963915
سوپر مارکت عبدالهی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_سروستانمسیح اله عبدالهیخ امام خمینی(ره) جنب کوچه 34 788697
سوپر مارکت کریمی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_سروستانابراهیم کریمی کوچیسروستان-خ امام خمینی(ره) خیابان بولوار دانشگاه 943735
سوپر مارکت احمدی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_سروستاناحسان احمدیخ امام خمینی(ره) ابتدای بولوار رباط 979497
خواربار فروشی چمنی فرد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفارس_سروستانغلامرضا چمنی فردامام خمینی(ره) نرسیده به میدان انقلاب ندارد 687767
لوازم خانگی افراشته لوازم خانگی_فروشگاه لوازم خانگیفارس_سروستانامامداد افراشته سروستانیخیابان امام خمینی(ره) خیابان امام حسین نبش کوچه 1 916897
فروش انواع فرش نجفی دکوراسیون و مبلمان_فرش و تابلو فرشفارس_سروستانحمید نجفیخیابان امام خمینی(ره) روبروی کوچه 17 936686
لاستیک فروشی شفیعی خدمات وسایل نقلیه_فروشندگان لاستیکفارس_سروستانمحمد شفیعی سروستانیخیابان امام خمینی(ره) نبش کوچه 4 989855