طراحی سایت در  استان فارس  شهر سروستان برای
هدایای تبلیغاتی  استان فارس  شهر سروستانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان فارس  شهر سروستان
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 343

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
خياطي مردانه پوشاک_پوشاک مردانهفارس_سروستانابراهيم فرهاديسروستان -خ امام خميني (ره) محله حسن آباد جنب كوچه 34148
آرايشگاه چكاوك آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهفارس_سروستانفلامرز محمدي طالب بيگيسروستان خ شهيد تظام موسوي خ شاهد186
آرايشگاه مكث آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهفارس_سروستانمهسا طيوريسروستان خ شهيد موسوي جنب مخابرات مركزي164
لباس عروس ياس پوشاک_فروش و کرایه لباس عروسفارس_سروستانليلا بيژني كوچيسروستان ابتداي خ شهيد نظام موسوي170
آرايشگاه الهه زيبايي آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهفارس_سروستانهاجر باباييسروستان خ امام خميني ره خ محراب153
آرايشگاه بيتا آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهفارس_سروستانمولود مهران رادسروستان ابتداي خ شهيد موسوي جنب كوچه 5166
خياطي حيدري خرازی_خیاطی زنانهفارس_سروستانشمسي حيدري سروستانيسروستان بلوار رسالت جنب فرماندهي نيروي انتظامي219
خياطي عباسي خرازی_خیاطی زنانهفارس_سروستانشهربانو عباسي مهالوئيسروستان روستاي مهرلو نو162
خياطي كريمي پوشاک_پوشاک مردانهفارس_سروستانعسكر كريمي كوچيسروستان ابتداي بلوار رباط178
آرايشگاه پريا آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهفارس_سروستانالهه اسماعيلي تزنگيسروستان خ شهيد خسرو رضاييكوچه 12179
آرايشگاه باربد آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهفارس_سروستانمحمد مهدي رنجبرسروستان خ امام خميني ره داخل پاساژ صاحب الزمان عج190
آرايشگاه سيب سبز آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهفارس_سروستانحديث كاظميسروستان ابتداي بلوار رباط218
آرايشگاه آريا آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهفارس_سروستاننرگس اميدي مهارلوييسروستان روستاي نظرآباد كوچه زير قلعه184
خياطي بهبودي پوشاک_پوشاک مردانهفارس_سروستانابراهيم بهبودي شورجهسروستان -ابتداي خ شهيد موسوي155
آرايشگاه سپيده آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه زنانهفارس_سروستانصديقه كشاورزسروستان بلوار نماز182
سراي عروس آرایشی و بهداشتی_محصولات آرایشی بهداشتیفارس_سروستانمنصوره اسدي طالب بيگيسروستان -خ امام خميني روبروي داروخانه شفيعي186
آرايشگاه وحدت آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهفارس_سروستانمصيب هداييسروستان -خسرو رضايي نبش كوچه 7149
خياطي مصلح خرازی_خیاطی زنانهفارس_سروستانراضيه مصلح كوشكقاضيخ امام خميني (ره)-محله حاج نظري -پشت مسجد انقلاب201
آرايشگاه حافظ آرایشی و بهداشتی_آرایشگاه مردانهفارس_سروستانخليل بازيار سروستانيسروستان -خ امام خميني -پاساژ شفيعي155
توليد فرش و قالي دستباف هنر و صنایع دستی_قالیبافیفارس_سروستانليلا اسپرجانسروستان محله آهنگران كوچه 13157